🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Stolac

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

31. 3. 1942 Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

28. 4. 1942 Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

21. 5. 1942 Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Ljubinje 18. pešadijska divizija Messina Vrhovni štab NOVJ Jakov Jovović Nevesinjski četnički odred Borbe u Hercegovini 1942. Četnički zločini Južnohercegovački partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Gacko Mostar Dubrovnik Gatački četnički odred 32. pešadijska divizija Marche Stolac Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Operacija Trio Italija u drugom svetskom ratu 154. pešadijska divizija Murge Sjevernohercegovački partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1942. Čapljina Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije Srebrenica Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.