🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Paraćin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 Paraćinsko-ćuprijska četa Pomoravskog NOP odreda demolirala postrojenja Senjskog Rudnika, rudnika Sisevac, fabrike cementa u Popovcu i porušila tri mosta na pruzi s. Ravna Reka - Ćuprija.

2. 8. 1941 Na ž. st. Obradove Stolice (na pruzi Zaječar-Paraćin) Boljevački NOP odred napao žand. posadu, zaplenio 5 pušaka, demolirao postrojenja i prekinuo prugu.

26. 8. 1941 Između ž. st. Glavica i Davidovac (pruga Paraćin-Zaječar) delovi Pomoravskog NOP odreda minirali železnički most.

26. 8. 1941 Noću 26. avgusta od nepoznatih lica miniran je most na železničkoj pruzi Paraćin - Zaječar između sela Glavice i Davidovca, pošto su straže predhodno oterali u šumu.

28. 8. 1941 U selu Lebinu naoružana grupa od 8 ljudi primorala je opštinu lebinsku da izda objavu pod imenom Milan Vasić iz Lebina da vidi u Paraćinu da li ima Nemaca i koliko. Održali su govor i pozvali narod da se upiše u četnike, odazvao se pozivu Drag. Jovanović i Savić Milosav iz Lebina.

1. 9. 1941 Kod ž. st. Mutnice (blizu Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda napali putnički voz, zarobili 4 nemačka vojnika i petokolonaša i razorili prugu, aus. Bošnjanu spalili opštinsku arhivu.

7. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnićki most na Jovanovačkoj reci (kod Paraćina) i drumski most kod s. Dragocveta (na putu Svetozarevo-Kragujevac).

9. 9. 1941 Na r. Crnici (kod Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda miniranjem oštetili most.

23. 9. 1941 Kod s. Šoludovca (blizu Paraćina) u borbi između delova Pomoravskog NOP odreda sa oko 180 nemačkih vojnika ubijeno 17 nemačkih vojnika, a zaplenjeno 6 kamiona, 3 putnička automobila i 8 bicikla. Naši gubici 1 mrtav i 1 ranjen.

24. 11. 1941 Sa istočnog fronta stigla u Srbiju nemačka 113. pešadijska divizija i prikupila se na prostoriji Jagodina (sada: Svetozarevo) - Paraćin - Kruševac - Kraljevo.

15. 6. 1942 Kod ž. st. Obradove Stolice Timočki NOP odred porušio železničku prugu Paraćin-Zaječar.

27. 9. 1942 Između ž. stanica Javorac i Obradove Stolice (na pruzi Paraćin-Zaječar) delovi Timočkog NOP odreda porušili prugu, usled čega su iskočili lokomotiva i jedan vagon.

1. 2. 1944 U Jagodini (sada: Svetozarevo), Ćupriji i Paraćinu četnici u saradnji s nemačkim vlastima i SDS zaklali 51 pripadnika NOP-a.

27. 7. 1944 Kod s. Mutnice delovi 23. udarne divizije NOVJ napali četničku Paraćinsku i Resavsku brigadu i proterali ih ka Paraćinu. Četnici su imali 12 mrtvih, 7 zarobljenih a jedinice 23. divizije - 2 ranjena borca.

30. 7. 1944 Kod Javorške padine (blizu Paraćina) jedinice 23. udarne divizije NOVJ napale Velikomoravsku grupu četničkih korpusa (oko 4000 četnika). Neprijatelj je delom odbačen, a delom se u toku noći povukao. Gubici neprijatelja: oko 50 mrtvih i veći broj ranjenih, a jedinica 23. divizije: 2 poginula i 2 ranjena borca.

12. 9. 1944 Kod s. Krivog Vira (na putu Paraćin-Boljevac) 20. srpska brigada 45. divizije NOVJ napala jedinu jaču četničku grupu i posle petočasovne borbe je razbila, ubivši 19, zarobivši 28 i ranivši preko 40 četnika, a zaplenivši 66 pušaka, 3 p. mitraljeza i 150 ručnih bombi. Brigada je imala 2 poginula i 4 ranjena borca.

27. 9. 1944 U s. Bošnjanu i s. Smilovcu (kod Paraćina) jedinice 45. divizije NOVJ ubile 27 i zarobile 46 četnika, zaplenivši 95 pušaka i 7 p. mitraljeza, mitraljez, 48.000 metaka i drugu ratnu opremu. Divizija je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

1. 10. 1944 Kod s. G. Mutnice (blizu Paraćina) jedinice 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ napale i razbile jednu četničku grupu, zarobivši 94 četnika i zaplenivši 154 puške i 11 p. mitraljeza.

4. 10. 1944 Kod s. Zvezdana (na komunikaciji Zaječar-Paraćin) jedinice 45. divizije NOVJ sadejstvujući u napadu 19. pešadijske divizije 64. korpusa Crvene armije na snage nemačke Borbene grupe -Grot- i 7. SS divizije -Princ Eugen-, ubile 40 i ranile oko 100 nemačkih vojnika, uništile 1 tenk i 3 kamiona i oštetile 14 kamiona. Jedinice NOVJ imale su 2 mrtva i 6 ranjenih boraca.

13. 10. 1944 Jedinice 3. ukrajinskog fronta Crvene armije oslobodile Paraćin. Nemački vojnici povukli su se bez otpora.

16. 10. 1944 U Paraćinu, na političkom zboru građana, izabran GNO odbor.

4. 12. 1944 U Paraćinu izabran SNO odbor.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Glavni štab Srbije Kruševac Četnici u ustanku 20. srpska brigada 25. srpska divizija NOVJ 3. ukrajinski front Crvene armije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Valjevo Pomoravski partizanski odred Crvena armija Opsada Kraljeva 1941. Aleksinac Ustanak u Pomoravlju 1941. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju 24. srpska brigada Istočni front Diverzije u oslobodilačkom ratu Knjaževačko-boljevački partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. 23. srpska udarna divizija NOVJ Svilajnac Borbe u Srbiji 1944. Ćuprija 45. srpska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Jagodina Srpska državna straža (nedićevci) 7. SS divizija Prinz Eugen Filip Kljajić Narodno oslobodilački odbori Borbe za Kruševac 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Zaječar 19. srpska brigada Ustanak u Srbiji 1941.