🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Marko Vujačić Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Arso Jovanović Druga neprijateljska ofanziva AVNOJ Pašaga Mandžić Randolph Churchill Glamoč Borbe u Hrvatskoj 1944. Vladimir Nazor Politički komesari u NOR-u Vlado Zečević Pavle Gregorić USAOJ Saradnja partizana i četnika 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Koča Popović Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vrhovni štab NOVJ Vladimir Bakarić 6. lička proleterska divizija NOVJ Tuzla Sulejman Filipović Car Svetozar Vukmanović Tempo Užička Požega Četnici u ustanku Todor Vujasinović Aleksandar Ranković Drvar Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Dušan Kveder Užice Moša Pijade 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ustanak u NDH Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Četnici u drugom svetskom ratu Prva tuzlanska operacija NOVJ Centralni komitet KPJ Josip Broz Tito Vis Savo Orović Edvard Kocbek Edvard Kardelj Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Ivan Ribar SSSR i Jugoslavija Livno