🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Skopski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

9. 9. 1941 U šumi iznad s. Nerezi (kod Skoplja) izašla grupa partizana. Od nje i novih boraca kasnije je formiran Skopski NOP odred.

17. 9. 1941 Na Skopskoj Crnoj gori od Makedonaca, Srba, Turaka i Šiptara formiran Skopski NOP odred.

0. 11. 1941 Kod Bel-Bunara (blizu Skoplja) bugarska policija otkrila Skopski NOP odred kada se ovaj prebacivao sa Skopske Crne gore preko Vardara za Vodno. Zbog nemogućnosti da uspostavi vezu sa MK KPJ za Skoplje i zbog svoje kolebljivosti, Štab odreda je odlučio da se ovaj odred privremeno rasformira. Međutim, većina boraca je bugarska policija pohvatala u Skoplju i okolini. Odred je na taj način rasturen.

17. 4. 1942 Na Skopskoj Crnoj gori, od boraca iz rejona Skoplja, obnovljen Skopski NOP odred.

0. 4. 1943 U blizini s. Goranca (kod Kačanika) naišao na karabinijersku zasedu i poginuo politički komesar grupe Skopskog NOP odreda Pero Petruševski Papučar narodni heroj.

10. 9. 1944 U s. Bulačanima (blizu Skoplja) formiran Skopski NOP odred.

24. 9. 1944 Posle trodnevnih borbi kod s. Lojana, s. Vaksinca, s. Bresta i s. Glažnje (kod Kumanova) 8. i 12. NO brigada (nazivane i preševskim brigadama) i Skopski NOP odred, čisteći teren od balističkih snaga, uspeli da izbiju na greben Skopske Crne gore i da baliste odbace ka s. Brestu i s. Blacu, nanevši im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih. Brigade su imale 7 mrtvih i oko 50 ranjenih boraca.

0. 10. 1944 Po naređenju GŠ NOV i PO za Makedoniju, Skopski NOP odred ušao u sastav 16. makedonske NO brigade.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Kumanovo 12. preševska brigada Skoplje Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Makedoniji 1943. Narodni heroji Jugoslavije Bugarska u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Zasede u oslobodilačkom ratu Preševo Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Bali Kombetar Borbe u Makedoniji 1942. 16. makedonska brigada