🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Petar Drapšin

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo Petra Drapšina od 12 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije povodom imenovanja za člana Vrhovnog štaba

Pismo politkomesara Operativnog štaba za Hercegovinu od 12 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV povodom naimenovanja Petra Drapšina za člana Vrhovnog štaba

Pismo Petra Drapšina od 25 maja 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o stanju na položaju

Pismo Petra Drapšina od 26 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o pokretu italijanskih snaga prema Stocu i stanju na položajima

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o postavljenju generala Petra Drapšina za komandanta 8. udarnog korpusa NOVJ

Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. februara 1945. komandantu 8. korpusa generalmajoru Petru Drapšinu da doleti avionom za Beograd

Izvještaj ambasadora Velike Britanije u Jugoslaviji od 2. maja 1945. Ministarstvu vanjskih poslova o protestu general-potpukovnika Petra Drapšina, komandanta 4. armije JA, britanskom oficiru za vezu zbog ulaska savezničkih snaga u područje Trsta

Izvještaj pukovnika J.R.S. Klarka, člana vojne misije Portree, od 4. maja 1945, Glavnoj komandi savezničkih snaga o razgovoru s general-potpukovnikom Petrom Drapšinom zbog ulaska jakih savezničkih snaga u Julijsku krajinu

Izvještaj vojne misije Portree od 5. maja 1945. Glavnoj komandi savezničkih snaga o razgovoru s general-potpukovnikom Petrom Drapšinom povodom zategnute situacije i mogućem sukobu u Julijskoj krajini

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1945. Vicko Krstulović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Ivan Rukavina Trst Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Slavoniji 1943. Glavni štab Hrvatske 1. tenkovska brigada NOVJ Milan Stanivuković 6. slavonski korpus NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Boško Šiljegović Našice Široki Brijeg Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u Britanija i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1942. Stolac