🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Senta u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

22. 4. 1941 Mađarske okupacione trupe nastavile prisilno iseljavanje iz Bačke i to: iz sreza titelskog - iz s. D. Kovilja 187 a iz s. G, Kovilja 167 meštana za Srem i iz s. Kaća jednu grupu za Srbiju; iz sreza Sente - iz naselja Vojvode Zimonića potpuno završeno iseljavanje 123 osobe, a iz Uzunovića odvedeni samo muškarci; oko 150 stanovnika naselja St. Kanjiža proterano za Hrvatsku a neki odvedeni u logor Šarvar (u Mađarskoj); iz sreza odžačkog iseljeno 500 stanovnika naselja Tomićevo, a iz naselja Bođanski Rit odvedeno 27 kolonista, od kojih je 16 pobijeno pri sprovođenju.

0. 5. 1941 Obnovljeni i oformjeni SK KPJ u Senti, Bečeju, Bač. Topoli, Kuli, Žablju i Bač. Palanci, kao i MK KPJ u Čurugu, Bač. Gradištu, Adi, Bač. Petrovom Selu, Vrbasu, Turiji i drugim mestima.

2. 5. 1941 Iz naselja Njeguševo (kod Sente) mađarske jedinice i žandarmerija internirale 179 meštana u V. Kanjižu (u Mađarskoj).

23. 5. 1941 Iz naselja Bač. Dušanovo (kod Sente) mađarske jedinice proterale 550 stanovnika u logor Šarvar (u Mađarskoj).

21. 7. 1941 Jedinice Mokrinjskog NOP odreda minirale most na r. Zlatici (Aranki), u blizini s. Padeja (kod Sente).

26. 8. 1941 Mađarske okupatorske vlasti završile prisilna raseljavanja naselja Velebita (srez Senta), koje je imalo 904 stanovnika. Većina je tih lica zlostavljana u Staroj Kanjiži, a potom oterena u logor Šarvar (u Mađarskoj).

0. 9. 1941 U Adi mađarska policija provalom uhapsila 30 članova KPJ i sekretara SK KPJ za Sentu. Ovaj je posle nekoliko dana obešen u Adi, a ostali su osuđeni na zatvor.

0. 11. 1941 U Senti mađarske okupatorske vlasti obesile 9 naprednih Mađara iz mesta i okoline.

11. 11. 1941 U Senti, po presudi mađarskog prekog vojnog suda, obešeno šest lica (dva člana KPJ i četiri simpatizera NOP-a).

14. 9. 1944 U s. Potiskom Svetom Nikoli (sada: s. Ostojićevo, kod Sente) delovi 5. banatskog NOP odreda izvršili prepad na 25 nemačkih vojnika u školskoj zgradi i na policajce u opštinskoj zgradi, te ih razoružali, zaplenivši 22 puške, 3560 metaka i mnogo druge vojničke opreme, zatim spalili opštinsku arhivu.

16. 9. 1944 U s. Vrbici (kod Sente) delovi 5. banatskog NOP odreda prepadom zauzeli policijsku kasarnu i zaplenili: 1 p. mitraljez, 9 pušaka, 5 pištolja i dosta druge opreme i municije.

8. 10. 1944 Jedinice 31. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i jedinice GŠ NOV i PO za Vojvodinu oslobodile Sentu i Adu.

19. 10. 1944 S mostobrana na r. Tisi, iz rejona Sente i Ade, jedinice 31. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije otpočele prodiranje kroz Bačku. Uz sadejstvo s jedinicama GŠ NOV i PO za Vojvodinu, one su 21. oktobra izbile na Veliki kanal, gde su i završile borbena dejstva na teritoriji Jugoslavije.

Fotografije

Povezane odrednice

Vrbas Ustanak u Srbiji 1941. Bečej SSSR i Jugoslavija Vrhovna komanda Vermahta Aprilski rat Bitka za Srbiju Mikloš Horti Kać Borbe u Srbiji 1944. Crvena armija Novi Sad Mađarski zločini u Jugoslaviji Holokaust u Jugoslaviji 8. vojvođanska udarna brigada Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu