🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Fruška gora

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

Izveštaj Pete čete od jula 1942 god. komandantu Drugog nemačkog pripravnog bataljona o dejstvima Nemaca i ustaša protiv partizana na prostoru Fruške Gore

Izveštaj Četvrte čete od 16 jula 1942 god. Štabu Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe o dejstvima partizana na prostoru Fruške Gore

Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za Zemun od 16. jula 1942. god. Pokrajinskom komi-tetu KPJ za Srbiju o upućivanju boraca u NOP odrede na Fruškoj gori

Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o ofanzivi Nemaca i ustaša protiv partizana u Fruškoj Gori avgusta 1942 godine

Zapovest komandujućeg generala i zapovednika okupirane Srbije od 21 avgusta 1942 god. nemačkim i ustaškim jedinicama o obrazovanju grupe Borovski i ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori

Zapovest Borbene grupe Borovski od 23. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za formiranje i prikupljanje borbene grupe u rejonu Ruma - Fruška gora

Zapovest Borbene grupe Borovski od 24. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama za borbu protiv partizana na Fruškoj gori

Bojna relacija Sremskog zdruga od 25 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori od 10 do 17 jula

Izveštaj Pete čete od 4 septembra 1942 god. komandantu Drugog pripravnog bataljona General Laudon o dejstvima čete za vreme ofanzive na Fruškoj Gori

Naređenje komande Petog armijskog korpusa od 13 rujna 1942 god. za izvođenje operacije na području Velike Kapele

Novi Sad, 3. septembar 1942. Izveštaj komandanta 15. lake divizije o završetku akcije protiv partizana u Fruškoj gori

Fotografije

Povezane odrednice

Fruškogorski partizanski odred Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1942. Paul Bader Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanska taktika 5. italijanski armijski korpus Politički komesari u NOR-u Ni zrno žita okupatoru! Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ruma Operacija Velika Kapela Borbe u Srbiji 1942. Sremski zdrug (NDH) Borbe u Hrvatskoj 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Zemun Novi Sad