🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad četnika na Užice 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Plan Štaba Draže Mihailovića od kraja oktobra 1941. za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Užicu

Izveštaj oficira Abvera od 30. oktobra 1941. o ponudi Draže Mihailovića da svoje jedinice stavi na raspolagaje za borbu protiv partizana

Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici

Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. zameniku komandanta Ribaševinskog četničkog odreda za razoružavanje i hapšenje partizana u rejonu Karana

Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Zdravčićke čete za prebacivanje u rejon Karana radi napada na partizane

Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Dobrodolske čete za razoružavanje i hapšenje partizana

Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice

Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. poručniku Tankosiću za razoružavanje i hapšenje partizana i ovladavanje Trešnjicom

Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice

Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak

Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Požeški četnički odred Užice Saradnja partizana i četnika 1941. Abwehr Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Narodno oslobodilački odbori Ivanjica Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Užička Požega Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Čačak 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Užice Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku