🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mitar Bakić

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Mitru Bakiću za upućivanje partijaca i partizana iz Zete, Lješkopolja i Lješanske Nahije na raspored Glavnom štabu

Izvještaj Mitra Bakića od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji i formiranju udarnih bataljona na teritoriji Grahovske i Banjske opštine

Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

Izvještaj Mitra Bakića od prve polovine juna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o izvršenoj reorganizaciji u Lovćenskom NOP odredu

Pismo Save Kovačevnća od 12 juna 1942 god. Mitru Bakiću povodom puštanja iznemoglih drugova na rad u pozadini

Pismo Mitra Bakića, političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku, povodom popune brigada političkim kadrom sa terena

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dotadašnji politički komesar toga korpusa Mitar Bakić odmah dođe u sedište Vrhovnog štaba na novu dužnost

Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću da pošalje Mitra Bakića u Krajovu sa arhivom

Fotografije

Povezane odrednice

Politički komesari u NOR-u SSSR i Jugoslavija Josip Broz Tito Sava Kovačević Borbe u Crnoj Gori 1943. Pljevlja Vrhovni štab NOVJ Glavni štab Crne Gore 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Peko Dapčević Ivan Milutinović Bitka na Neretvi Bugojno 2. udarni korpus NOVJ Savo Orović Nikšić 7. banijska divizija NOVJ Duvno Svetislav Stefanović Zarobljenici u ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Arso Jovanović Moša Pijade Radoje Dakić Borbe u Crnoj Gori 1944. Crnogorski partizanski odred Vlada Sovjetskog Saveza Đoko Pavićević Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Operacija Trio Centralni komitet KPJ Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Lovćenski partizanski odred Vicko Krstulović Aleksandar Ranković Milovan Đilas Henry Maitland Wilson Crvena armija Komski partizanski odred Bitka na Sutjesci