🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rodoljub Čolaković

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 9 fotografija.

Fotografije

Povezane odrednice

Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Drvar Tuzla Užička Požega Edvard Kocbek Marko Vujačić Druga neprijateljska ofanziva Savo Orović Svetozar Vukmanović Tempo AVNOJ Aleksandar Ranković Ivan Ribar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Koča Popović Saradnja partizana i četnika 1941. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Todor Vujasinović SSSR i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Livno Randolph Churchill Vladimir Bakarić Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Dušan Kveder Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Glamoč Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vladimir Nazor Borbe u Hrvatskoj 1944. Ustanak u NDH Vlado Zečević USAOJ Prva tuzlanska operacija NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Moša Pijade Vis Pavle Gregorić Arso Jovanović Centralni komitet KPJ Sulejman Filipović Car Politički komesari u NOR-u Užice Edvard Kardelj Pašaga Mandžić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942.