🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radoslav Đurić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine

Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje

Fotografije

Povezane odrednice

Saradnja partizana i četnika 1941. Vojislav Lukačević Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Glavni štab Srbije Kosta Pećanac Ratko Mitrović Centralni komitet KPJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Kosmajski partizanski odred Svetozar Vukmanović Tempo Slobodan Jovanović Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Zaharije Ostojić Ustanak u Srbiji 1941. Albert Seitz Četnici u drugom svetskom ratu Četnički zločini Dragoljub Draža Mihailović Čačak Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Crnoj Gori 1944. Bilećka četnička brigada Petar Baćović Borbe u Srbiji 1943. Politički komesari u NOR-u Saradnja četnika sa okupatorom Britanija i Jugoslavija Topličko-jablanička operacija Bitka za Ivanjicu januara 1944. Vrhovni štab NOVJ Užice Rasinski partizanski odred Javorski korpus JVuO Dragutin Keserović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Srbiji 1942. Rudolf Perhinek Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe za Čačak 1941. Bitka za Srbiju Južnomoravski korpus JVuO