🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Radoslav Đurić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine

Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje

Fotografije

Povezane odrednice

Javorski korpus JVuO Ratko Mitrović Petar Baćović Zaharije Ostojić Bitka za Srbiju Svetozar Vukmanović Tempo Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Rudolf Perhinek Četnički zločini Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Dragutin Keserović Vrhovni štab NOVJ Bitka za Ivanjicu januara 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Čačak 1941. Bilećka četnička brigada Borbe u Srbiji 1944. Saradnja partizana i četnika 1941. Vojislav Lukačević Užice Topličko-jablanička operacija Britanija i Jugoslavija Kosta Pećanac Južnomoravski korpus JVuO Politički komesari u NOR-u Glavni štab Srbije Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Srbiji 1942. Dragoljub Draža Mihailović Čačak Rasinski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Albert Seitz Slobodan Jovanović Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Srbiji 1943. Kosmajski partizanski odred Centralni komitet KPJ