🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Sanski Most 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Prijedor 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Politički komesari u NOR-u Prijedor 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Travnik Sanski Most 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ilija Došen 6. krajiška udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Šefket Maglajlić Narodni heroji Jugoslavije 4. krajiška divizija NOVJ Slavko Rodić 3. gorski zdrug (NDH) Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zarobljenici u ratu