🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Pregrada u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 18 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Velikoj župi Zagorje o pronalaženju komunističkih letaka

Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o napadu na njemačkog stražara spremišta oružja u Rogatcu, kojom prilikom su odnijete 24 puške

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina

Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o akcijama partizana u kotarevima Ivanec, Ludbreg i Pregrada

Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akcijama partizanskih udarnih grupa

Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o radu i organizacijskom stanju komiteta, te o akcijama udarnih grupa

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina, o akcijama udarnih grupa, teroru neprijatelja i organizacijskom stanju

Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnog stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV oko Pregrade, Varaždina i Bjelovara te o diverzijama na prugama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina za studeni 1943. godine

Zapisnik Kotarskoga NOO Pregrada, upućen Okružnome NOO Krapina, sa sjednice održane 18. veljače 1944. godine.

Zapisnik Kotarskoga NOO Pregrada upućen Okružnome NOO Krapina sa sjednice održane 25. veljače 1944. godine.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u komitetu.

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji po općinama, organizacijskome stanju partijskih jedinica, SKOJ-a, N00, AFŽ, o Agitpropu i mobilizaciji

Zapisnik sa sjednice plenuma Kotarskoga N00 Pregrada

Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i radu komiteta u svibnju 1944. godine

Izvještaj Politkomesara Prve zagorske NO brigade Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama po dolasku u Zagorje početkom kolovoza te političkim prilikama na sektoru Krapina, Pregrada i Klanjec

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Varaždin Hrvatsko domobranstvo Ivanec SKOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 1. zagorska brigada Narodno oslobodilački odbori Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ludbreg Bjelovar Diverzije u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske AFŽ Krapina Borbe u Hrvatskoj 1944.