🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radio London

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

26. 11. 1941 Radio-London objavio da je vlada V. Britanije ovlašćena od vlade SSSR-a da pozdravljajući i ohrabrujući ustanak u Jugoslaviji istakne -da je u interesu i sovjetske vlade da dođe do jedinstva u toj zemlji-.

16. 2. 1942 Draža Mihailović uputio potčinjenim jedinicama direktivu u kojoj ističe da su emisije Radio-Londona o pomirenju s komunistima -naše lukavstvo da bi komuniste uništili. Objavite javno narodu da nas Englezi u tome potpomažu da bismo se jednom potpuno otarasili komunista-.

23. 4. 1942 Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito uputio u Moskvu depešu u kojoj oštro protestuje zbog emisije Radio-Londona koje popularišu Dražu Mihailovića i njegove četničke formacije kao borca protiv okupatora, pa traži da radiostanica -Slobodna Jugoslavija- popularise VŠ NOP i DV Jugoslavije i borbu partizanskih jedinica.

10. 8. 1942 Radio-London objavio da je izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije naimenovala Dražu Mihailovića za načelnika štaba Vrhovne komande.

14. 8. 1942 Predsedništvo izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije uputilo telegram svom generalnom konzulu u Jerusalimu: objašnjava poziv Radio-Londona da se narod u Jugoslaviji sprema na ustanak i kaže da su Draži Mihailoviću izdate instrukcije da podigne -ustanak samo u slučaju iskrcavanja jačih savezničkih snaga u Jugoslaviju ili u slučaju sloma Nemačke-, te podvlači da vlada, preko radio-emisija, -daje uputstva narodu-, u propagandne svrhe.

17. 2. 1943 Draža Mihailović depešom zabranio četnicima da slušaju emisije Radio-Londona.

9. 7. 1944 Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić preko Radio-Londona upoznao svetsku javnost sa sporazumom Tito-Šubašić. On je tom prilikom istupio u prilog NOB-a, ali su njegovi stavovi ostali na ranijim političkim pozicijama vladajuće buržoazije: tako da se on obraćao samo Srbima, Hrvatima i Slovencima, negirajući ostale narode Jugoslavije; ni jednom reči nije osudio Dražu Mihailovića ni njegov ravnogorski pokret.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ SSSR i Jugoslavija Dragoljub Draža Mihailović Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić Velimir Terzić Josip Broz Tito Očekivano iskrcavanje saveznika Četnici u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Vlada Sovjetskog Saveza Vlada Velike Britanije Radio Slobodna Jugoslavija