🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sombor u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

0. 5. 1941 U Somboru obnovljen OK KPJ za zapadnu Bačku i Baranju.

4. 6. 1941 Iz naselja Radivojevićevo (srez Bač. Topola) mađarska žandarmerija zatvorila 905 stanovnika u subotički logor na Palićkom putu, a zatim ih proterala za Sombor, Apatin, Barč, V. Kanjižu i Šarvar (u Mađarskoj).

14. 6. 1941 Mađarske okupacione jedinice završile prisilno iseljavanje 500 stanovnika iz s. Mošorina (srez titelski) i 500 stanovnika iz naselja Aleksa Šantić (srez Sombor), kao i stanovništva naselja Rastina (srez Sombor).

22. 7. 1941 U rejonu Sombora skojevske grupe iz grada na nekoliko mesta zapalile krstine sa žitom.

0. 10. 1941 Vršeći represalije i čišćenja, mađarske vlasti obesile u Bač. Petrovcu i Somboru po 22 rodoljuba i u St. Bečeju 33 rodoljuba.

19. 2. 1942 U Somboru mađarske vlasti streljale 7 komunista i simpatizera NOP-a.

3. 3. 1942 U kasarni u Somboru mađarska policija obesila četiri člana KPJ.

0. 4. 1942 U Somboru obnovljen OK KPJ za zapadnu Bačku.

0. 11. 1942 U Somboru mađarske okupacione vlasti izvršile provalu u organizacijama Partije i SKOJ-a i pohapsile ceo OK KPJ za zapadnu Bačku i Baranju (osim jednog člana) i veliki deo članova Partije i simpatizera NOP-a.

1. 4. 1944 Kod Sombora jedinice 3. bačko-baranjskog NOP odreda miniranjem pruge uništile lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza i posekli 50 tt stubova.

3. 5. 1944 U Somboru formiran Gradski komitet KPJ.

31. 8. 1944 Na Fruškoj gori, po naređenju Štaba bačko-baranjske operativne zone, formiran Somborski NOP odred. Odred se uskoro prebacio u Bačku.

2. 10. 1944 Kod s. Paraga (na pruzi Novi Sad - Sombor) delovi Bačkopalanačkog NOP odreda miniranjem pruge uništili lokomotivu i 4 vagona.

21. 10. 1944 Jedinice 31. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije i jedinice GŠ NOV i PO za Vojvodinu oslobodile Sombor.

0. 11. 1944 Rasformiran Subotički i Somborski[Po drugom podatku Somborski NOP odred rasformiran je 31. oktobra.] NOP odred. Njihovo ljudstvo je ušlo u sastav jedinica 51. udarne divizije NOVJ.

18. 11. 1944 U Somboru formirana Artiljerijska brigada 16. udarne divizije NOVJ.

Dokumenti

Sombor, 2. maj 1941. Naređenje somborske sreske vojne komande javnim beležnicima o vođenju registra »nepoželjnih« lica

Sombor, 5. avgust 1941. Naređenje sreske vojne komande u Somboru glavnom beležniku u Gornjem Bregu da se sastavi spisak komunista, kao i lica za koje se sumnja da su komunisti

Budimpešta, 17. septembar 1941. Sumarni izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o aktivnosti komunista u Somboru i njegovoj okolini

Sombor, 4. februar 1942. Izveštaj velikog župana Sombora ministru za snabdevanje da u žabaljskom i titelskom srezu vojni organi transportuju zalihe životnih namirnica odvedenih stanovnika

Sombor, 17. februar 1942. Presuda suda načelnika Generalštaba u postupku protiv Bala Ištvana (Balla István) i drugova

Sombor, 2. mart 1943. Uputstvo sreskog načelnika Sombora beležniku za intenzivan nadzor sreskog i uopšte slovenskog stanovništva, kao i za podnošenje izveštaja dva puta mesečno u vezi sa ovim

Sombor, 22. jun 1943. Naredba sreskog načelnika Sombora o organizovanju službe odbrane od sabotaža

Sombor, 25–27. septembar 1943. Naređenje velikog župana Bač-bodroške županije i gradova Sombor i Novi Sad o hitnom ubiranju letine i o pojačanom osiguranju skladišta i fabrika

Sombor, 20. januar 1944. Veliki župan Sombora dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova letak Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Vojvodinu naslovljen vojvođanskim Mađarima i rasturan na teritoriji opštine Čurug

Bačka Topola, 13. jun 1944. Naredba velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora da su svuda za ubiranje letine odgovorni teritorijalni nadležni komandanti korpusa

Sombor, 15. jun 1944. Obaveštenje velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora potčinjenim organima vlasti da je jedinstveni rukovodilac za borbu protiv padobranaca partizana teritorijalno nadležan komandant korpusa

Naredba Štaba Bačko-baranjske operativne zone od 31 avgusta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca i formiranju Somborskog NOP odreda

Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 decembra 1944 god. artiljeriskom odeljenju Glavnog štaba za marš pravcem: Novi Sad - Sombor - Pečuj

Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. januara 1945. Štabu 3. armije za dostavljanje brojnog stanja artiljerijskog i pešadijskog naoružanja radi dodele municije iz armijske baze u Somboru

Fotografije

Povezane odrednice

Vermaht u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Glavni štab Vojvodine Partizanska avijacija Borbe u Srbiji 1942. Bačka Topola Aprilski rat Borbe u Srbiji 1944. Batinska bitka 51. makedonska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Bački Petrovac Bitka za Srbiju Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Bečej 16. vojvođanska divizija NOVJ 8. vojvođanska udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Crvena armija Mađarska u drugom svetskom ratu Apatin SKOJ Vrhovni štab NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Novi Sad Borbe u Sloveniji 1943. Ustanak u Srbiji 1941.