🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Novi Bečej u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

28. 7. 1941 Na relacijama Novi Bečej - s. Kumane i s. Melenci - s. Taraš Kumanačko-melenački NOP odred posekao tt linije.

4. 9. 1941 U rejonu s. Melenaca (kod Novog Bečeja) Dragutinovački NOP odred ušao u sastav Kumanačko-melenačkog NOP odreda.

4. 9. 1941 Između s. Melenaca i s. Torde (kod Novog Bečeja) Kumanačko-melenački NOP odred posekao oko 50 tt stubova.

0. 2. 1942 Ojačane nemačke policiiske jedinice blokirale i detalino pretresale s. Kumane (kod Novog Bečeja). uhapsile veći broj članova KPJ, SKOJ-a. pripadnika i simpatizera NOP-a i preko 200 rodoljuba a zaplenile nešto oružja i municije.

18. 4. 1942 U s. Melencima (kod Novog Bečeja) ojačane nemačke policijske jedinice otpočele trodnevni pretres sela. Uhapšeno je 68 članova KPJ i SKOJ-a i pripadnika i simpatizera NOP-a, dok su 3 partizana poginula u borbi u opkoljenom skloništu. Akcije hapšenja, sa povremenim prekidima, nastavljene su sve do 5. maja, pa je ukupan broj uhapšenih pripadnika NOP-a iznosio preko 160.

5. 5. 1944 Između Novog Bečeja i s. Dragutinova (sada: s. Miloševo) grupa banatskih partizana miniranjem pruge i mosta uništila lokomotivu i 5 vagona teretnog voza.

8. 6. 1944 Između s. Dragutinova (sada: Miloševo) i s. Vranjeva (kod Novog Bečeja) delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu Kikinda - Novi Bečej i oštetili lokomotivu i 7 vagona.

6. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i zauzeli policijsku stanicu, opštinu i poštu u s. Kumanu (kod Novog Bečeja), te spalili arhivu i uništili tt uređaje. Poginuli su 1 policajac i 2 agenta.

27. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali most u blizini ž. st. Novi Bečej u momentu nailaska transportnog voza. Uništena je lokomotiva i 6 vagona a most je oštećen.

31. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali opštinu i poštu u s. Kumanima (kod Novog Bečeja), ubili jednog policajca i dva agenta, spalili opštinsku arhivu, uništili poštanske uređaje i zaplenili 853.000 dinara.

19. 8. 1944 Neprijatelj izvršio blokadu s. Kumana (kod Novog Bečeja), te ubio 10 i uhapsio 60 rodoljuba, među kojima i nekoliko članova OK KPJ za severni Banat.

17. 9. 1944 U okolini s. Kumana (kod Novog Bečeja) otpočelo okružno savetovanje partijskih aktivista severnog Banata. Na savetovanju, koje je trajalo dva dana, analiziran je dotadašnji rad i postavljeni su novi zadaci.

3. 10. 1944 Delovi 5. banatskog NOP odreda oslobodili Novi Bečej.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1944. Kikinda Bitka za Srbiju Ustanak u Srbiji 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu SKOJ Severnobanatski partizanski odred