🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Koprivnicu 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 13 listopada 1943 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda da onemogući saobraćaj na prugama Kloštar - Koprivnica, Bjelovar - Kloštar i Dugo Selo - Križevci

Naređenje Štaba Druge operativne zone od 23 studenog 1943 god. NOU brigadi Braće Radića i Kalničkom NOP odredu da ruše komunikacije i postavljaju zasjede na pravcima Varaždin - Zagreb i Varaždin - Koprivnica

Pismo Štaba Druge operativne zone od 1 studenog 1943 god. načelniku Štaba zone o raspodjeli oružja jedinicama i pokretu Moslavačke NO brigade radi učešća u napadu na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 3 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Dvadeset osme divizije od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Zapovijest Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za organizaciju veze u napadu na Koprivnicu

Dopuna zapovijesti Štaba Druge operativne zone od 5 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica Druge operativne zone i Dvadeset osme divizije na Koprivnicu i borbama kod Kutine, Grubišnog Polja i Generalskog Stola

Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

Naredba Štaba Druge operativne zone od 10 studenog 1943 god. o pohvali boraca i rukovodilaca Dvadeset prve NO brigade za junačko držanje i uspješno rukovođenje u borbi za oslobođenje Koprivnice

Izvještaj Štaba Dvadeset prve NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvadeset osme divizije o napadu na Koprivnicu

Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

Izvještaj Štaba Druge operativne zone od 15 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice

Izvještaj Štaba Dvadeset Osme divizije od 20 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o borbama za oslobođenje Koprivnice

Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dugo Selo Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. ZAVNOH Virovitica Šibenik Zagreb Operacija Jesenji pljusak Grubišno Polje Operacija Landsturm Hrvatsko domobranstvo Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Ogulin Karlovac Glavni štab Hrvatske Kalnički partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. 28. slavonska divizija NOVJ Kutina Varaždin 21. slavonska udarna brigada Gospić Josip Broz Tito Bjelovarski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Udarna brigada Braća Radić Koprivnica Križevci Pelješac Bjelovar