🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Robert McDowell

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

27. 8. 1944 U Štab Draže Mihailovića u s. Pranjanima, (kod G. Milanovca) spustila se avionom vojna misija SAD (koju je predvodio pukovnik Mak Dauel) sa zadatkom da organizuje i dotur materijalne pomoći četnicima.

0. 9. 1944 U s. Pranjanima (kod G. Milanovca) održan sastanak između Štrekera, delegata nemačkog vojnog zapovednika za Srbiju, Draže Mihailovića, pukovnika Mak Dauela, šefa vojne misije SAD pri štabu Draže Mihailovića i Milana Aćimovića, komesara javne sigurnosti u vladi Milana Nedića. Delegat nemačkog vojnog zapovednika se interesovao za mogućnost sklapanja separatnog primirja na Balkanu između zapadnih saveznika i Nemačke. Pukovnik Mak Dauel je insistirao na tome da se nemačke oružane snage u Jugoslaviji predaju četnicima Draže Mihailovića.

15. 9. 1944 Draža Mihailović uputio depešu svima svojim komandantima korpusa i višim starešinama: obaveštava da je u njegov štab stigao šef američke vojne misije sa širokim političkim ovlašćenjima i da je sa njim razradio -detaljan saveznički politički i vojni plan-; naređuje da se bez njegovog naređenja ne sme preduzeti nikakva vojna akcija, osim protiv partizana.

18. 9. 1944 Draža Mihailović i Stevan Moljević, predsednik Izvršnog odbora četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, preko pukovnika Mak Dauela, tražili hitnu intervenciju SAD da bi se -sprečio dalji građanski rat u Jugoslaviji-; prekinuti slanje oružja i municije NOVJ i poslati američku vojsku da uvede red u Jugoslaviji.

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito SAD i Jugoslavija Bijeljina Ivan Šubašić Mustafa Mulalić Grčka u drugom svetskom ratu Centralni nacionalni komitet Milan Aćimović Bitka za Srbiju Crvena armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Stevan Moljević Milan Nedić Gornji Milanovac Britanska pomoć četnicima Borbe u Srbiji 1944. Dragoljub Draža Mihailović