🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Siegfried Kasche

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

31. 1. 1942 U Zagrebu održan sastanak između opunomoćenog komandujućeg generala u Srbiji Paula Badera, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze-Horstenaua nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, poglavnika NDH Ante Pavelića i doglavnika Slavka Kvaternika. Oni su razmotrili situaciju u istočnoj Bosni i resili da civilnu vlast i dalje vrše organi NDH a da se sve ustaške i domobranske snage toga područja potčine nemačkoj 718. pešadijskoj diviziji.

2. 2. 1942 U Beogradu vođeni dvodnevni razgovori između predstavnika NDH, vođe četnika u istočnoj Bosni Jezdimira Dangića, opunomoćenog generala u NDH Edmunda Glajze Horstenaua, nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea i opunomoćenog komandu i ućeg generala u Srbiji Paula Badera. Predstavnici NDH su se suprotstavili zahtevima Dangića i generala Badera ca 17 srezova istočne Bosne pređu u nadležnost četnika i da se priključe Nedićevoj Srbiji. Odlučeno je da to područje i dalje ostane u sastavu NDH.

13. 11. 1942 U Zagrebu održan sastanak nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea, italijanskog opunomoćenog ministra i predstavnika ministarstva inostranih poslova NDH na kome je raspravljano o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i Bosni i o zajedničkim merama protiv NOV i POJ.

29. 5. 1943 Nemački poslanik u Zagrebu Zigfrid Kaše obavestio svoje Ministarstvo inostranih poslova o odnosima nemačkih i italijanskih komandi u Crnoj Gori i Hercegovini, o planovima za zajedničku italijansko-nemačku operaciju u Lici, o planu vrhovnog komandanta Jugoistoka generala Aleksandra Lera za operacije između r. Save i r. Drave i o poteškoćama u formiranju muslimanske SS divizije.

29. 2. 1944 Nemački poslanik u NDH Zigfrid Kaše uputio ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha izveštaj o zimskim operacijama nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga; kaže da jedinice NOV i POJ nisu ozbiljno oslabljene; naprotiv, one sada pokazuju pojačanu aktivnost.

0. 5. 1944 Održan prvi sastanak između predstavnika NDH Mladena Lorkovića i Davida Sinčića i rukovodilaca HSS Augusta Košutića i Ivana Farolfija. Na njemu je zaključeno: izvesti državni udar, raspustiti ustaške vojne formacije i stranačke organizacije i objedinjenim snagama domobrana i narodne zaštite preuzeti građansku i vojnu vlast u NDH; u zajednici sa četnicima popa Đujića organizovati odbranu na liniji r. Neretva - pl. Bjelašnica - r. Bosna - Vinkovci i pozvati zapadne saveznike da zaposednu dalmatinsku obalu; Anti Paveliću dozvoliti dobrovoljni odlazak u emigraciju, a dužnost predsednika Hrvatske Republike poveriti Vladimiru Mačeku. S planom puča je upoznat i Pavelić, koji se složio sa svim njegovim pojedinostima, ali je o svemu tome nesmotreno obavestio nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea. Informisan o pripremama prevrata u Hrvatskoj, Hitler je odmah zatražio od Pavelića da uhapsi i internira vođe puča.

Dokumenti

Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 26.aprila 1941. o razgovorima između Ćana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu Sigfrida Kaschea od 26. travnja 1941. o razgovorima između Ciana i Pavelića o razgraničenju Italije i NDH

Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 8. septembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova o razvoju ustanka u NDH i o tretiranju srpskog pitanja

Izveštaj Zigfrida Kašea od 28. februara 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha sa savetovanja u Zagrebu o predstojećoj operaciji u zapadnoj Bosni i odnosima ustaša s Nedićem i Italijanima

Izveštaj Zigfrida Kašea od 4. marta 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o dejstvima partizanskih snaga na teritoriji Bosne i Slavonije

Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 27. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o stavu poslanika Zigfrida Kašea prema merama za sprečavanje širenja narodnooslo-bodilačkog pokreta, uništenje partizanskih snaga i uspostavljanje mira u zapadnoj Bosni izloženom u memorandumu i pismima Paveliću i Kvaterniku

Mišljenje nemačkog poslanika u Zagrebu Zigfrida Kašea od 9. jula 1942. o odnosima sa NDH, pojačanom angažovanju ustaško-domobranskih snaga i merama za borbu protiv partizana u Bosni i Hrvatskoj

Izveštaj nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu spoijnih poslova Rajha o ustaško-italijan- skim odnosima i četničko-italijanskoj saradnji u Lici, Dal maciji i Hercegovini

Izveštaj Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o razgovorima između generala Roate i Ante Pavelića o angažovanju četnika

Pismo ministra za oslobođene krajeve NDH od 27 marta 1944 njemačkom poslaniku Zigfridu Kašeu o prisilnoj evakuaciji hrvatskog stanovništva sa otoka

Izveštaj Zigfrida Kašea od 29 maja 1943 Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o organizacionim izmenama kod talijanskih oružanih snaga na Balkanu i o poteškoćama pri vrbovanju ljudstva za novu SS diviziju

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Adolf Hitler Borbe na Jadranu 1944. Druga neprijateljska ofanziva Alexander Löhr Saradnja četnika sa okupatorom Ante Pavelić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Edmund Glaise-Horstenau Borbe u Hercegovini 1943. Borbe u Slavoniji 1944. Dubrovnik Vinkovci Mario Roatta Slavko Kvaternik Dinarska četnička divizija Ustanak u Hrvatskoj 1941. Beograd Paul Bader Aprilski rat 718. pešadijska divizija Mladen Lorković Komandant Jugoistoka Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Vladko Maček Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrhovna komanda Vermahta Genocid u NDH Momčilo Đujić Joachim von Ribbentrop Četnici u drugom svetskom ratu Jezdimir Dangić Posleratna suđenja u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji David Sinčić Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Hrvatska seljačka stranka Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1944. Alojzije Stepinac Galeazzo Ciano Borbe u Lici 1943. Zagreb Operacija Weiss