🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Marko Vujačić Savo Orović Vrhovni štab NOVJ Saradnja partizana i četnika 1941. Livno Drvar Todor Vujasinović Ustanak u NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Moša Pijade Ivan Ribar Vladimir Bakarić Centralni komitet KPJ SSSR i Jugoslavija AVNOJ Pavle Gregorić Randolph Churchill Politički komesari u NOR-u Svetozar Vukmanović Tempo Užice Dušan Kveder Glamoč Vis Josip Broz Tito Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Vlado Zečević Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Pašaga Mandžić Tuzla Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Edvard Kardelj Edvard Kocbek Koča Popović Saradnja četnika sa okupatorom Užička Požega USAOJ 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Hrvatskoj 1944. Arso Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sulejman Filipović Car Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Četnici u drugom svetskom ratu Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Prva tuzlanska operacija NOVJ Aleksandar Ranković Druga neprijateljska ofanziva 6. lička proleterska divizija NOVJ Vladimir Nazor