🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pohorski bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

5. 12. 1942 Na pl. Pohorju nemački vojnici napali logor u kome se nalazila jedna četa Pohorskog partizanskog bataljona Štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije. Kada je partizanima pristiglo pojačanje, neprijatelj se u neredu povukao.

26. 12. 1942 GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

8. 1. 1943 U logoru kod Osankarce na Pohorju (blizu Slovenske Bistrice) četiri policijske čete, četa žandarmerije, tri čete nemačkih vojnika i bataljon Vermanšafta opkolili Pohorski bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. U tročasovnoj borbi izginulo je svih 68 boraca, među kojima i Jože Menih, Katarina Mede, Alfonz Šarh i Franc Vresk, narodni heroji, dok je neprijatelj pretrpeo gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih.

3. 5. 1943 Kod Mozirske planinske kuće (blizu Mozirja), od dela Koruškog i Savinjskog partizanskog bataljona i od Pohorske grupe, koja se nalazila na Pohorju posle uništenja 1. pohorskog partizanskog bataljona, formiran novi Pohorski partizanski bataljon (sastava: 2. čete).

0. 9. 1943 U Štajerskoj formiran Štajerski NOP odred od delova Pohorskog i Koruškog partizanskog bataljona i Kozjanske partizanske čete, sa zadatkom da objedini rad svih partizanskih snaga koje su posle odlaska 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- ostale na teritoriji Štajerske.

0. 10. 1943 Kod s. Češnjica (blizu Šmartna u Tuhinju), od boraca ti. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i Pohorskog partizanskog bataljona, formiran Pohorski NOP odred, jačine 2 bataljona [Prema nekim podacima to je bilo 28. oktobra.].

Fotografije

Povezane odrednice

Slovenska udarna brigada Matija Gubec Borbe u Sloveniji 1942. Štajerski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Narodni heroji Jugoslavije 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Maribor 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Slovenska Bistrica Pohorski partizanski odred Dolomitski partizanski odred 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Gorenjski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Notranjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1943.