🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radoslav Đurić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine

Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje

Fotografije

Povezane odrednice

Rudolf Perhinek Rasinski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Zaharije Ostojić Britanija i Jugoslavija Četnički zločini Južnomoravski korpus JVuO Topličko-jablanička operacija Bitka za Srbiju Borbe u Crnoj Gori 1944. Javorski korpus JVuO Svetozar Vukmanović Tempo Ustanak u Srbiji 1941. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Čačak Borbe u Srbiji 1942. Slobodan Jovanović Bitka za Ivanjicu januara 1944. Politički komesari u NOR-u Centralni komitet KPJ Ratko Mitrović Borbe za Čačak 1941. Užice Kosmajski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Vojislav Lukačević Saradnja četnika sa okupatorom Četnici u ustanku Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Petar Baćović Glavni štab Srbije Borbe u Srbiji 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Bilećka četnička brigada Dragutin Keserović Saradnja partizana i četnika 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović Kosta Pećanac Albert Seitz Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.