🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Plav u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

25. 1. 1944 Nemački vojnici, kvislinzi s Kosova i Metohije, muslimanska milicija od Plava i Gusinja i četnici od Vrmoša (u Albaniji), jačine oko 2000 vojnika, napali jedinice Komskog NOP odreda i italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i potisnuli ih do pred Andrijevicu. Sutradan su jedinice 4. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ protivnapadom razbile neprijatelja na oba pravca i nanele mu gubitke od 67 mrtvih a 36 četnika su zarobile. Jedinice NOVJ su imale 2 poginula i 2 ranjena borca.

20. 7. 1944 Dolazeći od Peći, Plava i Rožaja, jake snage nemačke 21. SS divizije -Skenderbeg- i 14. puka 7. SS divizije -Princ Eugen-, u borbi protiv 3. udarne divizije NOVJ, zauzeli Andrijevicu.

11. 8. 1944 U rejonu pl. Čakora jake snage nemačke 1. brdske divizije iz Peći napale delove 5. proleterske (crnogorske) udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. I pored žilavog otpora 5. proleterske udarne i 9. crnogorske udarne brigade, neprijatelj je, iskoristivši međuprostore i maglu, brzim prodorom uspeo da 12. avgusta uđe u Plav i Gusinje, ovlada komunikacijom Čakor - s. Murina i, uz obostrane znatne gubitke, izbije do pred Andrijevicu. Ovim dejstvima otpočela je durmitorska operacija u Crnoj Gori.

13. 10. 1944 Nemački vojnici i pripadnici muslimanske milicije pokušali da od Plava i Gusinja prodru preko s. Murina u Andrijevicu. Bataljon 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, iz Andrijevice, sprečio prodor i odbacio neprijatelja.

17. 10. 1944 Posle kraće borbe jedan bataljon 9. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ oslobodio Plav. Balisti su imali 10 mrtvih, a bataljon je imao 3 ranjena borca. [U operacijskom dnevniku 2. udarnog korpusa stoji da je Plav oslobođen 18. oktobra. Ali je najverovatnije da je on oslobođen 17. oktobra, kao što se pominje u relaciji u operacijskom dnevniku 9. brigade.]

Fotografije

Povezane odrednice

Italijanski partizani Borbe u Crnoj Gori 1943. 1. brdska divizija Vermahta Divizija Garibaldi Saradnja četnika sa okupatorom Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 5. krajiška udarna divizija NOVJ Andrijevička operacija 21. SS divizija Skenderbeg Četnici u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Komski partizanski odred 3. udarna divizija NOVJ Berane Peć Italija u drugom svetskom ratu 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Borbe u Crnoj Gori 1944. 2. udarni korpus NOVJ 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Rožaje 9. crnogorska udarna brigada Albanski partizani Bali Kombetar Durmitorska operacija Andrijevica Albanija u drugom svetskom ratu