🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Sremski zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

23. 3. 1942 U predelu Biklava (kod Iloka) 2. četa Fruškogorskog NOP odreda razbila dve čete iz domobranske Sremske brigade koje su nastupale sa pravca s. Starog Divoša.

27. 4. 1942 Snage domobranske Sremske brigade, jačine 1.920 vojnika, otpočele dvodnevnu ofanzivnu akciju okruženja i čišćenja centralnog dela Fruške gore. Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izmanevrisala je neprijatelja i prebacila se iz ugroženog područja na prostoriju severno od s. Starog Divoša (kod Iloka).

24. 3. 1943 Kod s. Pušine, na Cipelovcu i Češljakovačkom visu (na pl. Papuku), u dvodnevnim borbama, jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ razbile domobranski 4. puk, 2. bataljon domobranske Sremske brigade i 4. inžinjerijski bataljon.

18. 8. 1943 U s. Vrbanji (na pruzi Vinkovci-Brčko) 2. sremski odred NOV i PO za Vojvodinu izvršio napad na 2. bataljon domobranske Sremske brigade, nanevši mu gubitke u mrtvima i zarobivši 28 domobrana.

19. 9. 1943 Delovi nemačke 173. rezervne divizije, 901. motorizovanog puka, 186. rezervnog grenadirskog bataljona, policijske jedinice i snage Sremske domobranske brigade (ukupno oko 5000 vojnika) otpočeli prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu, s ciljem da unište jedinieo NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Neprijatelj je istog dana na Fruškoj gori spalio s. Bešenovački Prnjavor i preneo dejstva najpre na severoistočni (21-23, septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8 oktobra), gde je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo. Pošto je iz rejona Pančeva doveo 1. kozačku konjičku diviziju i pregrupisao snage, neprijatelj je 13. oktobra otpočeo nov koncentričan napad na delove 1. sremskog NOP odreda u Fruškoj gori, da bi 21. oktobra napao snage NOV i PO Vojvodine u Bosutskim šumama, gde su akcije trajale do 27. oktobra.

17. 2. 1944 U s. Lipovcu (kod Šida) manji delovi nemačke 13, SS divizije -Handžar- i dva bataljona domobranske Sremske brigade sa pravca s. Vrbanje iznenada napali 1. bataljon 2. sremskog NOP odreda. U oštrim uličnim borbama neprijatelj je proteran iz s. Lipova ka kapeli Sv. Luka, gde je na obali r. Spačve uspeo da se zadrži i utvrdi. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 16 ranjenih boraca.

Dokumenti

Izveštaj Sremskog zdruga od 31 marta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o borbama s partizanima od 9 do 25 marta

Izveštaj Sremskog zdruga od 1 maja 1942 god. Zapovedništvu drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana od 16 do 20 aprila

Naređenje Zapovednika Drugog domobranskog zbora od 2 jula 1942 god. da se Sremskom zdrugu proširi operativno područje

Bojna relacija Sremskog zdruga od 25 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori od 10 do 17 jula

Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 februara 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima partizana u Sremu januara 1943 godine

Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 marta 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv partizana

Bojna relacija Sremskog zdruga od 13 jula 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 oktobra 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica NOV u Sremu

Bojna relacija Sremskog zdruga od 16 decembra 1943 god. Zapovedništvu II zbornog područja o dejstvima jedinica NOV

Bojna relacija Sremskog zdruga od 8 januara 1944 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog područja o dejstvima jedinica NOV

Bojna relacija Sremskog zdruga od 9 februara 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima jedinica NOV

Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 aprila 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima protiv jedinica NOV

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. sremski partizanski odred Borbe u Sremu 1942. Fruškogorski partizanski odred Borbe u Srbiji 1942. Operacija Fruška gora 173. rezervna divizija Pljačka u ratu Borbe u Srbiji 1944. 2. sremski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Slavoniji 1943. Šid 13. SS divizija Handžar Borbe u Sremu 1943. 1. kozačka divizija Vermahta Pančevo Ilok