🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Alfa

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

28. 9. 1942 Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.

5. 10. 1942 Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe za Jajce 1942. Dragoljub Draža Mihailović Sinj Gornji Vakuf Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Bitka za Kupres 1942. Bitka na Neretvi Saradnja četnika sa okupatorom Trebinjski korpus JVuO Borbe u Hercegovini 1942. Ključ Nevesinjski korpus JVuO Livno Milan Aćimović 10. hercegovačka udarna brigada Bosansko Grahovo Borbe za Livno 1942. 6. italijanski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Operacija Beta Knin Bitka za Prozor 1943. Vaso Miskin Crni Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Aleksandar Ranković Hrvatsko domobranstvo Mostar Pljačka u ratu Travnik Italijanski zločini u Jugoslaviji Prozor Vrhovni štab NOVJ Operacija Dinara Jajce Petar Baćović Kupres Josip Broz Tito Žene u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Albia Puniša Perović Deca u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Rade Hamović Duvno Bugojno Borbe u Dalmaciji 1942. Nevesinje Četnici u drugom svetskom ratu Trebinje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Romanijski korpus JVuO