🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Adler

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana

Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

Naredba Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 12 siječnja 1944 god. o formiranju NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo i postavljanju rukovodilaca

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 16 siječnja 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade Jože Vlahović da uništi komunikaciju Zagreb-Karlovac

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za napad na Ogulin

Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju na terenu i u jedinicama

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 30 prosinca 1943 do 29 siječnja 1944 godine

Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u selu Horvati

Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske od 29 siječnja 1944 godine

Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

Izvještaj Štaba Dinge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Karlovac-Ogulin

Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonski Brod Petrinja Vrhovni štab NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Sinj 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Ogulin Glavni štab Hrvatske Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 392. legionarska divizija (plava) Šibenik Lipik Brač Hrvatsko domobranstvo Jastrebarsko 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Plaški Karlovac 8. kordunaška divizija NOVJ Gospić Borbe u Lici 1944. Otočac Livno Daruvar Diverzije u oslobodilačkom ratu Žumberački partizanski odred Sisak Omladina u ratu Knin