🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pomoravski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

20. 7. 1941 OK KPJ za Pomoravlje formirao Beličku partizansku četu, koja je 23. jula ušla u sastav Pomoravskog NOP odreda. Četa je, istog dana, kod ž. st. Lanište (između Svetozareva i Bagrdana) razrušila prugu.

23. 7. 1941 Na Đurđevom brdu (kod Svetozareva) OK KPJ za Pomoravlje formirao Beličku četu Pomoravskog odreda.

30. 7. 1941 U s. Dragoševcu (kod Svetozareva) delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i zapalili opštinsku arhivu.

0. 8. 1941 Paraćinsko-ćuprijska četa Pomoravskog NOP odreda demolirala postrojenja Senjskog Rudnika, rudnika Sisevac, fabrike cementa u Popovcu i porušila tri mosta na pruzi s. Ravna Reka - Ćuprija.

1. 8. 1941 U s. Prnjavoru (kod Svetozareva) delovi Pomoravskog NOP odreda razoružali žandarmerijsku patrolu.

7. 8. 1941 U s. Slatini (kod Svetozareva) i Bagrdanu delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. i demolirali ž. st. Bagrdan i Lanište.

8. 8. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda demolirali rudnička postrojenja i ž. st. Ravna Reka (kod Ćuprije).

9. 8. 1941 U s. Barama (kod Despotovca) delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

10. 8. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. u s. Strmostan (kod Despotovca).

15. 8. 1941 U Rekovcu pomoravski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 15 pušaka.

26. 8. 1941 Između ž. st. Glavica i Davidovac (pruga Paraćin-Zaječar) delovi Pomoravskog NOP odreda minirali železnički most.

30. 8. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Senjski Rudnik (kod Ćuprije), zaplenili eksploziv i ostali materijal i porušili tri mosta.

31. 8. 1941 Između ž. st. Vavilo i s. Senjski Rudnik (kod Ćuprije), delovi Pomoravskog NOP odreda porušili most.

1. 9. 1941 Kod ž. st. Mutnice (blizu Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda napali putnički voz, zarobili 4 nemačka vojnika i petokolonaša i razorili prugu, aus. Bošnjanu spalili opštinsku arhivu.

3. 9. 1941 Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bunar, Belička četa Pomoravskog NOP odreda, posle duže borbe, primorala nemačku kolonu od 10 kamiona da se vrati u Jagodinu (sada: Svetozarevo).

3. 9. 1941 U Jagodini (sada: Svetozarevo) delovi Pomoravskog NOP odreda napali oko 30 nemačkih vojnika i naneli im gubitke.

4. 9. 1941 Kod s. Dragocvet (između Svetozareva i Kragujevca) delovi Pomoravskog NOP odreda prekinuli tt veze.

4. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Glogovcu, Beočiću i Krušaru (kod Svetozareva) i posekli tt linije između Ćuprije i Ravne Reke, a grupa boraca napala nemačku patrolu u Levačkoj ulici u Jagodini (sada: Svetozarevo) i nanela joj gubitke.

6. 9. 1941 Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Kragujevac delovi Pomoravskog NOP odreda presekli 106 tt stubova i sružili dva i oštetili jedan most.

7. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnićki most na Jovanovačkoj reci (kod Paraćina) i drumski most kod s. Dragocveta (na putu Svetozarevo-Kragujevac).

8. 9. 1941 Pomoravski NOP odred napao Varvarin i posle kraće borbe razoružao žandarme i Četnike Koste Pećanca, zaplenio 60 pušaka i spalio sve arhive.

8. 9. 1941 Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bagrdan delovi Pomoravskog NOP odreda iz zasede uništili kamion i ubili 28 nemačkih vojnika. Istoga dana na putu Kragujevac-Jagodina zarobili 7 nemačkih vojnika, zapalili 3 kamiona, zaplenili sanitetski automobil i veću količinu hrane i presekli tt stubove u dužini od 6 km.

8. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda napali ž. st. Bagrdan, uništili saobraćajna postrojenja i iz jedne kompozicije zaplenili robu koja je transportovana za Nemačku, a zatim praznu kompoziciju pustili ka Beogradu, usled čega je došlo do sudara sa kompozicijom koja je išla iz Beograda. Tom prilikom su nastradala dva vagona sa nemačkim vojnicima i veći broj Šiptara koji se nalazio u službi okupatora.

9. 9. 1941 Na r. Crnici (kod Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda miniranjem oštetili most.

10. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Trstenik, razoružali žandarme i spalili arhive.

13. 9. 1941 Delovi Pomoravskog NOP odreda zauzeli Varvarin i razoružali žandarme. Zaplenjeno 60 pušaka i spaljena arhiva sreskog načelstva i poreske uprave.

15. 9. 1941 Kod s. Dragocveta (na putu Svetozarevo-Kragujevac) delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili nekoliko mostova.

16. 9. 1941 Na pruzi Ćuprija - Senjski Rudnik delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnički most.

18. 9. 1941 Između ž. stanica Jagodine (sada: Svetozarevo) i Jovca delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili prugu.

19. 9. 1941 U Trstenik upali delovi Pomoravskog NOP odreda i razoružali 43 žandarma i finansa.

23. 9. 1941 Kod s. Šoludovca (blizu Paraćina) u borbi između delova Pomoravskog NOP odreda sa oko 180 nemačkih vojnika ubijeno 17 nemačkih vojnika, a zaplenjeno 6 kamiona, 3 putnička automobila i 8 bicikla. Naši gubici 1 mrtav i 1 ranjen.

24. 9. 1941 Između ž. stanica Jagodine (sada: Svetozarevo) i Laništa delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železničku prugu.

29. 9. 1941 Kod s. Bunara (na putu Svetozarevo-Kragujevac) delovi Pomoravskog NOP odreda razrušili most.

10. 10. 1941 Između ž. st. Jagodine (sada: Svetozarevo) i Jovca delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili prugu.

19. 10. 1941 Na r. Lugomiru i između Laništa i Bagrdana delovi Pomoravskog NOP odreda porušili železnički most i time prekinuli saobraćaj do 27 oktobra.

27. 11. 1941 Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kragujevac Sanitet u ratu Ćuprija Paraćin Beograd Kosta Pećanac Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. šumadijski partizanski odred Kragujevački partizanski odred Jagodina Četnici u ustanku Četnici u drugom svetskom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Zaječar Filip Kljajić Trstenik Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kosmajski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Ustanak u Srbiji 1941.