🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Braun

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 30 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o toku ofanzive Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 23 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 27 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 29 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 31 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

Letak Operativnog štaba za Slavoniju upućen narodu povodom neuspjeha operacije Braun da se još čvršće ujedini u borbi protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika

Pismo Operativnog štaba za Slavoniju svim vojnim i političkim rukovodiocima XVI i XVII NO brigade o nekim nedostacima u rukovođenju podređenim jedinicama za vrijeme operacije Braun i uputama za razvijanje borbenosti i drugarskih odnosa među borcima

Izvještaj II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju operacije Braun u Slavoniji, hapšenju sumnjivih osoba i o strijeljanju šest komunista u Slav. Brodu za odmazdu zbog sabotažnih akcija na glavnoj pruzi Beograd-Zagreb

Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija u pozadini protivnika, o mobilizaciji novih boraca, o uspostavljanju suradnje s NOO-ima i komandama područja radi reorganizacije pozadine i pravilnog objašnjavanja neuspjeha operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade za vrijeme operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o agitaciono-propagandnom radu i vojno-političkom uzdizanju boraca, njihovoj borbenosti, moralu i disciplini za vrijeme operacije Braun u Slavoniji i o političkom radu među narodom u selima Požeške kotline

Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o akcijama Odreda u vrijeme operacije Braun, borbenom raspoloženju boraca, organizacionom stanju i o narednim zadacima Odreda

Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu informativne službe u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i raspoloženju naroda poslije neuspjeha operacije Braun, o visokoj političkoj o borbenoj svijesti boraca i o formiranju komandi Bilogorskog i Požeškog područja

Dopis štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim se pohvaljuju svi borci i rukovodioci za pokazanu hrabrost, požrtvovnost, drugarstvo i sposobnost rukovođenja akcijama u toku operacije Braun u Slavoniji

Izvještaj zamjenika političkog komesara XI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o radu i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u toku i poslije operacije Braun, o promjeni i popuni kadrova u jedinicama Brigade, o vojinom, ideološkom i političko-prosvjetnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu mobilizacije boraca u NOV

Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu pozadinskih jedinica i ustanova za vrijeme operacije Braun u Slavoniji

Izveštaj Rezervnog inžinjerijskog bataljona 86 od 12. aprila 1943. Borbenoj grupi Zapad o toku operacije Braun protiv jedinicam NOVJ u Slavoniji

Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Narodno oslobodilački odbori Glavni štab Hrvatske Virovitica Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Slavonska Požega Podravska Slatina 187. rezervna divizija Zagreb Disciplina u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Nova Gradiška Slavonski Brod Omladina u ratu Hrvatsko domobranstvo Nemački zločini u Jugoslaviji Našice SKOJ Zarobljenici u ratu Pakrac Komunistička partija Hrvatske Osijek Pljačka u ratu Politički komesari u NOR-u