🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Partizanski odred "Damjan Gruev"

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

24. 4. 1942 Na Kurbinsku pl. (blizu Resna) izašla grupa partizana iz resanskog i bitoljskog kraja, kao jezgro budućeg NOP odreda -Damjan Gruev-.

6. 7. 1942 U rejonu s. Zlatari (na pl. Bigli) formiran Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev-.

2. 8. 1942 U s. Smilevu (kod Bitolja), u kome je 1903. godine doneta odluka o početku ilindenskog ustanka, Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- zapalio opštinsku arhivu i održao miting. Tom akcijom je sprečena proslava ilindenskog ustanka koju je pripremio bugarski okupator, a trebalo je da joj prisustvuje bugarski ministar unutrašnjih poslova, koji je, radi toga, iz Sofije stigao u Bitolj.

18. 8. 1942 U s. Kažani (na putu Resen-Bitolj) NOP odred -Damjan Gruev- napao posadu bugarske policijske stanice.

21. 8. 1942 U rejonu s. Zlatara (kod Resna) bugarska vojska i policija okružile Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev-, ali se posle kraće borbe on izvukao iz okruženja.

0. 9. 1942 Usled provale u Resnu i selima Prespe, bugarski okupator pohapsio skoro sve članove KPJ i SKOJ-a i simpatizere NOP-a, da bi na taj način ugušio NOP u tom kraju i uništio NOP odred -Damjan Gruev-.

21. 10. 1942 U s. Sopotskom (blizu Resna) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- vodio borbu protiv bugarske vojske i policije resenskog garnizona koji su blokirali selo dok je on održavao politički zbor. Odred se, zbog pritiska jačih neprijateljskih snaga, pod borbom izvukao na pl. Biglu.

10. 2. 1943 GŠ NOP odreda Makedonije naredio Bitoljsko-prespanskom NOP odredu -Damjan Gruev- da se poveže sa grčkim i albanskim partizanskim jedinicama radi saradnje, s tim da se manje zadržava u Albaniji, već da svoja dejstva više ispolji na teritoriji Prespe.

0. 3. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju partizanska četa -Jane Sandanski- uključena u sastav Bitoljsko-prespanskog NOP odreda -Damjan Gruev-.

0. 3. 1943 Na kostursko-lerinsko područje (u Grčkoj) prebacio se Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev-. Tu je razvio široku političku aktivnost među makedonskim stanovništvom, kome je objašnjavao cilj narodnooslobodilačke borbe i razotkrivao lažnu propagandu okupatora, koja je imala priličan uticaj u ovom kraju.

0. 4. 1943 U blizini Lerine (u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- povezao se sa grčkim partizanskim odredom -Vičo-. Na sastanku su odredili zajedničko rukovodstvo i utvrdili ciljeve i zadatke zajedničkog dejstva na lerinsko-kosturskom području.

26. 4. 1943 U s. Bufu (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali zbor na kome je o bratstvu oba naroda govoreno na grčkom i makedonskom jeziku.

30. 4. 1943 U s. Ermenskom (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- spalili opštinsku arhivu i održali miting na kome se govorilo na makedonskom i grčkom jeziku.

0. 5. 1943 U makedonskim selima: Neret, Lagen, Gorno i Dolno, Kotori i Ajtos i u šiptarskim selima Elovo i Bei. Kamen (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspešne političke mitinge na kojima je razobličavana neprijateljska propaganda i seljacima objašnjavan cilj NO borbe.

2. 5. 1943 U s. Treji i s. Statici (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- razoružali mesne kontračetnike.

3. 5. 1943 U s. Turju (kod Lerina, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo miting na kome su stanovništvu objašnjavani ciljevi NO borbe.

17. 5. 1943 U s. Neveski (kod Kostura, u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali vrlo uspeo politički zbor.

19. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura u Grčkoj) Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- i grčki partizanski odred -Vičo- održali politički zbor. Ovde se NOP odredu -Damjan Gruev- pridružilo 15 novih boraca iz okoline Bitolja i Prespe, koji su pobegli iz bugarske vojske.

22. 5. 1943 U s. Prekopanoj (kod Kostura, u Grčkoj) formiran Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- od ljudstva bitoljskog kraja, koje je izdvojeno iz NOP odreda -Damjan Gruev-. Dotadašnji Bitoljsko-prespanski NOP odred -Damjan Gruev- je dobio ime Prespansko-ohriđski NOP odred -Damjan Gruev-.

22. 5. 1943 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- odvojio se, u rejonu Kostura, od Bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev- i grčkog partizanskog odreda -Vičo- radi odlaska za Prespu.

0. 6. 1943 Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- održao uspele tajne zborove sa stanovništvom sela Leskovec, Šurlenci, Stenje (kod Resna) i Olašani (kod Ohrida) pozivajući ga da stupa u NOP odrede.

28. 6. 1943 U s. Rakovu (kod Lerina, u Grčkoj) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- i Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- razoružali 8 policajaca, zapalili opštinsku arhivu i održali uspeo miting.

0. 7. 1943 U s. Vrbjanima, s. Laktinju, s. Godivju, s. Velmeju (Debarca) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- organizovao NO odbore.

6. 7. 1943 U rejonu s. Ljubojno - s. Carev Dvor i s. Donje Dupeni - s. Ljubojno (kod Prespanskog jezera) Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- uništio italijansku vojnu telefonsku liniju u dužini od nekoliko kilometara.

17. 7. 1943 Po odluci GŠ NOV i PO za Makedoniju pošla iz Prespe u Debarca glavnina Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- sa zadatkom da se poveže s jedinicama 1. operativne zone NOV i PO Makedonije radi zajedničkog dejstva i stvaranja slobodne teritorije.

7. 8. 1943 Štab Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev- pozvao barjaktare (seoske starešine) iz okoline Struge na sastanak radi dogovora o zajedničkoj borbi protiv okupatora. U pozivu se insistira na bratsvu i jedinstvu makedonskog i šiptarskog življa radi sprečavanja bratoubilačke borbe. (Do ovog sastanka nije došlo, jer su barjaktari odbili svaku saradnju s NOP-om.)

28. 8. 1943 Na Slaveju (pl. Karaorman, Debarca) od Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-. preostalih boraca NOP odreda -Dimitar Vlahov- i -Đorče Petrov- i novodošlog ljudstva formiran 1. bataljon 2. operativne zone NOV i PO Makedonije -Mirče Acev-, jačine oko 200 boraca. To je prvi bataljon na teritoriji Makedonije.

12. 9. 1943 Bitoljski NOP odred -Goce Delčev- i Prespansko-ohridski NOP odred -Damjan Gruev- upali u s. Ljubojno (na Prespanskom jezeru) i razoružali oko 200-250 italijanskih vojnika. Iskoristivši slabo obezbeđenje, u selo su upale nemačke snage, podržane tenkovima, pa su se odredi, posle tročasovne borbe, povukli u pravcu Brajčinske reke. Poginula su 3 i ranjena su 3 borca, dok su nemačke jedinice imale 3-5 ranjenih. Od zaplenjenog italijanskog naoružanja i opreme izvučeno je: 13 mitraljeza, 4 kola municije i 13 tovarnih grla sa sanitetskim materijalom i dr. Odredima je prišlo 25 italijanskih vojnika, od kojih je kasnije formirana italijanska partizanska četa -Garibaldi-.

11. 11. 1943 GŠ NOV i PO za Makedoniju izdao naredbu da se u Prespi, od bitoljskog NOP odreda -Goce Delčev-, Prespansko-ohridskog NOP odreda -Damjan Gruev-, formira partizanski bataljon -Stevan Naumov-.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Grčki partizani Albanija u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1943. Bratstvo i jedinstvo u ratu Ohrid Italija u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1942. Grčka u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori SKOJ Resen Albanski partizani Sanitet u ratu Bitola Italijanski partizani Partizanke Četnici u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bitoljski partizanski odred "Goce Delčev" Struga