🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Soški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

1. 10. 1942 GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio Štabu Loškog NOP odreda da po prebacivanju u Slovenačko primorje uzme naziv: Soški NOP odred.

20. 10. 1942 Loški NOP odred krenuo u Slovenačko primorje radi reorganizacije tamošnjih jedinica i od tada dejstvovao kao Soški NOP odred.

12. 11. 1942 Na sektoru Čepovanske doline i Banjške planote neprijatelj preduzeo ofanzivnu akciju većeg obima protiv delova Soškog NOP odreda.

28. 11. 1942 Jake snage neprijatelja otpočele pretres okoline Gorice, gde su se nalazili delovi Soškog NOP odreda.

4. 12. 1942 Otpočeo napad jakih italijanskih snaga na 1. istarsku partizansku četu -Vladimir Gortan- na Planiku. Četa se 5. decembra neopaženo povukla i podelila u tri grupe. Jedna grupa se povukla u pravcu Brkina i pridružila Soškom NOP odredu, druga se uputila u zapadnu Istru, a treća na severoistok, u s. Smrdeće.

21. 1. 1943 U blizini s. Šmarja (kod Ajdovščine) kombinovana italijanska jedinica, jačine oko 200 ljudi, napala 1. bataljon Soškog NOP odreda, ali je posle kraće borbe odbijena u polazni garnizon uz gubitke od 1 mrtvog.

26. 1. 1943 U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

8. 2. 1943 Na brdu Volniku (kod Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda uništili italijansku vojnu stanicu za vazdušno osmatranje i obaveštavanje, ubivši 5 vojnika i zaplenivši naoružanje i opremu.

9. 2. 1943 Kod s. G. Zage (blizu Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda iznenada napali obezbeđenje mosta i porušili tt liniju Zaga-Bovec.

11. 2. 1943 U blizini s. Sv. Trojice patrola 1. bataljona Soškog NOP odreda razbila patrolu iz sastava italijanskog 153. artiljerijskog puka. koja je pobegla u pravcu Divače, pretrpevši znatne gubitke.

13. 2. 1943 U Slovenačkom primorju, umesto dotadašnjeg Soškog NOP odreda, naredbom Štab 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije formirani Severnoprimorski i Južnoprimorski NOP odredi (od po tri bataljona).

Dokumenti

Naredba štaba Soškog odreda od 3 septembra 1942 god. o imenovanju štabova bataljona i komandj četa

Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1942 god. štabu Loškog odreda za formiranje Loške čete i o promeni naziva odreda u naziv Soški odred

Uputstva štaba Soškog odreda od 4 oktobra 1942 god. u vezi sa sprovođenjem novih mera za postizanje veće udarnosti i discipline u Odredu

Izveštaj štaba Soškog odreda od 8 oktobra 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o situaciji u Slovenačkom Primorju i akcijama primorskih partizana od maja do septembra 1942 godine

Izveštaj štaba Soškog odreda od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o akcijama primorskih partizana i o radu Odreda

Izveštaj štaba Soškog odreda od 7 decembra 1942 god. o akcijama Odreda u novembru

Izveštaj štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 13 novembra 1942 god. štabu Soškog odreda o izvršenim akcijama

Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 4 decembra 1942 god. o radu i akcijama u novembru

Izveštaj štaba Prvog bataljona Soškog odreda Simon Gregorčič od 5 novembra 1942 god. o brojnom stanju boraca, oružja i municije

Izveštaj štaba Trećeg bataljona Soškog odreda od 14 decembra 1942 god. o akcijama bataljona i vojničkom vaspitavanju

Naredba štaba Soškog odreda od 19 decembra 1942 god. o formiranju Četvrtog bataljona na teritoriji Brda, Benečije i Režije

Izveštaj Drugog bataljona Soškog odreda od 20 decembra 1942 god o radu i akcijama bataljona u decembru

Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 29 decembra 1942 god. o borbi kod Bukova i o reorganizaciji bataljona

Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 1 januara 1943 god. za pohvalu boračkog i komandnog sastava Bataljona Simon Gregorčič

Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu

Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 19 januara 1943 god. o postavljenju štabova bataljona

Izveštaj Štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona

Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o akciji na Zakriž

Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o sastavu četnih komandi

Naredba Štaba Treće operativne zone-Alpske od 2 februara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u Soškom odredu

Naredba Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 6 februara 1943 god. za reorganizaciju Bataljona

Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Soškog odreda od 8 februara 1943 god. Štabu Soškog odreda Treće operativne zone-Aljaske o stanju i akcijama Bataljona

Direktive Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 11 februara 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona Soškog odreda za prelaz u ofanzivne akcije

Uputstva sekretara biroa organizacije KP Soškog odreda od 11. februara 1943. za rad u partijskim ćelijama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Primorski partizanski odred Nova Gorica Disciplina u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1942. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1943. Cerkno Borbe u Hrvatskoj 1942. Loški partizanski odred Zarobljenici u ratu Borbe u Sloveniji 1942. Glavni štab Slovenije Diverzije u oslobodilačkom ratu