🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Tuzla

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

0. 11. 1942 Na pl. Majevici od Jablaničkog partizanskog bataljona i novih boraca formiran Majevički NOP odred.

4. 11. 1942 Prihvaćena od svog 2. bataljona, 6. istočnobosanska NOU brigada, sa 3. odredom 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, na povratku iz Srema na pl. Majevicu, prešla r. Savu kod s. Brodac (uzvodno od Bos. Rače).

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

11. 11. 1942 U s. D. i G. Pilići (kod Bijeljine) 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razbili dva bataljona Majevičke četničke brigade. Zarobljeno je oko 100 četnika sa puškama i nekoliko puškomitraljeza.

24. 11. 1942 Delovi nemačkog 750. pešadijskog puka. domobranskog 6. i 8. pešadijskog puka i četničkog Trebavskog odreda i četnička Majevička brigada (svega 10 bataljona i 1 artiljerijski divizion) otpočeli trodnevnu akciju čišćenja istočnog dela pl. Majevice poduhvat -Tuzla-). Akcija je izvedena -u prazno-, jer su se 6. istočnobosanska brigada i 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske blagovremeno izvukli iz obruča, razoružavši pri tom po jednu četu domobrana i četnika.

28. 11. 1942 U s. Maleševcima 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili četnički Majevički odred i kombinovani bataljon četničkog Trebavskog korpusa. Od ukupno 1.300 četnika, 600 je zarobljeno a 250 je poginulo i ranjeno. Tada su izginuli četnički komandanti s Majevice i četnički štab određen za Slavoniju. U borbi su poginuli pored ostalih politički komesar čete Ismet Kapetanović i desetar Branko Milutinović, narodni heroji, oba iz 6. istočnobosanske NOU brigade

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Politički komesari u NOR-u Bijeljina Druga neprijateljska ofanziva Tuzla 717. pešadijska divizija Majevički partizanski odred Brčko Hrvatsko domobranstvo Zvornik Saradnja četnika sa okupatorom Roza Papo Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe za Jajce 1942. Trebavski korpus JVuO Sanitet u ratu Operacija Trio Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Sremu 1942. 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Majevička četnička brigada 3. pješačka divizija (NDH) Radivoje Kerović Borbe u Hrvatskoj 1942. Lopare Trebavski četnički odred