🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Ruski zaštitni korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

5. 7. 1943 Prva proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije i 2. vojvođanska udarna brigada 16. udarne divizije NOVJ zauzele Zvornik, prisilivši jedan bataljon nemačke 369. legionarske divizije i delove razbijene ustaške 1. brigade i domobranskog 15. pešadijskog puka da se, uz prihvat delova nemačke 104. lovačke divizije i Ruskog zaštitnog korpusa, povuku preko Drine u Srbiju. U borbi su poginuli politički komesar 1. proleterske udarne divizije NOVJ Filip Kljajić Fića i politički komesar čete u 1. bataljonu 1. proleterske NOU brigade Radovan Gardašević, narodni heroji. Neprijatelj je svoje gubitke procenio na 400-500 izbačenih iz stroja.

10. 12. 1943 Kod s. Brnjičana (blizu Gračanice) 5. vojvođanska brigada 16. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 500 vojnika Ruskog zaštitnog korpusa i 300 zelenokadrovaca i odbacila ih u Gračanicu, uz gubitke od 40 mrtvih. Brigada je imala 1 mrtvog i 10 ranjenih.

12. 2. 1945 Na prostoriji s. Hrastovci - s. Zaselje - s. Čakići - s. Brdani (kod Travnika) 7. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa 1. bataljonom 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ, odbila napad 5. puka ruskog zaštitnog korpusa.

5. 3. 1945 U rejonu pl. Primož - s. Lešča (kod Žužemberka) 2. bataljon 4. puka ROA [-Ruska oslobodilačka armija- (pod komandom ruskog generala Andreja Vlasova koji je 1942. god. pobegao i predao se nemačkim oružanim snagama).] napao 15. slovenačku (Belokranjsku) brigadu 15. divizije JA. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je, uz gubitke od 40 poginulih, odbačen u pravcu s. Dvora.

7. 4. 1945 U Suhoj krajini nemački 17, 19. i 25. SS policijski puk, četiri pokretna bataljona slovenačkih domobrana i više bataljona ROA (jedinica generala Vlasova) otpočeli napade na jedinice 7. korpusa JA s ciljem da zaposedanjem Suhe krajine obrazuju neprekidan front od Postojne do Brežice. U oštrim devetodnevnim borbama u blizini s. Starog Loga, s. Smuke, s. Tople Reberi, s. Podhoste, s. Podturena, s. Toplice i s. Starih Žaga jedinice 7. korpusa su odbile sve neprijateljske napade, sačuvale slobodnu teritoriju i time obezbadile desni bok jedinica 4. armije JA koje su prodirale u pravcu Rijeke. Poginulo je preko 560 neprijateljskih vojnika i zaplenjena je velika količina oružja i opreme, dok su jedinice 7. korpusa JA imale 52 poginula i 175 ranjenih.

Fotografije

Povezane odrednice

Ustanak u Srbiji 1941. Slovensko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Sloveniji 1945. Rijeka 4. krajiška divizija NOVJ 8. krajiška brigada 369. legionarska divizija (vražja) 10. krajiška divizija NOVJ 2. vojvođanska udarna brigada Vrhovni štab NOVJ 15. slovenska (belokranjska) udarna brigada Paul Bader Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 7. slovenski korpus NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. 15. slovenska divizija NOVJ Alexander Löhr Zarobljenici u ratu 104. lovačka divizija Travnik 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Sveštenici u ratu Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Zvornik Borbe u Srbiji 1943. Brežice 7. krajiška udarna brigada Gračanica Vermaht u Jugoslaviji Napad NOVJ na Zvornik 1943. Završne operacije u Jugoslaviji 16. vojvođanska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u 1. proleterska divizija NOVJ Komandant Jugoistoka 1. proleterska udarna brigada 5. vojvođanska udarna brigada