🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Operacija Tuzla

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

0. 11. 1942 Na pl. Majevici od Jablaničkog partizanskog bataljona i novih boraca formiran Majevički NOP odred.

4. 11. 1942 Prihvaćena od svog 2. bataljona, 6. istočnobosanska NOU brigada, sa 3. odredom 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske, na povratku iz Srema na pl. Majevicu, prešla r. Savu kod s. Brodac (uzvodno od Bos. Rače).

5. 11. 1942 Šesta istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zauzeli Lopare i u okolnim uporištima zarobili dve čete iz 6. i 8. puka domobranske 3. pešadijske divizije, četu milicije i jedan bataljon Četničkog Trebavskog odreda, dok se Jablanički bataljon četničke Majevičke brigade priključio partizanima.

11. 11. 1942 U s. D. i G. Pilići (kod Bijeljine) 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske razbili dva bataljona Majevičke četničke brigade. Zarobljeno je oko 100 četnika sa puškama i nekoliko puškomitraljeza.

24. 11. 1942 Delovi nemačkog 750. pešadijskog puka. domobranskog 6. i 8. pešadijskog puka i četničkog Trebavskog odreda i četnička Majevička brigada (svega 10 bataljona i 1 artiljerijski divizion) otpočeli trodnevnu akciju čišćenja istočnog dela pl. Majevice poduhvat -Tuzla-). Akcija je izvedena -u prazno-, jer su se 6. istočnobosanska brigada i 3. NOP odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske blagovremeno izvukli iz obruča, razoružavši pri tom po jednu četu domobrana i četnika.

28. 11. 1942 U s. Maleševcima 6. istočnobosanska NOU brigada i 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništili četnički Majevički odred i kombinovani bataljon četničkog Trebavskog korpusa. Od ukupno 1.300 četnika, 600 je zarobljeno a 250 je poginulo i ranjeno. Tada su izginuli četnički komandanti s Majevice i četnički štab određen za Slavoniju. U borbi su poginuli pored ostalih politički komesar čete Ismet Kapetanović i desetar Branko Milutinović, narodni heroji, oba iz 6. istočnobosanske NOU brigade

15. 12. 1942 Dva bataljona nemačke 717. pešadijske divizije, dva bataljona ustaške 1. brigade i pet bataljona domobranske 3. pešadijske divizije otpočeli koncentrično nastupanje (poduhvat -Tuzla II-) ka Majevici s ciljem da na toj teritoriji okruže i unište 6. istočnobosansku NOU brigadu, 3. odred 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i Majevički NOP odred. Međutim, posle višednevnih borbi, jedinice NOV i POJ su se 18. i 19. decembra probile preko komunikacije Tuzla-Zvornik u Birač, zarobivši pri tom 23. četu domobranskog 11. pešadijskog puka i nešto četnika. Ogorčen zbog neuspeha, neprijatelj je u selima oko Lopara pobio oko 250 ljudi i žena, dok je 110 njih odveo u Nemačku na rad. U borbi su pored ostalih poginuli Suljo Jahić i Milenko Verkić, narodni heroji.

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Sremu 1942. Bijeljina Borbe za Jajce 1942. Narodni heroji Jugoslavije Zvornik Radivoje Kerović 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Roza Papo Lopare Brčko Operacija Trio Borbe za Istočnu Bosnu 1942. 717. pešadijska divizija Trebavski četnički odred Politički komesari u NOR-u Sanitet u ratu Žene u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Tuzla Hrvatsko domobranstvo Druga neprijateljska ofanziva Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Majevička četnička brigada Trebavski korpus JVuO Majevički partizanski odred 3. pješačka divizija (NDH)