🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pljevaljski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

0. 3. 1942 U s. Mijakovićima (kod Pljevalja) formiran 4. bataljon Pljevaljskog NOP odreda, u čiji su sastav ušli jedan deo boraca Prenćanskog pozadinskog bataljona i ljudstvo iz sela Vrulje, Ljutića, Kozice i Vukova Brda.

14. 3. 1942 U s. Meljaku (kod Pljevalja), formiran 3. bataljon Pljevaljskog NOP odreda.

24. 3. 1942 Treći bataljon Pljevaljskog NOP odreda napao četnike na desnoj obali reke Volodera, u rejonu s. Orlja - s. Korita - Kraljičino brdo - Bijeli kamen, i posle višečasovne oštre borbe razbio ih i proterao ka Pljevljima i na desnu obalu r. Čehotine.

6. 5. 1942 Po naređenju vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pod rukovodstvom i po uputstvima inženjera Lazara Jaukovića, mineri i radnici Pljevaljskog i Durmitorskog NOP odreda srušili deo velikog mosta na r. Tari (kod s. Đurđevića Tare) i time prekinuli jedinu komunikaciju na pravcu Pljevlja-Nikšić.

21. 5. 1942 Na Crnom jezeru (kod Žabljaka) održano vojno-političko savetovanje [Tom savetovanju su prisustvovali i drugovi Ivan Milutinović, delegat VŠ NOP i DV Jugoslavije, Velimir Jakić, komandant Pljevaljskog NOP odreda, i Vojo Leković, član Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.] kojim je rukovodio vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito. Pošto je razmotrena vojno-politička situacija, doneta je odluka da partizanske jedinice privremeno napuste Crnu Goru i povuku se u Bosnu.

0. 9. 1943 U Sandžaku, po naređenju GŠ NOV i PO za Crnu Goru i Boku, obnovljeni Bjelopoljski i Pljevaljski NOP odred.

8. 4. 1944 U s. Ograđenici (kod Pljevalja) oko 400 četnika napalo delove Pljevaljskog NOP odreda i komandu mesta iz s. Meljaka. Pošto su četnici bili nadmoćniji, partizani su se prebacili na levu obalu Tare, u s. Tepca (blizu Žabljaka).

Fotografije

Povezane odrednice

2. udarni korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Politički komesari u NOR-u Josip Broz Tito SKOJ Ivan Milutinović Žabljak 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Bjelopoljski partizanski odred Durmitorski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Crnoj Gori 1942. Pljevlja Velimir Jakić Nikšić Četnici u drugom svetskom ratu