🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Narodni neprijatelji u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 11. 1941 U Žabljaku, uz prisustvo delegata PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, Baja Sekulića, otpočelo trodnevno partijsko savetovanje. Odlučeno je: na teritoriji sreza izvršiti izbore seoskih, opštinskih i sreskih NO odbora; pristupiti likvidiranju narodnih neprijatelja; uspostaviti partizanske straže u Žabljaku, Šavniku i Breznama; formirati partizanske bataljone i durmitorsku brigadu -Vojvoda Momčilo- i izvršiti pripreme za pretstojeći napad na Pljevlja.

7. 12. 1941 U s. Radovču (kod Titograda) održano savetovanje PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak, na kome je, posle analize vojno-političke situacije, zaključeno: suzbiti svako zastranjivanje i svim rodoljubima omogućiti aktivno učešće u NOB-u, po svaku cenu onemogućiti stvaranje četničkih oružanih formacija, pojačati političkopartijski i kulturni rad, preduzeti sve potrebne mere u cilju pomoći siromašnim porodicama (mobama, rekvizicijom imovine narodnih neprijatelja i si.), srediti partijske organizacije na teritoriji Bara, Kolašina, Berana, Andrijevice, u katunskoj nahiji i u Boki; izvršiti pravilnu raspodelu kadrova, ne zapostavljajući pri tome rad u pozadini, redovnije održavati međusobne veze i veze partijskih organizacija sa PK, pojačati rad među omladinom i ženama; sprovesti direktivu PK u vezi s radom Partije u NOP odredima, kao i direktivu u vezi s organizacijom i radom NO odbora; organizovati agitaciono-propagandnu komisiju pri PK i saradnju u listu -Narodna borba-; posvetiti veću brigu partijskoj tehnici; realnije ocenjivati stvarni odnos snaga (ne potcenjivati neprijatelja).

20. 4. 1942 Povodom likvidacije zloglasnog ustaškog uporišta Borca od strane partizanskih snaga, VŠ NOP i DV Jugoslavije izdao proglas narodu Bosne i Hercegovine: poziva ga da se ujedini, stupa u partizanske i dobiovoljačke jedinice i odlučnije povede borbu protiv okupatora i narodnih neprijatelja.

25. 10. 1942 Privremeni upravni odsek pri VŠ NOP i DV Jugoslavije naredio svim komandama područja da sastavljaju spiskove narodnih neprijatelja, sumnjivih lica, konfiskovanih i napuštenih kuća, izbeglica i pogorelaca.

7. 4. 1943 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naređenje o načinu snabdevanja jedinica NOV i POJ, naglašavajući da se ono može vršiti putem ratnog plena, konfiskacijom imovine izdajnika i narodnih neprijatelja, dobrovoljnim prilozima i rekvizicijom.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Donja Stubica Josip Broz Tito Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Crnoj Gori 1943. Kolašin Bajo Stanišić Četnici u drugom svetskom ratu 6. slavonski korpus NOVJ Žabljak Žene u ratu 2. udarni korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1942. Konfiskacija imovine u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Pljevaljska bitka Pljevlja Omladina u ratu Nikšić Komski partizanski odred Berane Ustanak u Crnoj Gori 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Glavni štab Vojvodine Četnici u ustanku Šavnik Štampa u ratu Andrijevica Zagreb Lovćenski partizanski odred Bajo Sekulić Komunistička partija Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Rekvizicija u ratu Narodno oslobodilački odbori Nikšićki partizanski odred Koprivnica