🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Požarevački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 82 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U sastavu Požarevačkog NOP odreda formirane čete: Mlavska, Moravska, Ramska, Majdanpečka i Homoljska (Kučevska).

0. 8. 1941 U rudniku Blagojevom Kamenu delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili električnu centralu, razoružali posadu žand. st. u selima Dobri i Lješnici i spalili opštinske arhive u selima: Klenju, Vojilovu, Dvorištu i Kudrešu.

3. 8. 1941 Na Timanskom Crnom vrhu OK KPJ za Požarevac formirao Požarevački NOP odred.

5. 8. 1941 Između ž. st. Batuša i V. Selo (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda presekli telefonsku vezu.

14. 8. 1941 U selima: Dobri i Lješnici (kod Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali posadu žand. stanica.

18. 8. 1941 Kod s. Klenovika (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda miniranjem porušili tri stuba žične železnice rudnika uglja.

22. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali ž. st. Zvižd (kod Kučeva) i spalili opštinske arhive u selima Mirijevu, Tičevcu i Burovcu.

23. 8. 1941 Požarevački NOP odred zauzeo Kučevo, razoružao 40 žandarma i zapalio arhivu Suda, Sreskog načelstva i Poreske uprave; zatim se održavši zbor, sa plenom povukao.

25. 8. 1941 Kod s. Lješnice (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda miniranjem oštetili železnički most na r. Peku.

26. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali posadu rudnika Majdanpek i razoružali 7 žandarma.

27. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali na Aleksandrovac i razoružali žandarme.

28. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda ušli u Golubac: razoružali preko 40 žandarma, spalili arhive Sreskog načelstva, Suda i Poreske uprave, održali zbor, a zatim se povukli iz grada. Takođe spalili opštinsku arhivu u s. Oreškovici (kod Petrovca).

2. 9. 1941 Kod s. Neresnice (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede uništili nemački kamion i zaplenili 225 bombi i 1 pušku.

4. 9. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali žand. st. u s. Klenju i spalili opštinske arhive u selima Melnici (kod Petrovca), Kuli i Boževcu (kod Požarevca).

6. 9. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali opštinsku stražu u s. Rabrovu i spalili opštinske arhive u selima Rabrovu, Makcima, Cešljevoj Bari, Ždrelu i Šetonjama (u dolini r. Peka i r. Mlave).

14. 9. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda zauzeli Majdanpek.

17. 9. 1941 Kod ž. st. Rabrova (blizu Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda porušili most.

19. 9. 1941 Između ž. st, Rabrova i Češljeve Bare (kod Kučeva) delovi Požarevačkog NOP odreda minirali most i prekinuli saobraćaj.

20. 9. 1941 Posle tri i po časa borbe protiv nemačkih vojnika i žandarma Požarevački NOP odred zauzeo V. Gradište.

29. 9. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda zauzeli Petrovac (na Mlavi) koji su branili žandarmi i nedićevci.

29. 9. 1941 Kod s. Braničeva četa Požarevačkog NOP odreda sukobila se sa grupom nemačkih vojnika, odbacila je ka Golupcu i preotela joj veliku količinu namirnica opljačkani u okolnim selima.

30. 9. 1941 Na pruzi Požarevac-Petrovac delovi Požarevačkog NOP odreda porušili most.

0. 10. 1941 Od postojećih četa u sastavu Požarevačkog NOP odreda formirana tri bataljona (Stiški, Mlavski i Zviški), ukupne jačine oko 1.200 boraca.

0. 10. 1941 Da bi razbili blokadu Požarevca, jedan bataljon nemačkog 741. pešadijskog puka, dva dobrovoljačka odreda, šest četničkih odreda i žandarmi sa teritorije požarevačkog okruga, uz podršku monitora i mađarske dunavske flotile, preduzeli napad na Požarevački NOP odred. Borbe vođene do 20. novembra. Odred je pretrpeo osetne gubitke, većinom zbog osipanja ljudstva, tako da je od 1200 boraca, koliko ih je do tada imao, ostalo oko 150-200.

2. 10. 1941 Kod s. Dubravice (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili železnički most.

4. 10. 1941 Kod s. Kravljeg Dola (blizu Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali iz zasede Ljotićev 5. dobrovoljački odred, naneli mu gubitke i prisilili ga na povlačenje ka Požarevcu.

5. 10. 1941 Na putu Majilovac-Đurakovo (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede zaplenili kamion i zarobili dva nemačka vojnika.

9. 10. 1941 U s. Klićevcu (kod V. Gradišta) delovi Požarevačkog NOP odreda napali 22 nemačka vojnika i naneli im gubitke od 8 mrtvih i nekoliko ranjenih.

10. 10. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda razbili posadu žandarma i nedićevaca i zauzeli Golubac.

14. 10. 1941 Nedićev oružani odred iz Požarevca vodio borbu protiv delova Požarevačkog NOP odreda kod sela Lučice, Prugova i Poljane, zatim se vratio u Požarevac.

18. 10. 1941 Dve čete Požarevačkog NOP odreda zauzele Petrovac na Mlavi, koji su branili žandarmi i nedićevci.

19. 10. 1941 U blizini ž. st. Bratinac (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili železničku prugu.

20. 10. 1941 Na r. Mlavi (na pruzi Požarevac-Kučevo) delovi Požarevačkog NOP odreda oštetili železnički most.

22. 10. 1941 Na r. Mlavi (kod s. Bratinca) delovi Požarevačkog NOP odreda porušili železnički most.

26. 10. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda razrušili mostove na reci Mogili i na putu Požarevac-Sirakovo.

27. 10. 1941 Krajinsko-timočki četnički odred uz pomoć nemačkih vojnika posle oštre borbe protiv delova Požarevačkog NOP odreda, zauzeo Majdanpek.

28. 10. 1941 Između Svilajncfe i Petrovca Nedićev 7. srpski oružani odred i četnici, posle oštrih borbi, odbacili delove Požarevačkog NOP odreda i zauzeli Petrovac i Aleksandrovac.

30. 10. 1941 U selu Kličevcu (kod Velikog Gradišta) delovi Požarevačkog NOP odreda napali 20 četnika i 10 žandarma od kojih je 6 poginulo. Istog dana su u Kostolcu zarobili 9 žandarma.

2. 11. 1941 Sedmi dobrovoljački odred i Velikomoravska grupa četnika napali Požarevački NOP odred na liniji s. Beranje - s. Bare - s. Kasidol - s. Smoljinac (kod Požarevca) i naneli mu osetne gubitke.

3. 11. 1941 Kod s. Kamenova (blizu Petrovca) 7. dobrovoljački odred i četnici napali delove Požarevačkog NOP odreda. U borbi poginulo 40 boraca Požarevačkog NOP odreda, a neprijatelj imao 13 mrtvih.

5. 11. 1941 Požarevački NOP odred napao Petrovac, koji su branili 6. i 7. dobrovoljački odred. Posle trodnevnih borbi zauzeo Petrovac.

18. 11. 1941 U s. Gložanima (kod Kučeva) Požarevački NOP odred vodio oštru borbu protiv četnika i dobrovoljaca, u kojoj je, pored ostalih, poginuo i komandant tog odreda Veljko Dugošević, narodni heroj. Posle te borbe došlo je do osipanja boraca Požarevačkog NOP odreda.

15. 12. 1941 Požarevački NOP odred zauzeo Rabrovo i razoružao 35 nedićevaca.

18. 12. 1941 Požarevački NOP odred ponovo zauzeo mesto Golubac. gde je razoružao 40 ljotićevaca.

19. 12. 1941 Požarevački NOP odred ponovo zauzeo V. Gradište, koje su branili dobrovoljci i četnici.

0. 1. 1942 U borbi protiv četnika poginuo instruktor PK KPJ za Srbiju i partijski rukovodilac Požarevačkog NOP odreda Čedomir Vasović Čedo, narodni heroj.

5. 1. 1942 U s. Boževcu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razoružali 20 žandarma koji su prevozili hranu za Požarevac, vratili narodu preko 20 kola hrane i zarobili policijskog pisara iz Požarevca, predsednika opštine i delovođu iz Boževca i 2 finansa.

14. 1. 1942 U s. Poljani i s. Lučici (kod Požarevca) Požarevački NOP odred razoružao seoske straže i spalio opštinske arhive.

29. 1. 1942 Kod s. Manastirice (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda vodili borbu protiv nedićevskog žandarmerijskog odreda iz Petrovca, kojom prilikom su 4 partizana zarobljena.

16. 2. 1942 Kod s. Lučice (blizu Požarevca) jedan dobrovoljački odred okružio i razbio Mlavsku četu Požarevačkog NOP odreda.

27. 2. 1942 Požarevački NOP odred uputio proglas narodu požarevačkog okruga, U kome ga poziva u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika.

10. 3. 1942 U s. Mirijevu (kod Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali mesnu miliciju.

14. 3. 1942 Na ž. st. Ljubinje (na pruzi Požarevac-Rabrovo) delovi Požarevačkog NOP odreda uništili stanična postrojenja.

16. 3. 1942 Požarevački NOP odred uništio postrojenja na ž. st. Sirakovo i, toga i narednog dana, spalio opštinske arhive u selima: Sirakovu, Majilovcu, Miljeviću, Šuvajićima, Donjoj Kruševici, Braničevu, Desinama i Pečanici.

21. 3. 1942 U s. Miljeviću i s. Šuvajićima (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda spalili opštinske arhive.

24. 5. 1942 U s. Manastirici (kod Rabrova) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili delove Rudničkog četničkog odreda i zaplenili 21 pušku i municiju.

27. 5. 1942 U s. Rabrovu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali seosku miliciju.

20. 8. 1942 Na pruzi Požarevac-Petrovac (između V. Sela i Batuše) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili most.

21. 8. 1942 Požarevački NOP odred napao granično odeljenje na karauli Vince (kod Golupca) i zaplenio 10 pušaka i drugu opremu.

15. 9. 1942 Na putu Petrovac-Kučevo delovi Požarevačkog NOP odreda zapalili tri kamiona kojima se koristio okupator.

21. 10. 1942 Na ž. st. Batuši (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali postrojenja i zapalili jedan vagon.

0. 12. 1942 Jastrebački, Jablaničko-pasjački, Leskovački, Rasinski i Požarevački NOP odred naredili svim opštinskim upravama na svojim teritorijama da prekinu rad i ne izvršavaju naređenja okupatorskih i kvislinških vlasti.

11. 12. 1942 Kod s. Starčeva (blizu Petrovca) delovi Požarevačkog NOP odreda razoružali patrolu SDS.

13. 12. 1942 Između s. Kališta i V. Sela (na pruzi Požarevac-Petrovac) delovi Požarevačkog NOP odreda srušili most i pokidali tt veze.

10. 2. 1943 U s. Smoljincu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali opštinsku zgradu i zapalili arhivu, a potom održali zbor s narodom.

12. 2. 1943 U s. Beranju, s. Barama i s. Kasidolu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali opštinske zgrade, spalili arhive i zaplenili namirnice spremljene za potrebe SDS.

14. 2. 1943 U s. Malom Crniću (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda zapalili opštinsku zgradu (sa arhivom) i uništili preko 5000 kg cementa nemačke radne organizacije TOT (Todt).

15. 2. 1943 Kod s. Toponice (na putu Požarevac-Petrovac) delovi Požarevačkog NOP odreda iz zasede ubili komandanta nemačkog 734. pešadijskog puka, 1 oficira, 1 podoficira i 1 vojnika, a njihov automobil zapalili. Kod ubijenih je pronađena sekcija sa rasporedom neprijateljskih snaga predviđenih za napad na požarevački NOP odred. Sutradan su nemačke vlasti za odmazdu u Beogradu streljale 400 talaca.

15. 2. 1943 Udružene nemačke, četničke i jedinice SDS i SDK iz Požarevca, Kučeva, Petrovca i Lapova otpočele koncentričan napad protiv Požarevačkog NOP odreda. Borbena dejstva su trajala, sa kraćim prekidima, oko dva meseca. Požarevački NOP odred je pretrpeo osetne gubitke, kao i partijska organizacija na terenu. Streljan je ili je odveden u logore veći broj ljudi, žena i omladine.

17. 2. 1943 U s. D. Sirakovu (kod Požarevca) delovi nemačkog 734. pešadijskog puka napali i razbili jednu četu Požarevačkog NOP odreda, nanevši joj gubitke od 8 mrtvih i 1 ranjenog. Neprijatelj je potom spalio selo i oterao u logore sve pohvatane muškarce koji imaju više od 15 godina.

13. 3. 1943 U Jagodini (sada: Svetozarevo), za odmazdu zbog ubistva predsednika opština u s. Toponici i s. Rakincu kod Požarevca, izvršenog 2/3. marta od strane delova Požarevačkog NOP odreda, nemački vojnici streljali 20 talaca.

2. 4. 1943 Između Požarevca i s. Salakovca delovi Požarevačkog NOP odreda zaustavili i zapalili 3 kamiona organizacije TOT, Poginuo je pripadnik organizacije TOT. (Sutradan je nemačka krajskomandantura u Požarevcu streljala 75 talaca.)

10. 4. 1943 Na pruzi Požarevac-Kučevo delovi Požarevačkog NOP odreda demolirali postrojenja ž. st. Sirakovo i posekli tt linije kod ž. st. Zvižd. Za odmazdu, nemačke vlasti su 16. aprila u Požarevcu streljale 30 talaca.

15. 10. 1943 U s. Kušiljevu (kod Svilajnca) delovi Požarevačkog NOP odreda odbili napad četnika i vojnika SDS, a zatim se prebacili u rejon s. V. Sela.

17. 10. 1943 U s. V. Selu (kod Požarevca) četnička Vrbnička brigada napala delove Požarevačkog NOP odreda. Posle oštre borbe četnici su proterani u pravcu s. Vrbnice uz gubitke od 5 mrtvih i 8 ranjenih.

2. 11. 1943 PK KPJ za Srbiju uputio OK KPJ za Požarevac pismo u kojem zahteva da Požarevački NOP odred izvodi krupnije akcije protih okupatora i diverzije na saobraćajnim objektima, te da taj odred ojača, kako bi se ostvarila zamisao o formiranju brigada i u ovom delu Srbije.

26. 11. 1943 U s. Trnjanu i s. Nabrđu (kod Požarevca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali grupu četnika koja je hapsila seljake. Četnici su proterani uz gubitke od 3 mrtva i 6 ranjenih, a zatvorenici su oslobođeni.

3. 12. 1943 Iz s. Zelenike (kod Rabrova) delovi Požarevačkog NOP odreda proterali nemačke vojnike i četnike koji su pljačkali selo nanevši im gubitke od 5 mrtvih i više ranjenih.

23. 12. 1943 U s. Krivači (kod Golupca) delovi Požarevačkog NOP odreda napali i razbili četnički logor, zarobivši 5 četnika i zaplenivši mitraljez, p. mitraljez, 3 automata, više pušaka. Odredu je prišlo 29 ruskih zarobljenika koji su ranije prebegli četnicima.

25. 12. 1943 U s. Doljašnici (kod Rabrova) oko 100 četnika napalo Požarevački NOP odred, ali ih je ovaj, u dvočasovnoj borbi, protivnapadom proterao ka s. Garevu, nanevši im gubitke od preko 30 poginulih i nekoliko desetina ranjenih. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 1 p. mitraljez i 40 pušaka. Gubici odreda: 7 mrtvih i 5 ranjenih.

0. 2. 1944 U rejonu s. Sirakova, s. Batuše i Kučeva delovi SDS i četnici, uz pomoć nemačkih jedinica, posle nekoliko uzastopnih borbi uništili glavninu Požarevačkog NOP odreda. Svega 16 boraca se probilo na pl. Kosmaj i ušlo u sastav Kosmajskog NOP odreda.

15. 10. 1944 Posle borbe protiv zaštitničkih delova nemačke 1. brdske divizije i grupe -Vitman- jedinice Crvene armije i Požarevački NOP odred oslobodili Požarevac, odbacivši neprijatelja preko V. Morave ka Smederevu.

Dokumenti

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požarevac od 16 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta KPJ pri OK Požarevac od 26 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj delegata Pokrajinskog komiteta pri Požarevačkom okrugu od 28 septembra i 1 oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred

Izveštaj člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju krajem decembra 1941 god. o akcijama i stanju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ Požprevac od 3 decembra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7 februara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 11 februara 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o merama za poboljšanje stanja u Požarevačkom NOP odredu

Poziv partizana Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 27 februara 1942 god. narodu Požarevačkog okruga u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o neprijateljskim snagama i o stanju i dejstvima Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 6 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o akciji u selu Mišljenovcu

Izveštaj Komande Srpeke državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 7 mata 1942 god. o kretanju i stanju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 28 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda i akciji u selu Manastirici

Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 juna 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o borbi u selu Manastirici

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 6 juna 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Nišavskog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 29. juna 1942. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teroru neprijatelja i o teškoćama odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 29 jula 1942 god. o akcijama partizana Nišavskog, Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 5 avgusta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o četničkim poterama protiv odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 9 avgusta 1942 god. o akcijama partizana Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 avgusta 1942 god. o akcijama Ozrenskog i Požarevačkog NOP odreda

Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942 god. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od septembra 1942. o teroru i pljački okupatora i Nedićevih odreda u Požarevačkom okrugu

Pismo člana Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2 septembra 1942 god. komandiru Moravske partizanske grupe o potrebi izvođenja stalnih partizanskih akcija

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7. septembra 1942. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju Požarevačkog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o vojno-političkom radu

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 15 septembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o načinu pisanja izveštaja i političkom radu na terenu

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu

Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 septembra 1942 god. Moravskoj partizanskoj grupi za izvođenje akcija

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 8 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o koncentraciji partizanskih snaga i izvođenju akcija

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 10 oktobra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević o zadacima odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

Saopštenje Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević br. 19 od 12 oktobra 1942 god. omladini okruga Požarevačkog

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 19 oktobra 1942 god. o akcijama Prvog šumadiskog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu minisgarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 22 oktobra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30 oktobra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o stanju odreda

Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 3 novembra 1942 god. Štabu odreda o oduzimanju rekviriranog žita u selu Mirijevu

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 21 novembra 1942 god. o akcijama Ozrenskog, Rasinskog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 23 novembra 1942 god. o akcijama Rasinskog, Jastrebačkog, Pasjačko-jablaničkog i Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 novembra 1942 god. o akcijama Požarevačkog NOP odreda i grupe simpatizera iz sela Ostružnice

Naredba Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 30 novembra 1942 god. svim narodnooslobodilačkim odborima o zadacima odbora

Izveštaj odeljenja za Državnu zaštitu ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 30 novembra 1942 god. o akcijama Čačanskog i Požarevačkog NOP odreda

Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1942. o zabrani rada opštinskih uprava i sprečavanju pljačke za račun okupatora

Izveštaj Požarevačkog NOP odreda od 17 decembra 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teškoćama za uspostavljanje veza i o teroru četnika Draže Mihailovića

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 18. decembra 1942. Štabu Požarevačkog NOP odreda o najnovijim vestima i o načinu održavanja veze

Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28 decembra 1942 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević o vojno-političkom radu

Izveštaj partiske jedinice Moravske partizanske grupe od 28 decembra 1942 god. političkom komesaru Požarevačkog NOP odreda o akcijama na području Požarevačkog, Moravskog i Resavskog sreza

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

Izveštaj komesara Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 10 januara 1943 god. Štabu odreda o situaciji u Moravskom srezu i akcijama čete

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28. januara 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o izvršenim akcijama i predstojećim zadacima Požarevačkog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara

Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda od 13 februara 1943 god. bivšim partizanima odreda da ponovo stupe u NOV

Izveštaj Komande Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 15 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o izvedenim akcijama

Izveštaj Komande Moravske čete od 16 februara 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nemačkom planu za ofanzivu protiv Požarevačkzog odreda

Izveštaj komesara Stiške čete Požarevačkog NOP odreda od 17 februara 1943 god. Štabu odreda o razbijanju čete u s. Sirakovu

Poziv Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 1 marta 1943 god. četnicima bivšeg Ujevačkog odreda da se ponovo vrate u partizanski odred

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru

Pozdrav partizana Požarevačkeg NOP odreda Veljko Dugošević od 18 marta 1943 god. borcima i rukovodiocima oslobođene teritorije u Bosni

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 3 aprila 1943 god. Štabu Požarevačkog NOP odreda o nekim slabostima jedinica odreda za vreme neprijateljske ofanzive

Pismo Pokragjinskog komiteta KPJ za Srbiju od 4 aprila 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o zadacima Požarevačkog NOP odreda u vezi pojačane borbe protiv neprijatelja

Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 5 aprila 1943 god. komandama četa o slabostima njihovih jedinica za vreme neprijateljske ofanzive u Požarevačkom okrugu

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda

Izveštaj Komande Moravske čete Požarevačkog NOP odreda od 4 maja 1943 god. Štabu odreda o akcijama čete i situaciji na terenu Moravskog sreza

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od oktobra 1943 god. o akcijama odreda u Resavskom i Mlavskom srezu

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 29 oktobra 1943 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o akcijama Požarevačkog NOP odreda i vezama sa Okružnim komitetom KPJ za Zaječar

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 2 novembra 1943 god. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o potrebi pojačane aktivnosti Požarevačkog NOP odreda protiv neprijatelja

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 12. novembra 1943. Glavnom štabu Srbije o brojnom stanju i akcijama odreda

Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1913. Glavnom štabu Srbije o jačini i rasporedu neprijatsljskih snaga i o stanju i dejstvima odreda

Pismo Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dutošević od 2 decembra 1943 god. Štabu kosmajskog NOP odreda o potrebi izvođenja zajedničkih akcija protiv neprijatelja

Izveštaj štaba Požarevačkog NOP odreda od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Požarevačkom okrugu i akcijama Odreda u novembru i decembru 1943 godine

Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o razbijanju Požarevačkog NOP odreda

Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. marta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o prihvatu boraca iz Požarevačkog NOP odreda

Fotografije

Povezane odrednice

Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Narodno oslobodilački odbori Pljačka u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Požarevac Saradnja četnika sa okupatorom Mladenovac Zaječar Beograd Operacija Užice Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Svilajnac Dragoljub Draža Mihailović Smederevo Mađarska u drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Zasede u oslobodilačkom ratu Majdanpek Četnici u ustanku Omladina u ratu Crvena armija Ljubinje Borbe u Srbiji 1942. Zarobljenici u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Bitka za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Aleksandrovac Srpska državna straža (nedićevci) Jastrebački partizanski odred Glavni štab Srbije Žene u ratu Kosmajski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Jagodina Berane Nemački zločini u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Toplica u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta Toplički partizanski odred