🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mario Robotti

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj komandanta Jedanaestog armiskog korpusa Marija Robotti-a od 20 maja 1942 god. višoj komandi oružanih snagi Slovenija-Dalmacija o položaju italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji i o potrebi dovlačenja novih jedinica

Zapisnik o sastanku generala Robottia sa podređenim komandantima 2 avgusta 1942 god. u Kočevju

Zabeleška Sekretarijata načelnika Glavnog generalštaba Vrhovne komande od 4. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Roatom i Robotijem u vezi sa dejstvima italijanskih i nemačkih jedinica u operaciji Vajs

Podsetnik generala Roboti ja za sastanak sa načelnikom Glavnog generalštaba 4. februara 1943. u Rimu u vezi vojno-političke situacije na teritoriji NDH

Usmene direktive načelnika Glavnog generalštaba generala Ambrozija izdate generalu Robotiju za sastanak sa nemačkim komandantom Jugoistoka 8. februara 1943. u Beogradu

Izvještaj generala Robottia od 8 februara 1943 god. o pristanku generala Lohra da se ne izvodi operacija Weiss III

Odobrenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 19. februara 1943. Komandi 6. armijskog korpusa za upotrebu četničke vojne formacije u borbama protiv jedinica NOV i POJ u dolini Neretve

Zabeleška Vrhovne komande o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Birolijem i Robotijem na dan 3. marta 1943. u Rimu

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 10 marta 1943 god. o pregovorima vođenim u Mostaru između generala Robottia i generala Lütersa o pitanju posjedanja rudokopne zone od strane njemačkih jedinica

Zabeleška Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 17. marta 1943. o pitanjima razmatranim prilikom razgovora između generala Robotija i guvernera Dalmacije u Zadru 15. marta 1943. godine

Zabilješka Više Komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 17. ožujka 1943. o pitanjima razmatranim prilikom razgovora generala Robottia i Guvernera Dalmacije u Zadru 15. ožujka 1943. godine

Izvještaj Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 9 maja 1943 god. o rezultatu sastanka održanog između generala Robottia i generala Lohra u Zagrebu

Izveštaj generala Robotija od 13. avgusta 1943. Generalštabu KoV o razgovoru sa italijanskim ambasadorom u Zagrebu po pitanju odnosa sa NDH

Fotografije

Povezane odrednice

Mostar Pavle Đurišić Mario Roatta Operacija Weiss 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Sloveniji 1942. Operacija Ljubljanska pokrajina Rudolf Lüters Borbe u Dalmaciji 1943. Bihać Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zagreb Donji Lapac Bitka na Neretvi Operacija Schwarz Borbe u Hercegovini 1943. Pirzio Biroli Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Srbiji 1943. Zadar Bela garda Beograd Alexander Löhr 6. italijanski armijski korpus Kočevje Komandant Jugoistoka Borbe u Hrvatskoj 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1942. Vittorio Ambrosio Četnici u drugom svetskom ratu