🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se prebaci na prostor Srebrenica - Vlasenica - reka Drinjača

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina

Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pripremu pokreta na područje Vlasenica, Srebrenica, Drina, Drinjača

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da jednovremenim napadom oslobodi Han Pijesak i Vlasenicu

Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Vlasenicu

Izvještaj upravnika Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 25 juna 1943 god. o borbama oko Vlasenice

Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Fotografije

Povezane odrednice

Koča Popović Operacija Kugelblitz Srebrenica Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Narodni heroji Jugoslavije Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. proleterska udarna brigada Ustaški zločini 1941. 1. proleterska divizija NOVJ Operacija Schwarz Napad NOVJ na Zvornik 1943. Tuzla Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Zvornik 16. muslimanska udarna brigada Vlasenica 2. vojvođanska udarna brigada Han Pjesak