🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Sanski Most 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 2 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ Zarobljenici u ratu Sanski Most Narodni heroji Jugoslavije Slavko Rodić 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 4. krajiška divizija NOVJ Ilija Došen Prijedor 6. krajiška udarna brigada Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik Šefket Maglajlić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Bitka za Prijedor 1944. 5. krajiška udarna divizija NOVJ 3. gorski zdrug (NDH)