🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Partizanke

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 81 fotografija.

Događaji

6. 8. 1941 Skojevska grupa iz s. Bešenovačkog Prnjavora (kod Iriga) oslobodila iz manastira dva uhapšena druga i jednu drugaricu, zarobila jednog ustašu i zaplenila pušku.

5. 3. 1942 U s. Suljmu (kod Rume) grupa boraca iz Fruškogorskog NOP odreda i mesne desetine napali ustaški zatvor u opštinskoj zgradi, oslobodili jednu drugaricu i zaplenili 6 pušaka.

1. 6. 1942 U Gorskom kotaru izašao prvi broj lista -Drugarica-. Izdavao ga je Antifašistički odbor žena za Gorski kotar.

25. 8. 1942 U s. Trnavcu (kod Titove Korenice), po naređenju Štaba grupe NOP odreda za Liku, formirana 1. ženska omladinska četa od 75 najborbenijih seljanki, radnica i učenica iz Like. Posle vojno-političkog kursa četa je rasformirana, a drugarice su raspoređene po bataljonima 2. hrvatske NOU brigade.

6. 12. 1942 U Bos. Petrovcu otpočela trodnevna I zemaljska konferencija AFŽ-a za Jugoslaviju, koja je organizaciono uobličila AFŽ i postavila sledeće zadatke: pružanje što veće pomoći jedinicama NOV i PO Jugoslavije; mobilizacija žena za učešće u oružanim i diverzantskim akcijama; svestrana pomoć organima narodne vlasti u organizovanju pozadine; briga o deci; jačanje bratstva i jedinstva među ženama Jugoslavije i pojačan rad na kulturno-prosvetnom uzdizanju žena u selu. Na konferenciji je izabran Centralni odbor AFŽ-a za Jugoslaviju, od 20 drugarica. Prvog dana konferencije vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito održao je govor u kome je ženama Jugoslavije odao visoko priznanje za njihov rad u narodnooslobodilačkoj borbi.

24. 12. 1942 U Mladenovcu, na železničkoj stanici, partizanka Živka Damjanović ubila nemačkog oficira i četničkog vojvodu, a ranila jednog nemačkog oficira, pa zatim, da ne bi živa pala u ruke neprijatelju, izvršila samoubistvo.

1. 2. 1943 U s. Starom Gradskom (kod Lipljana) italijanski vojnici i milicija opkolili u jednoj kući grupu od 9 boraca Karadačkog (Skopskocrnogorskog) NOP odreda. U borbi su poginuli član Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju i komesar Karadačkog NOP odreda Vojislav Lakčević Baro i komandant istog odreda Aleksandar Urdarevski Stanko, narodni heroji, kao i svi borci grupe, osim jedne drugarice koja je zarobljena.

Dokumenti

Pismo Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućeno Okružnom komitetu KPH za Baniju u kojem ih obavještava da šalje drugarice koje su pobjegle ispred ustaškog terora a uputio ih je KK KPH Sisak

Popis drugarica i drugova koji su listopada 1942. godine prešli iz Zagreba u partizane te iz bataljona Kljuka upućeni OK KPH Karlovac na dalji raspored

Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu

Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Brigadi, o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, vojnim uspjesima, organizaciji SKOJ-a, odnosima prema drugaricama i radu s narodom u pozadini. Pored toga u izvještaju se ukazuje na neke subjektivne slabosti i objektivne teškoće u radu, te se daju prijedlozi da se situacija popravi

Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu u Brigadi, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, o radu SKOJ-a, disciplini i moralu boraca, ističući rad drugarica-boraca, i o radu s narodom u pozadini

Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o drugaricama koje su se istakle u borbama

Pisarovina: Izvještaj Borisa Bakrača Centralnome komitetu KP Hrvatske o razmjeni drugova i drugarica iz ustaških logora za zarobljene Nijemce, domobrane i ustaše

Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o prilikama na terenu Slavonije i zagrebačke oblasti, o organizaciji POC-a, kadrovskim pitanjima, a u prilogu je i popis drugarica i drugova za zamjenu

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Narodni heroji Jugoslavije 1. proleterska udarna brigada Logor Banjica Glavni štab Hrvatske 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Pljevlja Niš Čačak Vis Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Sloveniji 1944. Ustanak u Sremu 1941. Beogradska operacija Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. kosovsko-metohijska brigada Stana Tomašević Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Peć Bugarska u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Bolnice u oslobodilačkom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu AVNOJ SKOJ Milica Mušikić Beograd Mitra Mitrović Ustanak u Srbiji 1941. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ Omladina u ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe na Kosovu i Metohiji Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) 17. slavonska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Drugo zasedanje AVNOJ-a Jugosloveni u svetu Korčula Borbe u Crnoj Gori 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kolašin Zarobljenici u ratu Borbe u Srbiji 1943. Irig Split Jajce USAOJ Bitka za Srbiju Fruškogorski partizanski odred Vlasotince Borbe u Lici 1942. 2. udarni korpus NOVJ Kazalište narodnog oslobođenja Sanitet u ratu Anđa Ranković Ranjenici u ratu Štampa u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Žene u ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Radne akcije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Darinka Dragišić Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Sremu 1945. Borbe u Sremu 1942. 2. krajiška udarna brigada