🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Splitski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

0. 8. 1941 U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, izbio višednevni generalni štrajk, koji je naročito zahvatio radnike brodogradilišta i električnog preduzeća, metalce, građevinare, drvodeljce, krojače i lučke radnike. Štrajkom je omogućen nesmetan i neopažen odlazak Splitskog NOP odreda na Dinaru. Italijanske okupatorske vlasti izvršile su brojna hapšenja komunista i simpatizera NOP-a.

0. 8. 1941 U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

11. 8. 1941 U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Splitski NOP odred.

14. 8. 1941 U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

22. 12. 1941 U Splitskom polju ponovo formiran Splitski NOP odred (nazivan i grupom).

0. 3. 1943 Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

20. 3. 1943 U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

24. 3. 1943 Jedinice Splitskog NOP odreda zauzele četnička uporišta s. Otišić, s. Maovice i s. Koljane (kod Vrlike).

4. 4. 1943 U s. Vrpolju (kod Knina) 3. bataljon Splitskog NOP odreda napao četnike, ali je zbog nadmoćnosti neprijatelja ubrzo odustao od napada, pretrpevši gubitke od 21 mrtvog i 7 ranjenih.

23. 4. 1943 U Kaštelima: Sućurcu, Gomilici i Lukšiću Splitski NOP odred napao italijanske posade, te u Sućurcu zapalio ž. st. i opštinsku zgradu, a u Gomilici ž. stanicu.

10. 5. 1943 Splitski NOP odred odbacio delove 2. ustaškog pripremnog bataljona koji su upali u s. Pribude (kod Sinja) i ubio 9 ustaša.

28. 5. 1943 Na ž. st. Perković (kod Šibenika) jedinice Splitskog NOP odreda zarobile 7 ustaških carinika.

6. 6. 1943 U rejonu s. Dabra (kod Šibenika) delovi 2. bataljona Splitskog NOP odreda i Šibenska partizanska četa ubile 11 karabinijera.

6. 6. 1943 U dragi Vranjica (kod Trogira) jedinice 3. bataljona Splitskog NOP odreda oštetile italijanski vojni hidroavion i ranile 4 člana posade.

10. 6. 1943 U s. Marinu ušle jedinice Splitskog NOP odreda, a italijanska posada se pod zaštitom dveju torpiljerki povukla u Trogir.

Dokumenti

Dnevnik borca Splitskog partizanskog odreda vođen na dan formiranja odreda 11. kolovoza 1941. prilikom izlaska boraca iz Splita

Spisak boraca Splitskog partizanskog odreda prilikom formiranja 11. kolovoza 1941.

Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

Izvještaj Velike Župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o bobri i razbijanju Splitskog partizanskog odreda kod Dicma

Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja

Izjava boraca Splitskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda

Izvještaj Štaba Splitskog NOP odreda od 29. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o formiranju Odreda

Pismo Okružnog komiteta KPH Knin od 29. ožujka 1943. Štabu Splitskog NOP odreda o mogućnosti usmjeravanja akcija prema Kosovskoj dolini

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Splitskog NOP odreda na stražu za zaštitu pruge kod Klisa

Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 svibnja 1943 god. o sukobu sa dijelovima Splitskog NOP odreda u zoni Pribude i Milešina i o naklonjenosti stanovnika prema Narodno-oslobodilačkoj vojsci

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1943. Knin Četnici u drugom svetskom ratu Štampa u ratu 18. italijanski armijski korpus Streljanja u oslobodilačkom ratu Trogir Španski borci u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Komunistička partija Hrvatske 2. italijanska armija Trilj Italija u drugom svetskom ratu Vrlika Omiš Narodni heroji Jugoslavije Split Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustaški zločini 1941. Šibenik Ustanak u Hrvatskoj 1941. Centralni komitet KPJ 15. pešadijska divizija Bergamo 6. italijanski armijski korpus Zarobljenici u ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Sinj Avijacija u oslobodilačkom ratu Kaštela