🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srbobran u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

16. 9. 1941 Na pustari V. Irmovo u blizini s. Zmajeva (kod Srbobrana) mesna skojevska grupa spalila tri velike kamare kudelje.

30. 9. 1941 U Bečeju grupe skojevaca zapalile veće količine kudelje i isekle tt veze na pruzi Bečej-Srbobran.

0. 1. 1942 U Srbobranu mađarske trupe i žandarmerija izvršile masovna hapšenja i zlostavljanja stanovništva.

19. 1. 1942 U Segedinu održan sastanak komandanta mađarske 5. (segedinske) armije sa potčinjenim starešinama radi proširenja odmazde (tzv. racije) nad Srbima i Jevrejima u Novom Sadu, Srbobranu i Starom Bečeju.

0. 5. 1942 U s. Turiji (kod Srbobrana) održana dvodnevna konferencija najistaknutijih predstavnika Partije u Bačkoj: data su uputstva za dalju oružanu borbu i određeni su sekretari pojedinih sreskih komiteta.

0. 8. 1942 U s. Turiji (kod Srbobrana) izašao prvi i jedini broj lista -Istina-, organa PK KPJ za Vojvodinu (izdanje za Bačku).

2. 8. 1942 U rejonu Srbobrana partizanska grupa iz s. Turije sukobila se sa oko 80 mađarskih žandarma i policajaca i posle duže borbe uspela da se probije iz okruženja nanevši neprijatelju gubitke. U borbi je poginuo i jedan partizan.

0. 9. 1942 U s. Turiji (kod Srbobrana) mađarska policija i vojska izvršile masovna hapšenja (oko 300 rodoljuba). Od mučenja odmah su umrla u selu 4 rodoljuba, 10 ih je obešeno u Srbobranu, a ostali su osuđeni na zatvor, gde ih je oko 100 pomrlo.

20. 2. 1943 U Čikagu otpočeo kongres američkih Hrvata, kome je prisustvovalo oko 1000 delegata svih jugoslovenskih iseljeničkih organizacija u SAD (osim katoličke crkve i grupe oko -Srbobrana-), kao i predstavnici lokalnih vlasti SAD. Kongres je osudio izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije zbog razbijanja bratstva i jedinstva naroda i Dražu Mihailovića zbog saradnje sa okupatorima, a odao puno priznanje herojskoj borbi NOV i POJ za oslobođenje; uputio pozdravne telegrame AVNOJ-u i vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu; odlučio da se formira Koordinacioni odbor za saziv kongresa Amerikanaca jugoslovenskog porekla.

0. 12. 1943 U Čikagu održan kongres Amerikanaca jugoslovenskog porekla, kome su prisustvo vali delegati svih iseljeničkih organizacija. Kongres je jednoglasno pozdravio odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i odlučio: da nastavi sakupljanje pomoći NOV i POJ; da svi neregrutovani građani jugoslovenskog porekla stupe dobrovoljno u savezničke armije i da se sve jugoslovenske iseljeničke organizacije učlane u Ujedinjeni komitet Amerikanaca jugoslovenskog porekla. Formirana je specijalna komisija sa zadatkom da vladi SAD uputi zahtev da zabrani šovinistički list -Srbobran- i prikazivanje filma -Četnik-.

19. 3. 1944 U s. Nadalju (kod Srbobrana), u borbi protiv mađarske policije i žandarma, poginula dva člana SK KPJ za Bečej.

17. 7. 1944 Kod s. Pašićeva (sada: s. Zmajevo, blizu Srbobrana) delovi 3. bačko-baranjskog NOP odreda minirali prugu i uništili lokomotivu i 4 vagona s ratnim materijalom.

0. 9. 1944 Sajkaški NOP odred proterao neprijateljsku posadu iz s. Nađalja (kod Srbobrana) i zaplenio 25 pušaka.

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Štampa u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. Bitka za Srbiju Josip Broz Tito Dragoljub Draža Mihailović AVNOJ Novi Sad SAD i Jugoslavija SKOJ Mađarski zločini u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1942. Bečej Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Holokaust u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom