🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mikloš Horti

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

Budimpešta, 28. mart 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru o pretenzijama Mađarske prema Jugoslaviji i o nemačko-mađarskoj vojnoj saradnji

Budimpešta, 10. april 1941. Zapisnik vanredne sedmice vlade održane po pitanju napada na Jugoslaviju, Horthyjev proglas i vojna zapovest

Budimpešta, 3. april 1941. Oproštajno pismo predsednika vlade Pála Telekija koje je pre samoubistva uputio Miklósu Horthyju

Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Miklósa Horthyja Hitleru povodom samoubistva Pála Telekija o vojnim merama koje će Mađarska preduzeti protiv Jugoslavije

Budimpešta, 3. april 1941. Pismo Milklósa Horthyja Benitu Mussoliniju o samoubistvu Pála Telekija i o uticaju promene Jugoslovenske vlade na Mađarsku

Zagreb, 16. april 1941. Telegram poglavnika ustaške Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelića Miklósu Horthyju

Izveštaj komandanta oružanih snaga na Jugoistoku od 5. januara 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o borbi partizana protiv mađarskih jedinica kod Sente i pretenzijama Hortijeve Mađarske na Banat

Budimpešta, 4. februar 1942. Izvodi iz memoranduma poslanika Bajči-Žilinski Endre regentu Horti Miklošu u vezi sa krvoprolićem u Novom Sadu

Pečuj, 7. jul 1944. Saopštenje komande 4. pečujskog korpusa komandantu 13. pešadijskog puka o saglasnosti regenta Hortija da mađarske jedinice u borbama protiv partizana mogu biti upotrebljene južno od Drave

Budimpešta, 15. oktobar 1944. Proglas regenta Horti Mikloša od 15. oktobra 1944. Dolazak njilašovaca na vlast u Mađarskoj

Fotografije

Povezane odrednice

Novi Sad Ante Pavelić Aprilski rat Istočni front Adolf Hitler Vermaht u Jugoslaviji Senta Vrhovna komanda Vermahta SSSR i Jugoslavija Mađarska u drugom svetskom ratu Zagreb Benito Mussolini