🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Nova Pazova u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

8. 12. 1942 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove delovi 4. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske prekinuli tt veze.

17. 2. 1943 Između Stare i Nove Pazove grupe mesnih partizana isekli veliki broj tt stubova.

8. 6. 1943 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove diverzantska grupa 3. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 7 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 15 časova.

25. 6. 1943 Između Stare i Nove Pazove Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona nemačkog voza. Poginulo je 10 i ranjeno 40 vojnika, a saobraćaj obustavljen 16 časova.

2. 7. 1943 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove minirana pruga i uništeni lokomotiva i 10 vagona teretnog voza. Istog dana Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napala voz na pruzi s. Voganj - Srem. Mitrovica i oštetila lokomotivu.

4. 7. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske minirala prugu i uništila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza, zbog čega je saobraćaj obustavljen 14 časova.

20. 9. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala željezničku prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

6. 11. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila lokomotivu i 6 vagona putničkog voza.

29. 11. 1943 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Zemuna) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 7 vagona nemačkog brzog voza.

11. 12. 1943 Između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Zemuna) jedna grupa Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirala prugu i uništila lokomotivu i nekoliko vagona nemačkog transportnog voza.

13. 12. 1943 Između Stare i Nove Pazove delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza.

17. 12. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Zemunskog Polja delovi 3. bataljona 1. sremskog NOP odreda isekli 98 tt stubova.

29. 12. 1943 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i 5 vagona.

9. 1. 1944 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem srušili transportni voz s ratnim materijalom. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona.

19. 1. 1944 Mesne partizanske grupe iz sela Batajnice, Nove Pazove i Starih Banovaca (kod Stare Pazove) napale na opštinu u s. Novim Banovcima i od mesne straže zaplenile 11 pušaka.

20. 1. 1944 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom.

5. 4. 1944 Između Zemuna i s. Nove Pazove jedinice 2. bataljona 1. sremskog NOP odreda posekle 207 tt stubova.

19. 4. 1944 Između s. Nove Pazove i s. Batajnice (kod Zemuna) 2. četa Diverzantskog udarnog bataljon GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništila lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza.

22. 7. 1944 U rejonu s. Nove Pazove (blizu Stare Pazove) delovi 1. sremskog NOP odreda zapalili 62 jutra pšenice.

16. 8. 1944 Između s. Nove Pazove i ž. st. Zemun Polje (na pruzi Stara Pazova - Zemun) jedan bataljon Posavskog NOP odreda miniranjem porušio oko 700 metara koloseka. Iste noći u rejonu s. Kupinova (u južnom Sremu) drugi bataljon tog odreda napao na oko 1000 četnika koji su se prebacili iz Srbije. Napad nije uspeo zbog otpora nadmoćnog neprijatelja, koga su monitori sa r. Save pomagali snažnom artiljerijskom i minobacačkom vatrom. Gubici bataljona: 7 ranjenih boraca.

1. 9. 1944 Između Zemuna i s. Batajnice Posavski NOP odred minirao železničku prugu na 25 mesta i posekao 40 tt stubova, a između s. Batajnice i s. Nove Pazove (kod Stare Pazove) porušio oko 500 metara pruge i posekao 10 tt stubova.

22. 10. 1944 Jedinice 73. gardijske streljačke divizije Crvene armije i delovi 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 6. proleterske divizije -Nikola Tesla-, posle oštrih borbi, oslobodili Zemun a zatim sela: Nove Banovce, Novu Pazovu i Dobanovce.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. proleterski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Stara Pazova Borbe u Srbiji 1944. 6. lička proleterska divizija NOVJ Sremska Mitrovica Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. sremski partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Zemun 1. proleterska divizija NOVJ Kupinovo Crvena armija Borbe u Srbiji 1943. Borbe u Srbiji 1942. Bitka za Srbiju