🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Negotino u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 3. 1943 U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

0. 9. 1943 Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

18. 9. 1943 U s. Dolnem Dišnu (kod Negotina, na Vardaru) grupa boraca 3. operativne zone NOV i PO Makedonije uništila opštinsku zgradu, spalila arhivu i zaplenila 13 pušaka, nešto municije i drugog materijala i 23.000 leva.

12. 11. 1943 U s. Vešju i s. Besvici (kod Negotina na Vardaru) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- spalio opštinske arhive, zarobio nekoliko pripadnika kontračete i održao političke zborove.

2. 12. 1943 Sreski upravitelj iz Negotina na Vardaru izveštava ministra unutrašnjih poslova Bugarske o stanju u srezu i traži pojačanje u policiji da bi očuvao red i mir i obračunao se s partizanskim jedinicama.

27. 12. 1943 U s. Prždevu i s. Klisuri (kod Negotina, na Vardaru) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- istovremeno napao nemačke delove za vezu i za protivavionsko osmatranje. Posle kraće borbe u s. Prždevu je poginulo 8 nemačkih vojnika i zaplenjeno 17 pušaka i druge ratne opreme, dok napad u s. Klisuri nije uspeo zbog intervencije bugarskih jedinica iz Kavadaraca i s. Demir-Kapije.

24. 1. 1944 Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

20. 5. 1944 Komandant 56. pešadijskog puka bugarske 14. pešadijske divizije iz Velesa (sada: Titov Veles) izdao naredbu svim policijskim i administrativnim vlastima: obaveštavajući ih da su mu potčinjene sve žandarmerijske, policijske i administrativne vlasti na teritoriji veleškog, kavadarskog i negotinskog sreza, daje im uputstvo o načinu borbe i o represalijama prema pripadnicima NOP-a.

7. 7. 1944 Bugarski sreski upravitelj u Negotinu predložio komandantu bugarskog 56. puka u Velesu (sada: Titov Veles) da se u Tikvešu mobiliše stanovništvo od 18 do 45 godina i uputi u radne bataljone i u rudnike, kako bi se onemogućila popuna jedinica NOVJ.

1. 8. 1944 Bugarski sreski upravitelj u Negotinu predložio ministru unutrašnjih poslova Carevine Bugarske: u Tikvešu sve stanovnike od 18 do 40 godina mobilisati i uputiti u radne bataljone, i time onemogućiti odlazak naroda u partizane.

15. 10. 1944 U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

23. 10. 1944 Negotino oslobodila 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Diverzije u oslobodilačkom ratu Kavadarci Borbe u Makedoniji 1943. 9. makedonska brigada Josip Broz Tito Debar Kruševo Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 41. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Skoplje Gostivar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Kumanovo Komunistička partija Makedonije Avijacija u oslobodilačkom ratu Rekvizicija u ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Bitola Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 11. makedonska brigada (kumanovska) Resen Dobrivoje Radosavljević Gevgelija Struga Veles Tetovo Ohrid Ni zrno žita okupatoru! Prilep Kičevo