🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Rudnički korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

27. 10. 1943 U s. Dučini (kod Sopota) četnički Avalski, Rudnički i Valjevski korpus i Korpus gorske garde s konjičkim eskadronom SDS (ukupno oko 4000 ljudi) opkolili 1. šumadijsku NO brigadu, 2. bataljon 1. sremskog NOP odreda, 1. šumadijski i Kosmajski NOP odred. U oštroj borbi jedinice NOVJ su razbile neprijateljski obruč, ubile oko 40 i zarobile 30 četnika, uništile štab četničkog Avalskog korpusa s kojim su bili jedna delegacija Draže Mihailovića i 15 pratilaca, a potom produžile pokret ka pl. Kosmaju.

27. 6. 1944 U s. Dudovici (kod Aranđelovca) 2. šumadijska NO brigada napala Štabnu grupu četničkog Rudničkog korpusa. U toj borbi poginula su dva četnika a brigada je zaplenila arhivu tog korpusa.

27. 7. 1944 U s. Dudovici (kod Ljiga) 2. šumadijska NO brigada i 1. šumadijski NOP odred napali i razbili četnički Rudnički korpus.

23. 8. 1944 Kod s. Radojinje (blizu Nove Varoši) 1. proleterska udarna divizija NOVJ prešla r. Uvac i na položajima u Murtenici, kod Borove glave i kod s. Dobroselice (na pl. Zlatiboru) slomila otpor četničkog Zlatiborskog i 4. jurišnog korpusa i Rudničke brigade i odbacila ih prema s. Ljubišu i Kraljevim Vodama (sada: Partizanske Vode). Teško ranjen u borbi kod s. Negbine, podlegao je ranama politički komesar 3. proleterske (krajiške) udarne brigade Krsto Bajić, narodni heroj.

17. 9. 1944 Na položaju Kotrlja-Lisina (blizu Ljiga) 5. udarna divizija NOVJ napala četnički Rudnički korpus i, posle oštre borbe, odbacila ga prema Lazarevcu, ubivši 48 i zarobivši 15 četnika i zaplenivši 1 avionski mitraljez, 37 pušaka i dosta drugog materijala.

Dokumenti

Naređenje inspektora četničkih jedinica za Srbiju od 27. novembra 1943. komandantima Rudničkog, Kolubarskog, 1. i 2. šumadijskog i 1. ravnogorskog korpusa i Kačerske brigade za napad na 1. južnomoravsku NO brigadu na području planine Rudnika

Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 27. novembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ u vremenu od 14. oktobra do 27. novembra

Izveštaj Štaba Rudničkog korpusa od 22. decembra 1943. Draži Mihailoviću o borbama protiv NOVJ u predelu planine Rudnik

Zapovest komandanta Rudničkog korpusa od 16. marta 1944. komandantima Lazarevačke i Kačerske brigade za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta na teritoriji brigade

Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 28. aprila 1944. Draži Mihailoviću o neuspelom organizovanju četnika i aktivnostima narodnooslobodilačkog pokreta u selima kod Aranđelovca

Obaveštenje komandanta 3. brigade Korpusa Gorske garde od 20. maja 1944. komandantima bataljona o borbi Rudničkog i Kosmajskog korpusa protiv 2. šumadijske NOU brigade u Darosavi

Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 24. maja 1944. Draži Mihailoviću o borbi protiv 2. šumadijske brigade NOVJ i odnosu prema nemačkim trupama

Pismo komandanta Rudničkog korpusa od 3. juna 1944. komandantu Kačerske brigade o potrebi sadejstva četnika sa okupatorskim trupama i nedićevcima za napad na delove Kosmajskog NOP odreda na Bukulji

Izveštaj komandanta Rudničkog korpusa od 26. jula 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv 2. šumadijske NO brigade i organizacionom stanju u korpusu

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1943. Avalski korpus JVuO Korpus Gorske garde 1. šumadijski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Avijacija u oslobodilačkom ratu 21. srpska brigada (2. šumadijska) Lazarevac Bitka za Srbiju Borbe u Sremu 1943. Dragoljub Draža Mihailović Valjevo Aranđelovac Srpska državna straža (nedićevci) 1. sremski partizanski odred Nova Varoš Valjevski korpus JVuO 1. južnomoravska brigada 1. ravnogorski korpus 5. krajiška udarna divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. proleterska divizija NOVJ Kosmajski partizanski odred Saradnja četnika sa okupatorom Kosmajski korpus JVuO Zlatiborski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije 1. šumadijska brigada