🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mavrovski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

30. 9. 1942 U rejonu Mavrova formiran Mavrovski NOP odred. Pošto nije mogao opstati, on je u toku zime privremeno rasformiran.

14. 11. 1942 Kruševski NOP odred -Pitu Guli-, zbog velikog pritiska bugarske vojske i policije, prestao da dejstvuje. Deo ljudstva se prebacio na teritoriju pod italijanskom okupacijom i. maja 1943. ušao u sastav Kičevsko-mavrovskog NOP odreda, a ostali borci prešli u ilegalnost.

21. 3. 1943 U s. Novom Selu (kod Gostivara) formiran Mavrovski NOP odred -Korab-, u koji je ušlo ljudstvo iz mavrovskog kraja i deo boraca bivšeg Kruševskog NOP odreda -Pitu Guli-.

4. 5. 1943 Otpočeo dvodnevni sastanak CK KPM na kome je razmatrano stanje partijske organizacije na teritoriji 1. oblasnog komiteta KPM, kao i stanje u 1. operativnoj zoni i Prespi. Odlučeno je pored ostalog: pružiti pomoć Oblasnom komitetu i nižim partijskim rukovodstvima; od raspoloživog kadra što pre formirati Štab 1. operativne zone NOV i PO Makedonije i Kičevski, Mavrovski i Šiptarski NOP odred; u što kraćem roku formirati Oblasni komitet SKOJ-a; posebnu pažnju pokloniti pitanju bratstva i jedinstva makedonskog i šiptarskog življa.

21. 5. 1943 Formiran Kičevsko-mavrovski NOP odred, jačine oko 60 boraca, od ljudstva Kičevskog NOP odreda -Kozjak- i Mavrovskog NOP odreda -Korab-.

0. 6. 1943 Kod pl. Jame (na putu Kičevo-Debar) Kičevsko-mavrovski NOP odred posekao tt stubove u dužini od 1 km i spalio dva mosta, a potom održao uspele zborove i formirao NO odbore u s. Ehlovcu i s. Gari.

14. 6. 1943 U rejonu ž. st. Preseka (na pruzi Kičevo-Struga) Kičevsko-mavrovski NOP odred napao železnički transport, ubio 7 italijanskih vojnika i zaplenio 1 p. mitraljez, 7 pušaka, dosta municije i druge opreme.

0. 7. 1943 Kod s. Karburice (blizu Kičeva) jaki italijanski delovi Kičevskog garnizona i balisti napali Kičevsko-mavrovski NOP odred, koji se, posle borbe, po grupama povukao na mavrovski teren, pretrpevši gubitke od 4 mrtva i 12 nestalih.

0. 7. 1943 U s. Vidranima i s. Judovu (kod Kičeva), s. Beličici, s. Sretkovu i s. Mavrovu (kod Gostivara) i s. Tresonču i s. Selcu (kod Debra) Kičevsko-mavrovski NOP odred prihvatao nove borce u svoje redove, a kod ž. st. Preseka (na pruzi Ohrid-Kičevo) pokidao tt linije u dužini od 2 km.

0. 7. 1943 Od ljudstva Kičevsko-mavrovskog NOP odreda i novodošlih boraca formirani 1. NOP odred (mavrovski) i 2. NOP odred (kičevski) 1. operativne zone NOV i PO Makedonije (nazivani su i kao mavrovski i kičevski bataljon).

Fotografije

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Narodno oslobodilački odbori Kičevo Italija u drugom svetskom ratu Debar Komunistička partija Makedonije Kapitulacija Italije Bali Kombetar Kruševski partizanski odred "Pitu Guli" SKOJ Kruševo Kičevski partizanski odred "Kozjak" Struga Gostivar Borbe u Makedoniji 1942. Diverzije u oslobodilačkom ratu Oslobođenje Kičeva 1943. Glavni štab Makedonije Ohrid Bratstvo i jedinstvo u ratu Ilegala u ratu