🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Randolph Churchill Ivan Ribar Centralni komitet KPJ Saradnja četnika sa okupatorom Vladimir Bakarić Četnici u drugom svetskom ratu Savo Orović Četnici u ustanku Vis Marko Vujačić Vlado Zečević Pašaga Mandžić Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" AVNOJ Tuzla Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Drvar Koča Popović Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Aleksandar Ranković Glamoč Edvard Kocbek Dušan Kveder 6. lička proleterska divizija NOVJ Druga neprijateljska ofanziva Užice Todor Vujasinović USAOJ Pavle Gregorić Moša Pijade Edvard Kardelj Vladimir Nazor Arso Jovanović Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Užička Požega Politički komesari u NOR-u Ustanak u NDH Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito Saradnja partizana i četnika 1941. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Svetozar Vukmanović Tempo SSSR i Jugoslavija Sulejman Filipović Car Prva tuzlanska operacija NOVJ Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.