🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Milan Aćimović Žene u ratu Borbe za Jajce 1942. Italijanski zločini u Jugoslaviji Operacija Beta Rade Hamović Nevesinje Luftwaffe u Jugoslaviji 10. hercegovačka udarna brigada Bugojno Bosansko Grahovo Romanijski korpus JVuO Knin 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Operacija Albia Aleksandar Ranković Borbe za Livno 1942. Vrhovni štab NOVJ Mostar Saradnja četnika sa okupatorom Ključ 6. italijanski armijski korpus Nevesinjski korpus JVuO Pljačka u ratu Vaso Miskin Crni Trebinje Duvno Gornji Vakuf Sinj Livno Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Jajce Bitka za Kupres 1942. Dragoljub Draža Mihailović Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Kupres Puniša Perović Hrvatsko domobranstvo Prozor Deca u ratu Borbe u Hercegovini 1942. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitka za Prozor 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Trebinjski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Bitka na Neretvi Operacija Dinara Petar Baćović Avijacija u oslobodilačkom ratu Travnik