🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ozrenski partizanski odred (Srbija)

Za ovaj pojam je pronađeno 41 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

2. 8. 1941 Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

12. 8. 1941 U s. Čitluku (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred razoružao žand. stanicu.

13. 8. 1941 Ozrenski NOP odred zauzeo Svrljig, razoružao 14 žandarma i zaplenio 20 pušaka.

15. 8. 1941 U Svrljigu Ozrenski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 20 pušaka.

24. 8. 1941 Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli Ražanj i razoružali 20 žandarma, aus. Smilovcu spalili opštinsku arhivu.

30. 8. 1941 U Svrljigu Ozrenski NOP odred razoružao 8 žandarma, demolirao uređaje na ž. st. i u pošti zaplenio 200.000 dinara.

1. 9. 1941 U Svrljigu Ozrenski NOP odred napao žand. st. i spalio arhivu Poreske uprave.

15. 9. 1941 Na Jezerskim pojatama (kod Sokobanje) od 30 boraca Ozrenskog NOP odreda formiran Nišavski (Svrljiški) NOP odred.

16. 9. 1941 Na ž. st. Palilula (između Niša i Knjaževca) Ozrenski NOP odred sačekao putnički voz iz Zaječara. U jednom su se vagonu nalazili nemački vojnici. U borbi je ubijeno 19 nemačkih vojnika a zarobljena su tri. Zaplenjeno je: 2 automata, 12 pušaka, 6 revolvera i dr. Jedan partizan je poginuo.

24. 10. 1941 U Sokobanji Ozrenski NOP odred napao četnike i žandarme, pa se zbog snažnog otpora, povukao.

2. 11. 1941 U s. Sićevu (kod Niša) Nišavsko (Svrljiški) NOP odred sa delovima Ozrenskog NOP odreda napao i posle kraće borbe razoružao Sićevački četnički odred Koste Pećanca.

24. 11. 1941 U ražanjskom srezu deo Ozrenskog NOP odreda zarobio grupu četnika i zaplenio 2 laka mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 20 pušaka, 100 kg eksploziva i dr.

27. 11. 1941 Kod s. Jošanice (blizu Sokobanje), u borbi protiv nedićevaca i četnika, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 36 mrtvih (poginuli su i komandant i komesar).

0. 1. 1942 Na Obloj glavi (iznad Aleksinca) štab Ozrenskog NOP odreda rasformirao svoj odred i podelio ga u tri grupe (ođ kojih je jednu neprijatelj ubrzo razbio).

1. 1. 1942 Kod sela Pardika (blizu Ražnja) Ozrenski NOP odred napao i naterao u bekstvo poterno odeljenje nedićevaca i četnika Koste Pećanca i zaplenio puškomitraljez.

4. 1. 1942 Na pl. Beljevini (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred razbio jedan četnički odred Koste Pećanca i žandarme i naneo im gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

21. 1. 1942 U selima Kamenici, G. i D. Matejevcu delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinske arhive i prekinuli telefonske veze tih mesta s Nišom.

0. 2. 1942 Kod s. Kravlja (blizu Niša), od boraca Ozrenskog NOP odreda i odbeglih boraca iz niškog logora, reorganizovan Ozrenski NOP odred.

16. 2. 1942 U s. Vrelima (kod Aleksinca) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali oko 30 seoskih stražara.

19. 2. 1942 U s. Bovanu (kod Aleksinca) Ozrenski NOP odred izvršio neuspeo napad na žand. stanicu.

23. 2. 1942 U s. Jezeru (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda razoružali seosku miliciju i spalili opštinsku arhivu.

26. 2. 1942 U oštroj borbi kod sela Kravljeg, Veljeg Polja i Miljkovca (blizu Niša) protiv 12. dobrovoljačkog, 5. oružanog i jednog četničkog odreda i žandarma, Ozrenski NOP odred pretrpeo gubitke od 4 poginula i 20 zarobljenih partizana.

15. 3. 1942 Kod s. Pirkovca (blizu Svrljiga) Svrljiški (Nišavski) i Ozrenski NOP odred iz zasede napali četnički odred Koste Pećanca iz Svrljiga i u dvočasovnoj borbi ubili 30 četnika, dok su ostali pobegli. Naši gubici: 1 mrtav i 3 ranjena.

19. 3. 1942 U s. Dugom Polju (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred spalio opštinsku arhivu.

20. 3. 1942 U s. Čitluku i s. Milušincu (kod Sokobanje) Ozrenski NOP odred spalio opštinske arhive i zaplenio 5 pušaka.

24. 3. 1942 Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred napali Ražanj, ali, zbog snažnog otpora nedićevaca i žandarma, nisu uspeli da ga zauzmu. Spaljena je arhiva Sreskog načelstva i Poreske uprave. Gubici odreda 9 mrtvih.

25. 3. 1942 U s. Labukovu (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

26. 3. 1942 U s. Sesalci (kod Sokobanje) delovi Ozrenskog NOP odreda spalili opštinsku arhivu.

24. 4. 1942 Kod s. Galibabinca (kod Svrljiga) Nišavski i Ozrenski NOP odredi napali oko 150 nedićevaca, žandarma i četnika. U borbi, vođenoj do mraka, ubijeno je 55 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak spasao bekstvom. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 60 pušaka, bombe, municija i dr. Gubici partizana: 2 mrtva.

30. 5. 1942 U s. Šetki (kod Ražnja) Ozrenski NOP odred razoružao seosku stražu, spalio opštinsku arhivu i zaplenio 6 pušaka.

12. 7. 1942 Nekoliko četničkih odreda, odredi SDS i odred srpskih dobrovoljaca preduzeli operaciju protiv Svrljiškog (Nišavskog) i Ozrenskog NOP odreda na prostoriji pl. Ozrena i Svrljiških planina. Ta operacija (poznata kao -Aćimovićeva ofanziva-) trajala je do kraja. jula. U borbama u rejonu Zelenog vrha, kod s. Vitanovca na Devici, na Kameničkom visu, kod s. Babinog Kala, i s. Kozja i drugde neprijatelj je uspeo da razbije i skoro potpuno uništi oba odreda. U međuvremenu neprijatelj je oko 2600 ljudi streljao ili oterao u zatvore i logore.

25. 7. 1942 U jeku tzv. -Aćimovićeve ofanzive- otpočela ofanzivna dejstva delova bugarskog 1. okupacionog korpusa (jačine do jedne divizije) na Nišavski (Svrljiški) i Ozrenski NOP odred u rejonu pl. Ozrena i pl. Device. Ne naišavši na otpor, bugarski vojnici su u većem broju sela spalili po 10-20 kuća, streljali po 5-6 meštana, te pljačkali sela svrljiškog, zaplanjskog, sokobanjskog i belopalanačkog sreza. Ta dejstva su trajala 10 dana.

28. 10. 1942 Kod s. Bučje (blizu Knjaževca) od preživelih boraca Svrljiškog i Ozrenskog NOP odreda formirana partizanska četa.

26. 12. 1942 Na pl. Ozrenu, u zasedi, delovi Ozrenskog NOP odreda sačekali patrolu od 5 pripadnika SDS, te dvojicu ubili a trojicu zarobili.

3. 2. 1943 U s. Subotincu (kod Aleksinca) odred SDS iz Aleksinca opkolio jednu desetinu Ozrenskog NOP odreda. U borbi je poginulo 10 boraca, a samo 2 borca su se spasla. Među poginulim bio je i Momčilo Popović Ozren, narodni heroj.

28. 2. 1943 Kod a. Čitluka (blizu Sokobanje) Ozrenski NOP odred demolirao postrojenja rudnika uglja -Soko- i zaplenio 50 kg eksploziva.

0. 5. 1943 Na Kameničkom visu (blizu Niša) OK KPJ za Niš održao sastanak na kome je razmotrio obnavljanje Ozrenskog NOP odreda i organizaciju političkog rada na terenu.

9. 6. 1943 U rudniku uglja kod Aleksinca jedna četa 3. bataljona 1. južnomoravskog NOP odreda, sa desetinom boraca bivšeg Ozrenskog NOP odreda, uz pomoć rudara, porušila 3 rudarska okna, električnu centralu i sve zgrade sa postrojenjima, tako da je proizvodnja obustavljena skoro pola godine.

0. 9. 1943 Kod s. Kamenice (blizu Niša), od preživelih boraca Ozrenskog NOP odreda i novodošlog ljudstva, OK KPJ za Niš fomirao Ozrensku partizansku četu.

0. 11. 1943 Kod s. Labukova (blizu Sokobanje), od boraca Ozrenskog NOP odreda i od novodošlih omladinaca iz Niša (23), s. Trnave (17) i s. Huma (20), formiran Ozrenski partizanski bataljon, sastava: tri čete.

25. 11. 1943 Iz Niša otišla u Ozrenski NOP odred 23 srednjoškolca, većinom članovi SKOJ-a.

Dokumenti

Izveštaj o akcijama Ozrenskog NOP odreda od januara 1942 godine

Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj štaba NOP odreda Niškog okruga od 17 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Srbiju o akcijama Topličkog, Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 jula 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 jula 1942 god. šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog, Jastrebačkog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Šumadiskog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj sekretara partiske organizacije Nišavskog NOP odreda od 13 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Niš o razbijanju Nišavskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 31 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Ozrenskog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 novembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o pomoći Ozrenskom i Nišavskom NOP odredu

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 18 decembra 1942 god. o akcijama Jastrebačkog, Leskovačkog, Požarevačkog, Rasinskog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Niš od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji u okrugu i o obnavljanju Ozrenskog NOP odreda

Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1944 god. o postavljanju Operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Timočko-ozrenskog NOP odreda

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. SKOJ Nišavski (svrljiški) partizanski odred Toplica u oslobodilačkom ratu Bugarski zločini u Jugoslaviji Zaječar Glavni štab Srbije 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Ustanak u Srbiji 1941. Požarevac Omladina u ratu Kosta Pećanac Pljačka u ratu Jastrebački partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Četnici u ustanku Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Knjaževac 1. južnomoravski partizanski odred Aleksinac Zasede u oslobodilačkom ratu Leskovac 1. bugarski okupacioni korpus Niš Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Srbiji 1944. Milan Aćimović Bugarska u drugom svetskom ratu