🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Severnobanatski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 25 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

30. 9. 1941 Objedinjeni delovi severnobanatskog NOP odreda napali nemačku stražu u s. Bašaidu (kod Kikinde) i spalili oko 170 vagona kudelje. 

0. 1. 1943 U rejonu s. Karađorđeva (kod Kikinde), po odluci SK KPJ, formiran Severnobanatski NOP odred, jačine oko 60 boraca.

0. 9. 1943 Severnobanatski NOP odred, prema odluci PK i GŠ NOV i PO za Vojvodinu, prebacio se preko r. Dunava u rejon s. Surduka (kod Stare Pazove) i priključio sremskim jedinicama.

0. 4. 1944 U rejonu s. Dragutinova (sada: Miloševo, kod Kikinde), po odluci OK KPJ za severni Banat, formiran novi Severnobanatski NOP odred.

5. 6. 1944 Kod s. Sv. Huberta (sada: V. Selo, blizu Kikinde) diverzantska grupa Severnobanatskog NOP odreda miniranjem pruge srušila kompoziciju mešovitog voza.

8. 6. 1944 Između s. Dragutinova (sada: Miloševo) i s. Vranjeva (kod Novog Bečeja) delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu Kikinda - Novi Bečej i oštetili lokomotivu i 7 vagona.

17. 6. 1944 U s. Dragutinovo (sada: Miloševo, kod Kikinde) upali delovi Severnobanatskog NOP odreda i ubili 5 policajaca i 1 nemačkog vojnika.

23. 6. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i onesposobili za rad kikindsku kudeIjaru, te zaplenili 10 pušaka, 280 metaka i ručnu apoteku i ubili 2 stražara.

24. 6. 1944 U rejonu s. Sarča (sada: s. Sutjeska, kod Jaše Tomića) delovi Severnobanatskog NOP odreda miniranjem pruge uništili lokomotivu i 10 vagona. Saobraćaj je bio prekinut 18 časova.

6. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i zauzeli policijsku stanicu, opštinu i poštu u s. Kumanu (kod Novog Bečeja), te spalili arhivu i uništili tt uređaje. Poginuli su 1 policajac i 2 agenta.

19. 7. 1944 Između s. Martinice (sada: s. Lukićevo, kod Zrenjanina) i s. Orlovata delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 3 vagona.

22. 7. 1944 U rejonu s. Itebeja (kod Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda zapalili vršaću garnituru, kosačicu, 130 jutara pšenice u krstinama i nekoliko kola (vlasništvo folksdojčera).

23. 7. 1944 Kod s. Ruskog Sela (blizu Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda zapalili 100 jutara pšenice, 3 kosačice, 2 sejačice, 1 mašinu za grabljenje, oko 900 litara benzina i 100 litara mašinskog ulja.

24. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda zauzeli policijsku stanicu u s. Farkaždinu (kod Zrenjanina). Zaplenili mitraljez sa 2000 metaka, nekoliko pušaka i dosta druge opreme, spalili opštinsku arhivu i uništili tt uređaje.

24. 7. 1944 U rejonu Kikinde delovi Severnobanatskog NOP odreda napali na tri folksdojčerska salaša koji su bili u službi okupatora, zapalili 2 vršaće garniture i oko 50 jutara pšenice i zaplenili 2 puške i 2 ručne apoteke.

25. 7. 1944 U rejonu s. Banatske Topole (kod Kikinde) delovi Severnobanatskog NOP odreda napali salaše pripadnika nemačke manjine koji su bili u službi okupatora, ubili jednog stražara, zaplenili 2 puške i zapalili 50 jutara pšenice i 2 vršaće garniture.

26. 7. 1944 Između Petrovgrada (sada: Zrenjanin) i s. Elemira delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 4 vagona transportnog voza.

27. 7. 1944 U s. Elemiru (kod Zrenjanina) delovi Severnobanatskog NOP odreda napali i razoružali folksdojčersku stražu kod jedne vršalice, ubili jednog stražara i zaplenili 9 pušaka i 1 automat, a drugi delovi istog odreda napali na dva salaša između s. Dragutinova (sada: s. Miloševo, kod Kikinde) i r. Tise, zaplenili 7 pušaka, 3 pištolja i dosta druge opreme i uništili 2500 litara pogonskog goriva i 2 vršaće garniture.

27. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali most u blizini ž. st. Novi Bečej u momentu nailaska transportnog voza. Uništena je lokomotiva i 6 vagona a most je oštećen.

29. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda zauzeli policijsku zgradu, opštinu i poštu u s. Iđošu (kod Kikinde), razoružali policajce, zapalili opštinsku arhivu i policijsku zgradu, uništili tt uređaje, onesposobili 3 vršalice i zaplenili 15 pušaka s municijom, 1 pištolj, 3 ručne apoteke, 2 vreće sanitetskog materijala i drugu opremu.

31. 7. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda napali opštinu i poštu u s. Kumanima (kod Novog Bečeja), ubili jednog policajca i dva agenta, spalili opštinsku arhivu, uništili poštanske uređaje i zaplenili 853.000 dinara.

5. 8. 1944 Prva četa Severnobanatskog NOP odreda izvršila prepad na stražu kod železničkog mosta blizu s. Vrbice (kod Novog Kneževca), razoružala stražare i zaplenila 5 pušaka sa 2000 metaka i dosta druge opreme.

6. 8. 1944 Između Kikinde i s. Mokrina delovi Severnobanatskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 6 vagona.

6. 8. 1944 Delovi Severnobanatskog NOP odreda razbili stražu kod ž. st. Padej i uništili stanične uređaje, a jednovremeno izvršili upad u opštinsku zgradu u s. Jazovu (kod Kikinde) i zapalili opštinsku arhivu.

18. 8. 1944 Po naredbi Glavnog štaba NOV i PO za Vojvodinu, dotadašnji Severnobanatski NOP odred preimenovan u 5. banatski NOP odred.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Sanitet u ratu Borbe u Srbiji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Zrenjanin Glavni štab Vojvodine Stara Pazova Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Bitka za Srbiju Ustanak u Srbiji 1941. Kikinda Novi Bečej Borbe u Srbiji 1944. Borbe u Sremu 1943.