🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Požeški korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

4. 1. 1944 Kod s. Bele Reke, s. G. Trudova i s. Močila ca (blizu Kokinog Broda) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile dužu borbu protiv četničkog Zlatiborskog, Požeškog i 2. mileševskog korpusa i oko 200 nemačkih vojnika. Neprijatelj je imao 5 mrtvih, 6 ranjenih i 4 zarobljena, a 2. divizija - 1 poginulog i 4 ranjena borca.

23. 3. 1944 Kod s. Kokinog Broda (blizu Nove Varoši) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv Leteće brigade četničkog Požeškog korpusa. Neprijatelj je, uz gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena, odbačen ka s. Amzićima.

12. 4. 1944 Kod s. Katića i s. Štitkova (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali na četnički Požeški i Zlatiborski korpus i odbacili ih prema s. Bjeluši, s. Visokoj, s. Klekovima i s. Jasenovu. Zarobljeno je 6 četnika.

16. 4. 1944 Kod s. Katića (blizu Ivanjice) 1. i 4. bataljon 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnički Požeški korpus, Zlatiborsku brigadu četničkog Zlatiborskog korpusa i jedan bataljon SDK. Borba je vođena sve do uveče, kada je neprijatelj odbačen prema Okruglici, s. Visokoj, s. Ljubišu i s. Prilikama. Samo Požeški korpus je imao 6 mrtvih i 4 ranjena četnika.

25. 4. 1944 Na Volujaku, Ornici i Metaljki (kod Arilja) 1. i 2. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacili ih prema Arilju.

25. 4. 1944 Kod s. Nebeske i s. D. Kruščice (blizu Arilja) jedinice 2. proleterske udarne i 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Požeškog korpusa i odbacile ih u pravcu s. Roga i s. Svračkova. Neprijatelj je imao 12 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika.

4. 5. 1944 Na prostoriji s. Skakavci - s. Tometino Polje (kod Kosjerića) 10. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbila napad jedinica četničkog Požeškog, 2. ravnogorskog i Korpusa Gorske garde.

11. 5. 1944 Kod s. Sirogojna, s. Trnave, s. Rožanstva i s. Ljubiša (na komunikaciji Titovo Užice - s. Ljubiš - Kokin Brod) jedinice 5. udarne divizije NOVJ vodile petnaestočasovnu borbu protiv četničkog 2. ravnogorskog, Valjevskog i Požeškog korpusa i delova četničkog Korpusa Gorske garde, podržavanih artiljerijom i tenkovima nemačkih jedinica. Neprijatelj je imao 21 mrtvog, 46 ranjenih i 57 zarobljenih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 60 pušaka, 20.000 metaka, 1 radio-stanica, arhiva četničkog Požeškog korpusa i dosta drugog materijala. Gubici jedinica 5. divizije: 5 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

13. 5. 1944 Kod s. Ljubiša, s. Đedovca, s. Čičkova i s. Brekova (blizu Titovog Užica) jedinice 5. udarne divizije NOVJ napale četnički Oplenački korpus i delove četničkog Požeškog i Valjevskog korpusa. Posle oštre borbe napad je odbijen. Neprijatelj je imao osetne gubitke u mrtvima i ranjenima. Zarobljeno je 12 četnika, a zaplenjeni su 1 mitraljez, 3 p. mitraljeza i nekoliko pušaka. Jedinice 5. divizije su imale 6 ranjenih boraca. 

14. 5. 1944 Kod s. Visoke (blizu Kokinog Broda) 5. udarnu diviziju NOVJ napali četnički VaIjevski, Požeški i Korpus Gorske garde. Posle oštre borbe neprijatelj je zadržan na liniji s. Močioci - s. Bela Reka - leva obala r. Rzava - r. Katušnica.

16. 12. 1944 Iz Kalinovika 11. i 14. hercegovačka udarna brigada i Kalinovički i Konjički NOP odred 29. udarne divizije NOVJ izvršili napad na četnike. Idućih dana je angažovana i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- i 3 (hercegovačka) brigada narodne odbrane (bez 1. i 5. bataljona), pa su četnički 1. i 2. šumadijski i Požeški korpus odbačeni preko r. Drine, na greben Jahorine i u Sarajevsko polje.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dragoslav Račić Užice Bitka za Srbiju Majevički korpus JVuO Divizija Garibaldi Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Korpus Gorske garde Nikola Kalabić 2. mileševski korpus JVuO 10. krajiška udarna brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ Jevrem Simić 2. ravnogorski korpus Četnička golgota Pavle Đurišić Valjevski korpus JVuO Saradnja četnika sa okupatorom Stevan Moljević 2. proleterska divizija NOVJ Mirko Lalatović 3. srpska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Petar Baćović Dragoljub Draža Mihailović Miroslav Trifunović Kalinovik Ivanjica Nevesinje Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Zlatiborski korpus JVuO Romanijski korpus JVuO Bugarska u drugom svetskom ratu Ozrenski korpus JVuO Italijanski partizani Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinjski korpus JVuO Italija u drugom svetskom ratu Trebavski korpus JVuO Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Valjevo Mustafa Mulalić Nova Varoš Zaharije Ostojić Gojko Borota Borbe u Hercegovini 1944.