🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Bosiljevo 1944.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i o borbama kod Krapine, Ludbrega, Koprivnice, Ivanić-Grada, Đakova, Karlovca, Delnica i Metkovića

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bosiljevo i Trilj i o borbama kod Koprivnice, Đakova, Jastrebarskog, Ogulina i na Biokovu

Izvještaj Štaba 13. divizije od 8. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o napadu na neprijateljski garnizon u Bosiljevu i o drugim borbama

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

Izvještaj Štaba 13. divizije od 29. jula 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Fužina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vinicu, Martinsku Ves, Mahovo, Dubrovčak i Bosiljevo i o borbama na području Bjelovara, Daruvara, Virovitice, u Lici i na Biokovu

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici

Izvještaj Štaba 13. divizije od 23. avgusta 1944. Štabu 11. korpusa NOVJ o borbama kod Bosiljeva i Zlobina

Fotografije

Povezane odrednice

Trilj Ludbreg 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Ivanić-Grad Narodni heroji Jugoslavije Koprivnica Hrvatska Kostajnica Operacija Wechselbalg 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Cazin Virovitica Borbe u Lici 1944. Bosiljevo Karlovac Delnice Metković Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Sloveniji 1944. Ogulin 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Jastrebarsko Bjelovar 11. hrvatski korpus NOVJ Krapina Petrinja Daruvar