🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sava Kosanović

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 1. 1943 U Čikagu, u klubu jugoslovenskih iseljenika, održana priredba posvečena borcima za nacionalno oslobođenje Jugoslavije - partizanima. Pored mnogobrojnih zvanica, prisustvovali su književnik Luj Adamič, umetnik Zlatko Baloković, umetnica Zinka Kunc i politički radnik Sava Kosanović.

16. 1. 1944 ?Njujork tajms? objavio pismo Save Kosanovića, bivšeg ministra u izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U pismu se, pored ostalog, kaže: ?Partizanske vojne akcije potiču iz partizanske političke ideje, koja je izraz jedinstva jugoslovenskih naroda i koja ima svestranu podršku većine Srba, Hrvata i Slovenaca i ostalih naroda Jugoslavije?.

6. 9. 1944 Na sednici izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije ministar Sava Kosanović podneo zahtev da se Jugoslovenski crveni krst u inostranstvu fuzioniše sa novoformiranim odborom Crvenog krsta na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije. Vlada Ivana Šubašića odložila je to -za povoljnija vremena-.

18. 9. 1944 NKOJ oštro protestvovao kod izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije protiv njenog odugovlačenja da se reši pitanje Crvenog krsta i podržao predlog ministra ove vlade Save Kosanovića o fuzionisanju Jugoslovenskog crvenog krsta u inostranstvu i Crvenog krsta NOP-a.

25. 9. 1944 Na zahtev ministra Save Kosanovića, izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije, na svojoj redovnoj sednici, odredila delegaciju za pregovore sa Unrom. (Delegacija je u oktobru i novembru 1944. bezuspešno piegovarala s generalnim direktorom Unre Lemanom o spornim problemima i o dodeljivanju pomoći Jugoslaviji.)

3. 10. 1944 Ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović nosetio u Londonu potpređseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i podvukao istovetnost stava izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i AVNOJ-a u pogledu prijema pomoći za stanovništvo na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije.

7. 10. 1944 Šef vojne misije VŠ NOV i POJ u Londonu general-major Vladimir Velebit i ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović ponovo posetili potpredseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i u ime NKOJ-a i izbegličke vlade postavili mu zahtev da se na odnose Unre i Jugoslavije ne primenjuju odredbe Balkanskog sporazuma. Pošto Litit nije imao potrebnih ovlašćenja, zahtev jugoslovenskih predstavnika nije usvojen.

0. 12. 1944 U Londonu ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović i drugi vladini predstavnici razgovarali sa generalnim direktorom Unre Lemanom o mnogim problemima pomoći. Postignuta je saglasnost: Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje uputiti zahtev da se ukine Balkanski sporazum, a u odnosu na Jugoslaviju skratili period prijema pomoći preko vojnih vlasti. Leman i izbeglička vlada Ivana Šubašića saglasili su se da se sovjetski građanin Mihailo A. Sergejčuk postavi za direktora Unre u Jugoslaviji.

28. 1. 1945 U Londonu održana sednica izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije na kojoj je raspravljano o proširenju AVNOJ-a ulaskom predstavnika jugoslovenskih građanskih partija. Član vlade Juraj Šutej je predložio da se svi poslanici izabrani 1938. godine autonfatski kooptiraju u AVNOJ. Nasuprot njemu, Sava Kosanović je predložio da se u AVNOJ kooptiraju samo one političke ličnosti u emigraciji i u zemlji koje se nisu ogrešile o NOP. Zaključeno je da se oba predloga, u pismenoj formi, iznesu pred vladu V. Britanije.

16. 2. 1945 U Beograd stigao iz Londona predsednik izbegličke vlade Ivan Šubašić sa članovima vlade Savom Kosanovićem, Jurajom Šutejom i Dragom Marušičem.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

AVNOJ Luj Adamič Ivan Šubašić Vladimir Velebit Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Bratstvo i jedinstvo u ratu Britanija i Jugoslavija Beograd Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) SSSR i Jugoslavija Vlada Velike Britanije The New York Times