🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Mitar Bakić

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 9 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Mitra Bakića od decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o akcijama i rasporedu jedinica Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku i o okupatorskim snagama i njihovim pokretima

Pismo Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Mitru Bakiću povodom otvorenog pisma CK KPJ i poraza četnika u Župi Nikšićkoj

Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku od 24 aprila 1942 god. Mitru Bakiću za upućivanje partijaca i partizana iz Zete, Lješkopolja i Lješanske Nahije na raspored Glavnom štabu

Izvještaj Mitra Bakića od 30 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o vojno-političkoj situaciji i formiranju udarnih bataljona na teritoriji Grahovske i Banjske opštine

Pismo Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Milovanu Đilasu, Ivanu Milutinoviću i Mitru Bakiću

Pismo Blaža Jovanovpća od 21 maja 1942 god. Peku Dapčeviću i Mitru Bakiću o potrebi upućivanja Proleterske brigade na teren Nikšićke Županije

Izvještaj Mitra Bakića od prve polovine juna 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Crne Gore i Boke o izvršenoj reorganizaciji u Lovćenskom NOP odredu

Pismo Save Kovačevnća od 12 juna 1942 god. Mitru Bakiću povodom puštanja iznemoglih drugova na rad u pozadini

Pismo Mitra Bakića, političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 20 decembra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku, povodom popune brigada političkim kadrom sa terena

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dotadašnji politički komesar toga korpusa Mitar Bakić odmah dođe u sedište Vrhovnog štaba na novu dužnost

Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću da pošalje Mitra Bakića u Krajovu sa arhivom

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Crnoj Gori 1944. Sava Kovačević Pljevlja Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Crne Gore Borbe u Crnoj Gori 1942. Centralni komitet KPJ Vlada Sovjetskog Saveza 7. banijska divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ Komski partizanski odred Bitka na Sutjesci Đoko Pavićević Vicko Krstulović 2. udarni korpus NOVJ Crvena armija Zarobljenici u ratu Bugojno Peko Dapčević Ivan Milutinović Henry Maitland Wilson Lovćenski partizanski odred Nikšić Savo Orović Aleksandar Ranković Avijacija u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Arso Jovanović Milovan Đilas Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Duvno SSSR i Jugoslavija Radoje Dakić Borbe u Crnoj Gori 1943. Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito Svetislav Stefanović Crnogorski partizanski odred Bitka na Neretvi Moša Pijade Operacija Trio