🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Slovenski poročevalec

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 U Ljubljani izašao prvi ratni broj lista -Slovenski poročevalec-, informacijski vesnik OF Slovenije.

11. 7. 1941 Slovenski poročevalec objavio članak -Na posao- sa pozivom: da se svaki član OF bori da ni parče gvožđa, ni mrvu hrane neprijatelj ne izvuče iz Slovenije; da neprijatelja ometa u organizaciji pozadine. 

17. 10. 1941 U -Slovenskom poročevalcu- objavljena odluka Izvršnog odbora OF o formiranju Narodne zaštite kao vojne organizacije masovnog karaktera za zaštitu slovenskog naroda od terora i odmazde okupatora.

17. 10. 1941 U -Slovenskom poročevalcu- objavljena odredba GŠ NOP odreda za Sloveniju o zastavi, znacima i pozdravu slovenačkih partizana.

24. 10. 1941 U -Slovenskom poročevalcu- Izvršni odbor OF objavio odluku o proslavi 29. oktobra (kada je Slovenija oslobođena austrijskog jarma) kao slovenačkog narodnog praznika.

24. 1. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- Pravilnik Narodne zaštite, organizacije koja je svojim borbenim grupama obuhvatala skoro sva slovenačka sela. U Pravilniku su izneti zadaci, način organizovanja i ciljevi Narodne zaštite.

3. 4. 1942 Izvršni odbor OF doneo odluku o razvlašćenju veleposeda radi naknade štete koju je prouzrokovao okupator. Odluka je objavljena u -Slovenskom poročevalecu-, br. 14, od 6. aprila 1942.

7. 5. 1942 Povodom odluke italijanskih vlasti (od 24. aprila 1942.) o streljanju talaca, GŠ NOP odreda za Sloveniju objavio u -Slovenskom poročevalecu- br. 19 od 12. maja 1942. i posebnim lecima koji su rastureni u Ljubljanskoj pokrajini izjavu o merama protiv italijanskog sistema terora nad slovenačkim narodom.

Dokumenti

Slovenski poročevalec od 11 jula 1941 god. o aktuelnim političkim i akcionim zadacima Osvobodilne fronte

Slovenski poročevalec od 25 jula 1941 god. o uspesima narodnooslobodilačkog pokreta u Sloveniji

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 25 jula 1941 god. o akcijama slovenačkih partizana

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 avgusta 1941 god. o diverzijama i uništavanju okupatorskih vojnika u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 16 avgusta 1941 god. o diverzantskim akcijama i likvidacijama okupatorskih agenata i gestapovaca u Gorenjskoj u prvoj polovini meseca avgusta

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 16 avgusta 1941 god. o napadu Revirske čete na žandarmerisku stanicu u Zagorju

Slovenski poročevalec od 23 avgusta 1941 god. o postignutim uspesima i perspektivama partizanskih odreda u Sloveniji

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 23 avgusta 1941 god. o rezultatima oružanog ustanka u Gorenjskoj krajem jula 1941 god. i o akcijama u Štajerskoj

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 6 septembra 1941 god. o diverzijama u okolini Ljubljane i napadu na karabinjersku stanicu na Turjaku

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 13 septembra 1941 god. o diverzijama u Gorenjskoj i Ljubljanskoj pokrajini, o paljenju fabrike u Duplici kod Kamnlka i napadu Belokrajinske čete na kolonu komore izmedju Črnomelja i Gribalja

Odluka o konstituisanju slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora 75 Članak Slovenskog poročevalca od 20 septembra 1941 god. povodom osnivanja slovenačkog Narodnooslobodilačkog odbora

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 20 septembra 1941 god. o borbama i akcijama Pohorske, Celjske i Revirske čete u mesecu septembru 1941 godine

Slovenski poročevalec od 1 oktobra 1941 god. o karakteru slovenačkog partizanskog pokreta i njegovoj ulozi u slovenačkom narodnom životu

Saopštenje Slovenskog poročevalca od 4 oktobra 1941 god. o odlikovanju Kamničkog bataljona

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 11 oktobra 1941 god. o miniranju železničke linije izmedju Planine i Rakeka

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 17 oktobra 1941 god. o diverzijama u Ljubljani i Ljubljanskoj pokrajini

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 24 oktobra 1941 god. o napadu na italijansku patrolu kod Jasnice i partizanskim žrtvama u borbi na Pokljuki

Slovenski poročevalec od 1 novembra 1941 god. o praznovanju 29 oktobra u Ljubljani

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 1 novembra 1941 god. o paljevinama italijanske vojske prilikom ofanzive na području Krim-Mokrec-Kurešček od 6 do 29 oktobra 1941 godine

Slovenski poročevalec br. 24 od 8 novembra 1941 god. o herojskoj smrti Milana Majcena i Ivana Mevželja. partizana Mokronožke čete

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 22 novembra 1941 god. o prvoj emisiji radio stanice Osvobodilne fronte i prvom broju centralnog organa Izvršnog odbora OF Osvobodilna fronta

Članak Slovenskog poročevalca od 5 decembra 1941 god. o obaveštajnoj službi i borbi protiv pete kolone

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 9 decembra 1941 god. o akcijama Brežičke čete na raseljenoj teritoriji Brežice-Krško

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 23 decembra 1941 god. o borbama Cankarevog bataljona u Gorenjskoj u prvoj polovini decembra

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 30 decembra 1941 god. o upadu partizana u škofjeločki zatvor, odlikovanju Cankarevog bataljona i borbi Drugog štajerskog bataljona kod Liberge

Članak Slovenskog poročevalca od 30 decembra 1941 god. povodom smrti narodnog heroja Ljube Šercera

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 6 januara 1942 god. o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj i Selškoi Dolini drugom polovinom decembra 1941 godine

Izveštaj Slovenskog poročevalca o borbama Cankarevog bataljona u Poljanskoj Dolini i Dražgošama u periodu od 25 decembra 1941 god. do 11 januara 1942 godine

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 24 januara 1942 god. o borbi kod Dražgoša. Bezuljaka i Otava i o akcijama u Ljubljani

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 31 januara 1942 god. o borbi Cankarevog bataljona protiv nemačkih okupatora na Dražgošama

Obaveštenje Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o smrti komandanta Trećeg partizanskog bataljona Ljubo Šercer i člana CK KPS Miloša Zidanšeka

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 14 februara 1942 god. o akciji Narodne zaštite na stanicu finansiske kontrole u Ljubljani

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 2 marta 1942 god. o napadu patrole Narodne zaštite na stražu kod ulaza u zgradu italijanskog Visokog komesarijata u Ljubljani i postupku italijanske vojske prema stanovništvu

Izveštaj Slovenskog poročevalca od 28 aprila 1942 god. o borbi na Nanosu u Slovenačkom Primorju i borbi kod Sevnice

Slovenski poročevalec od 1 juna 1942 god. o borbi Druge grupe odreda kod Janča

Slovenski poročevalec od 9 jula 1942 god. o hapšenju Slovenaca i odvođenju u koncentracione logore u Italiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Brežice Ni zrno žita okupatoru! Gestapo Ljubljana Osvobodilna fronta Italijanski zločini u Jugoslaviji Streljanja u oslobodilačkom ratu Celje Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Črnomelj Cankarjev bataljon Štampa u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Ustanak u Sloveniji 1941. Narodni heroji Jugoslavije Italija u drugom svetskom ratu 2. štajerski partizanski bataljon Narodno oslobodilački odbori