🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nišavski (svrljiški) partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 56 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Skojevska organizacija železničke radionice u Nišu otvorila vagon na stanici i uzela nekoliko pušaka (koje će kasnije poslati Nišavskom (Svrljiškom) NOP odredu).

15. 9. 1941 Na Jezerskim pojatama (kod Sokobanje) od 30 boraca Ozrenskog NOP odreda formiran Nišavski (Svrljiški) NOP odred.

23. 9. 1941 U s. G. Dušniku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao žandarme i finanse. Ovima su pristigli u pomoć nemački vojnici (u 5 kamiona). Odred se, posle borbe s njima, povukao na Suvu pl.

0. 10. 1941 U s. Miranovačkoj kuli (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razoružao 10 žandarma i 10 finansa.

6. 10. 1941 Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao ž. st. Sićevo (kod Niša), demolirao stanična postrojenja i porušio prugu.

11. 10. 1941 Između Bele Palanke i Niša delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda porušili prugu.

18. 10. 1941 Kod s. Palilule (blizu Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda srušili železnički most.

30. 10. 1941 U s. Ribaru (kod Svrljiga) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao Svrljiški četnički odred Koste Pećanca.

0. 11. 1941 U s. Babinom Kalu (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda razoružali odeljenje graničara i spalili opštinsku arhivu.

2. 11. 1941 U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

6. 11. 1941 Između Dolca i Crvene Reke (na pruzi Niš-Pirot) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda oštetili prugu.

7. 11. 1941 U s. Sićevu i na ž. st. Sv. Petka (na pruzi Niš-Pirot) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao na Sićevački četnički odred Koste Pećanca i na bugarsku posadu, razoružao ih, zarobivši oko 80 četnika i odeljenje bugarskih vojnika, i oštetio električnu centralu.

17. 11. 1941 Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda izvršili neuspeo napad na bugarsku stražu u manastiru Svetoj Petki (kod Niša).

26. 11. 1941 Na ž. st. Gramadi (pruga Niš-Knjaževac) Nišavski (Svrljiški) NOP odred zaustavio voz i u njemu razoružao 56 nedićevaca, većinom oficira i podoficira, zatim demolirao ž. st. Gramadu i miniranjem oštetio tunel.

0. 12. 1941 Nišavski (Svrljiški) NOP odred podelio se na dve čete: Svrljišku (sa osloncem na Svrljiške planine) i Nišavsku (upućeni u Zaplanje).

0. 12. 1941 Svrljiška četa Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda u borbi kod Gramade zarobila 55 nedićevaca - većinom oficira i podoficira

4. 12. 1941 U s. Grkinjama (kod Niša) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike Koste Pećanca i zarobili 14 njih.

19. 12. 1941 Delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda na nekoliko mesta oštetili prugu Bela Palanka - Čiflik.

4. 1. 1942 U s. Popšici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda zapalili opštinsku arhivu i ubili 2 opštinska stražara.

5. 1. 1942 U s. Vrbovcu (kod Sokobanje) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i zarobili jednog kvislinga.

8. 1. 1942 U s. Beloinju (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda zarobili 4 četnika.

11. 1. 1942 Nišavski NOP odred spalio opštinske arhive u s. Dugoj Poljani, i s. Bukurovcu (kod Bele Palanke).

16. 1. 1942 U s. G. Ripnju (srez belopalanački) završena dvodnevna konferencija članova KPJ i SKOJ-a svrljiškog i belopalanačkog sreza i članova KPJ Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, sazvana na inicijativu OK KPJ za Niš. Doneti su zaključci o vojnim i političkim merama za naredni period. Isto tako je odlučeno da se Svrljiški (Nišavski) NOP odred podeli na dve čete: Svrljišku (za teritoriju svrljiškog sreza) i Nišavsku (za teritoriju belopalanačkog sreza i za Zaplanje).

5. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) delovi Babičkog i Nišavskog NOP odreda napali četničku i bugarsku posadu, ali boreći se do svanuća, nisu uspeli da je savladaju, pa su se povukli prema s. Bancarevu.

17. 2. 1942 U s. Jelašnici (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred napao četničku posadu i zaplenio veću količinu eksploziva, a u s. D. Studeni razoružao oko 60 četnika i spalio opštinsku arhivu.

21. 2. 1942 Otpočele dvodnevne borbe Babičkog i Nišavskog NOP odreda protiv 11. oružanog odreda SDS, Vlasotinačkog četničkog odreda i bugarskih jedinica. Nišavski NOP odred uspeo je da se probije i prebaci na Svrljiške pl., dok je Babički NOP odred, posle pretrpljenih gubitaka u borbi kod s. V. Krčimir, prešao u Crnu Travu.

24. 2. 1942 Kod čagrovačkog mosta, na putu Gadžin Han - D. Dušnik, delovi Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda sačekah kamion sa 20 bugarskih vojnika. Svi vojnici su izginuli a kamion je zapaljen.

10. 3. 1942 Kod s. Kozje (blizu Bele Palanke) srpski 5. dobrovoljački odred napao delove Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda, ali su ovi uspeli da se izvuku prema s. Babinom Kalu, uz gubitke od 1 zarobljenog i 5 ranjenih boraca.

15. 3. 1942 Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

19. 3. 1942 U s. Lukovu i s. Manojlici (kod Svrljiga) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

24. 3. 1942 Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred napali Ražanj, ali, zbog snažnog otpora nedićevaca i žandarma, nisu uspeli da ga zauzmu. Spaljena je arhiva Sreskog načelstva i Poreske uprave. Gubici odreda 9 mrtvih.

25. 3. 1942 U s. Galibabincu (kod Svrljiga) delovi Nišavskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

8. 4. 1942 Kod s. Vitanovca i s. Periša (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnički odred Koste Pećanca i zarobio 10 četnika.

12. 4. 1942 U s. Kozji (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razbio četnike Koste Pećanca koji su došli da vrše rekviziciju i oduzeo im skupljene namirnice.

23. 4. 1942 U s. Belom Potoku (kod Knjaževca) Knjaževačko-boljevački NOP odred i delovi Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda napali četnički odred Koste Pećanca (40 četnika) i vod SDS (20 ljudi). U borbi je ubijeno 15 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno 40 pušaka. Partizani su imali 3 lakše ranjena.

24. 4. 1942 Kod s. Galibabinca (kod Svrljiga) Nišavski i Ozrenski NOP odredi napali oko 150 nedićevaca, žandarma i četnika. U borbi, vođenoj do mraka, ubijeno je 55 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 60 pušaka, bombe, municija i dr. Gubici partizana: 2 mrtva.

28. 4. 1942 U s. Jasenoviku (kod Niša) Nišavski (Svrljiški) NOP odred razoružao seosku stražu.

1. 5. 1942 Svrljiški (Nišavski) NOP odred vodio borbu na Zelenom i Crnom vrhu (na Svrljiškim pl.) protiv 380-400 nedićevaca i izbacio iz stroja oko 50 neprijateljskih vojnika.

27. 5. 1942 U s. Babinom Kalu (kod Bele Palanke) Svrljiški (Nišavski) NOP odred razoružao Nedićevu graničnu stražu, ubivši pri tom 3 graničara.

25. 6. 1942 Delovi bugarskog 1. okupacionog korpusa (u jačini do jedne divizije) i nedićevci preduzeli koncentričan napad na Svrljiški (Nišavski) NOP odred na Svrljiškim pl. s ciljem da ga nabace u dolinu Nišave i tu unište. Odred se blagovremeno, po grupama, izvukao. Bugarski vojnici su u svakom selu streljali po 5-6 ljudi, zapalili po 10-20 kuća, silovali i pljačkali. Samo u svrljiškom srezu zapaljeno je preko 500 kuća. Posle deset dana neprijatelj se povukao u polazne garnizone.

6. 7. 1942 U s. Tijovcu (kod Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) NOP odred napao žandarme i seosku stražu i proterao ih iz sela. Neprijatelj je imao 8 mrtvih i ranjenih a partizani 3 poginula.

16. 7. 1942 U s. Kosmovcu (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog (Svrljiškog) NOP odreda napali četnike, te 7 ubili i 4 ranili, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 10 pušaka, 3 revolvera, 10.000 puščanih metaka i dr.

21. 7. 1942 Iz kačkavaljnice na mestu zvanom Krčimirske šupe (kod Bele Palanke) delovi Nišavskog NOP odreda zaplenili i uništili oko dva vagona kačkavalja spremljenog za nemačku i bugarsku vojsku.

25. 7. 1942 U jeku tzv. -Aćimovićeve ofanzive- otpočela ofanzivna dejstva delova bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) na Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred u rejonu pl. Ozrena i pl. Device. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su u većem broju sela spalili po 10-20 kuća, streljali po 5-6 meštana, te pljačkali sela svrljiškog, zaplanjskog, sokobanjskog i belopalanačkog sreza. Ta dejstva su trajala 10 dana.

26. 7. 1942 Kod s. Vitanovca i s. Miranovca (na Svrljiškim pl.) nedićevci razbili i uništili jednu četu Svrljiškog (Nišavskog) NOP odreda: od 34 borca samo se petorica probila, dok su ostali izginuli.

28. 10. 1942 Kod s. Bučje (blizu Knjaževca) od preživelih boraca Svrljiškog i Ozrenskog NOP odreda formirana partizanska četa.

6. 1. 1944 U s. Toplom Dolu (kod Pirota) od jedne čete Ozrenskog partizanskog bataljona i jednog voda 1. bataljona Zaječarskog (Timočkog) NOP odreda formiran Nišavski NOP odred. Istog dana, na mestu zv. Belan, odred je vodio dvočasovnu borbu protiv jednog bugarskog bataljona.

29. 1. 1944 Na reci Temskoj Nišavski NOP odred uništio hidrocentralu koja je snabdevala Pirot električnom energijom.

12. 2. 1944 Kod s. Čustice (blizu Pirota) Nišavski NOP odred razbio grupu četnika i naneo im gubitke od 5 mrtvih.

9. 3. 1944 Kod s. Gostuše (blizu Pirota) Nišavski NOP odred sačekao u zasedi oko 40 bugarskih policajaca i ubio trojicu dok su se ostali razbežali.

23. 3. 1944 Kod Mrtvačkog mosta na reci Temskoj Nišavski NOP odred sačekao jednu bugarsku četu i u četvoročasovnoj borbi potpuno je razbio. Poginulo je 40 i ranjeno više bugarskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena borca.

3. 4. 1944 Kod s. Gradišta (blizu Bele Palanke) Nišavski NOP odred razbio četničku Belopalanačku brigadu.

12. 4. 1944 Kod s. Koprivnice i s. Jagliča (blizu Niša) Nišavski NOP odred vodio borbu protiv oko 500 četnika. Zarobljeno je 15 četnika i zaplenjeno 20 pušaka.

4. 6. 1944 Između s. Davidovca i s. Skrobnice (blizu Knjaževca), u borbi vođenoj ceo dan, 9. srpska NO brigada i Nišavski NOP odred razbili četnički Knjaževački i Čegarski korpus: ubili 30, zarobili 32 i ranili preko 40 četnika i zaplenili 1 mitraljez i preko 50 pušaka.

17. 6. 1944 U s. Trgovištu (kod Sokobanje), od boraca Nišavskog NOP odreda, GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 14. srpsku NO brigadu, koja je ušla u sastav 23. divizije NOVJ.

9. 10. 1944 Posle šest časova borbe jedinice 1. gardijskog utvrđenog rejona Crvene armije, 23. srpska brigada 45. divizije NOVJ i Svrljiški NOP odred oslobodili Knjaževac. Neprijatelj je imao velike gubitke: samo jedinice NOVJ nanele su delovima nemačke i brdske divizije i kvislinškim vojnicima oko 200 mrtvih i zaplenile oko 100 pušaka i 5 p. mitraljeza a zajedno sa jedinicama Crvene armije zaplenila oko 100 nemačkih kamiona.

Fotografije

Povezane odrednice

Ozrenski partizanski odred (Srbija) Borbe u Srbiji 1942. Jastrebački partizanski odred Milan Aćimović Bugarska u drugom svetskom ratu Crna Trava Zaječar Požarevac Četnici u drugom svetskom ratu Crvena armija Knjaževački korpus JVuO Pirot Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Pljačka u ratu 23. srpska brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Srbiji 1941. SKOJ Borbe u Srbiji 1944. Kosta Pećanac Knjaževačko-boljevački partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Babički partizanski odred 1. bugarski okupacioni korpus Niš Koprivnica 45. srpska divizija NOVJ Knjaževac Četnici u ustanku Rekvizicija u ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Leskovac 14. srpska udarna brigada 9. srpska brigada (ozrenska) Bitka za Srbiju