🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije
ustanak

Srpska državna straža (nedićevci)

Za ovaj pojam je pronađeno 465 hronoloških zapisa, 233 dokumenata i 16 fotografija.

Događaji

0. 7. 1941 U s. Trnavi (kod Topole) 1. šumadijski NOP odred razoružao žandarme.

7. 7. 1941 U Beloj Crkvi Rađevska partizanska četa Valjevskog NOP odreda, pod rukovodstvom komandira Žikice Jovanovića Spanca, likvidirala kvislinšku žandarmerijsku patrolu koja je pokušala da rasturi narodni zbor. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Srbije.]

12. 7. 1941 U s. Stubline (kod Uba) delovi Kosmajsko-posavskog NOP odreda razoružali žandarmerijsku patrolu.

13. 7. 1941 U s. Dračiću (kod Valjeva) delovi Valjevskog NOP odreda razoružali žandarme.

13. 7. 1941 Drugi šumadijski NOP odred napao na Raču (kod Kragujevca), razoružao žandarme i spalio arhive.

14. 7. 1941 Za borbu protiv partizana, završeno formiranje tri -leteće brigade-, svaka jačine 80 nemačkih vojnika i 20-30 žandarma. Štab im se nalazio u Valjevu, a bile su razmeštene na prostoriji Umka, Obrenovac, Valjevo, Mionica i, jedna, u okolini Krupnja.

16. 7. 1941 Delovi Posavsko-kosmajskog NOP odreda napali i razoružali žandarme u s. Stepojevcu (kod Lazarevca) i prekinuli tt veze sa Beogradom.

19. 7. 1941 Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala na Pecku, razoružala 4 žandarma i iz zatvora oslobodila zatvorenike.

19. 7. 1941 9 nepoznatih naoružanih lica zapalili avione u hangaru kod Jagodine.

22. 7. 1941 Na mestu zv.Bučje atar opštine Novog Sela na mestu gde prestaje skela napali izvestan broj naoružanih lica na žandarme i 10 zarobili.

24. 7. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda razoružali dve žandarmerijske patrole kod s. Rakinca i Markovca.

25. 7. 1941 U s. Prijevoru (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda napali žand. st., razoru žali 22 žandarma i zapalili opštinsku arhivu.

28. 7. 1941 U s. Svilošu (kod Iloka) mesni partizani ubili dva žandarma i zaplenili oružje.

28. 7. 1941 U s. Darosavi (sada: Partizani) 1. šumadijski NOP odred napao i razoružao 5 žandarma a između Aranđelovca i Darosave pokidao tt linije.

29. 7. 1941 U s. Natalincima (kod Topole) Oplenačka četa 1. šumadijskog NOP odreda razoružala 5 žandarma.

30. 7. 1941 U s. Radovanju (kod V. Plane) delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i razoružali žandarme i spalili opštinsku arhivu.

30. 7. 1941 Rađevska četa Valjevskog NOP odreda napala Kamenicu i posle kraće borbe razoružala žandarme.

30. 7. 1941 Grupa od oko 150 naoružanih lica opkolila zgradu žandarmerijske stanice Dragoševac i razoružali žandarme.

30. 7. 1941 Na mestu zv. Vrbljanski most na državnom putu ka Kragujevcu pucano na automobile nemačke vojske.

0. 8. 1941 Kod Ripnja delovi Kosmajskog NOP odreda porušili železnički most i razoružali žandarme.

1. 8. 1941 U s. Prnjavoru (kod Svetozareva) delovi Pomoravskog NOP odreda razoružali žandarmerijsku patrolu.

1. 8. 1941 U selu Jošanički Prnjavor oko 50 naoružanih lica napali žandarmerijsku patrolu i razoružali.

2. 8. 1941 Kod s. Lipovice (blizu Aleksinca) OK KPJ za Niš formirao Ozrenski NOP odred. Odred je istog dana u s. Bovnu (kod Aleksinca) razoružao 10 žandarma.

3. 8. 1941 Prvi šumadijski NOP odrod spalio opštinsku arhivu u selima: Maškaru, Zagorici, Ovsištu, Plaskovcu, Kopljaru, Vinči, Jagnjilu i napao žand. st. u s. Stojniku (kod Aranđelovca) i razoružao žandarma.

3. 8. 1941 U s. Barajevu (kod Umke) delovi Kosmajskog NOP odreda napali žand. st. i razoružali 3 žandarma.

3. 8. 1941 Na mestu zvanom Zubrovski potok atar opštine bigreničke oko 50 naoružanih lica napali na žandarmerijsku patrolu, posle borbe tri žandarma razoružana i zarobljena. 

3. 8. 1941 Noću između 2. i 3. avgusta upali u Senjski Rudnik 30-40 naoružanih lica, u pošti isprekidali linije, napali na stražare i pobegli u pravcu Sisevca.

3. 8. 1941 Na mestu zvanom Zubrovski potok atar opštine bigreničke oko 50 naoružanih lica napali na žandarmerijsku patrolu, posle borbe tri žandarma razoružana i zarobljena.

3. 8. 1941 Grupa od 40 naoružanih ljudi došla u opštinu virinsku i okupirala selo, tražili spisak određenih na vršačim mašinama.

3. 8. 1941 Oko 100 naoružanih lica u selu Gložane napali i razoružali žandarmerijsku patrolu.

4. 8. 1941 Veća naoružana grupa napala na stanič. žandarmerijsku patrolu u D. Štiplje i razoružala tri žandarma.

4. 8. 1941 U selu Dublju pojavila se 7 naoružana lica, navodno onesposobili telefon u selu Gložanu.

5. 8. 1941 Tri nepoznata naoružana lica upala u opštinu Štiplje, oduzeli knjigu ovršenog žita. Isto učinili i u selu Uriče.

5. 8. 1941 Grupa od 33 lica naoružanih, iznad rudnika Ravna Reka na mestu zv. Dobra voda prihvatili borbu sa žandar patrolom. 6. 8. na mestu zv, Troglan Bare na utovarnoj rampi žičare podmetnuli eksploziv i razrušili. Napali na zvaničnika Miloradovića sa radom u Senjskom Rudniku.

7. 8. 1941 Mačvanski NOP odred napao i zauzeo Boga tič: razoružao 17 žandarma, oslobodio 80 zatvorenika, spalio arhivu Poreske uprave, demolirao uređaje u pošti i održao zbor. Odredu se priključilo oko 50 novih boraca.

7. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali i zauzeli Svilajnac, razoružali žandarme, demolirali saobraćajne objekte i pokidali tt veze.

8. 8. 1941 Delovi Valjevskog NOP odreda napali i zauzeli Ljig, razoružali 9 žandarma i spalili opštinsku arhivu.

8. 8. 1941 Naoružana lica napali na žel. stanice Bagrdan - Aračićevo polupali sve telefonske i telegrafske aparate, pokupili pare iz državne kase.

8. 8. 1941 Upala veća grupa naoružanih lica u Svilajnac, zarobljen vodnik žan. voda kapetan 2 klase Rakić Sava.

8. 8. 1941 Naoružana lica napala na žand. stanicu Bagrdan i razoružala žandarme, u pošti polupala aparate i odneli 58 dinara državnog novca.

8. 8. 1941 Tri naoružana lica oduzela knjige za popis ovršenog žita u selu Šuljkovcu, opštine dragocvetske.

8. 8. 1941 Tri naoružana lica pred bioskopom napala tumača Verlogera Karla. Od nemačke straže ubijeni su Petrović Milan, a teško ranjen Stanisavljević Života. Proglašeno je opsadno stanje.

8. 8. 1941 U kancelariju opštine bunarske upao je naoružan robijaš Nikolić Milutin i oduzeo knjigu o popisu ovršenog žita.

9. 8. 1941 Naoružana lica napala žand. stanicu u Kušiljevu i razoružala jednog žandarma zarobili a tri su pobegla.

9. 8. 1941 Oko 200 naoružanih lica napali rudnik Ravnu Reku, razoružali stražare i sobom odveli dva predstavnika nemačke narodnosti.

10. 8. 1941 Noću 10. 8. nepoznata naoružana lica onesposobila železničku prugu u selu Ribniku, opštini bukovačkoj, vađenjem jedne šine.

10. 8. 1941 Oko 20 naoružanih ljudi napali rudnik Sisevac, onesposobili centralu i iskidali telefonske veze. Prilikom napada dva su lica teže ranjena a šest lakše. Napadači odveli Petra Edera i Petra Pišnakta.

10. 8. 1941 Oko trideset naoružanih lica sa odbeglim učiteljem Žunićem upali u odeljak finan. kontrole u Rekovcu i razoružali finanse. Naoružane grupe primećene su u još nekim mestima u srezu.

10. 8. 1941 Komunista učitelj Žunić Milorad sa dvojicom naoružanih ljudi napali na opštinu veliko kruševičku i odneli iz kase 4500 din. Porezniku zapretio da ne skuplja porez.

10. 8. 1941 Naoružana lica napala želez. stanicu u Kušiljevu. Sobom odveli komandira stanice i 1 žandarma. Tri žandarma se spasla. Potere upućene.

10. 8. 1941 Oko 2 časa banda od oko 120 lica napala stražu uprave Resavskih rudnika u Barama i posle kraćeg puškaranja uspela da razoruža rudničku stražu i odnese 12 pušaka i 300 metaka i 2 revolvera.

11. 8. 1941 Mačvanski NOP odred delom snaga upao u Bogatić (žandarmi se predali bez borbe), a delom snaga razoružao žand. stanicu u s. Petlovači i spalio opštinske arhive u selima: Glogovcu, Banovom Polju, Radenkoviću, Drenovcu i Mačv. Metkoviću, gde je demolirao i ž. st. Odredu pristupilo preko 100 novih boraca.

11. 8. 1941 4 naoružana lica upali u kancelariju opštine šantarovačke i uništili popisne knjige ovršenog žita.

12. 8. 1941 Delovi 2. šumadijskog NOP odreda napali na s. Markovac (kod Lapova), razoružali žandarme, demolirali ž. st. i zaplenili 2. p. mitraljeza i 32 puške.

13. 8. 1941 Ozrenski NOP odred zauzeo Svrljig, razoružao 14 žandarma i zaplenio 20 pušaka.

13. 8. 1941 Noću 12/13. avgusta. pucano na poštansku zgradu u Ćupriji iz nepoznate daljine. Prozori na kancelarijama pismonosnog odelenja i šefa nemačke pošte razbijeni projektilima.

13. 8. 1941 Oko 50 naoružanih bandita sa dve ženske napalo opštinu zabrešku, spalila novčane knjige i kvite popisa žita. Potere upućene.

13. 8. 1941 Oko 60 naoružanih lica došlo u selo Buljane, cepali plakate i odveli opštinskog delovođu Jovanovića Kostu. Otišli u pravcu planine Igrište.

14. 8. 1941 U s. Brekovu (kod Arilja) Ariljska četa Užičkog NOP odreda razoružala žandarme u žand. stanici.

14. 8. 1941 Kolubarska četa Valjevskog NOP odreda napala Lajkovac, koga je branilo 100 nemačkih vojnika i 30 žandarma. Ložionica i ž. st. su onesposobljene. Poginulo je 20 nemačkih vojnika a četa je imala 7 ranjenih i 1 poginulog borca.

14. 8. 1941 U s. Dragobraći (kod Kragujevca) delovi Kragujevačkog NOP odreda napali ž. st. i žand. st. i razoružali žandarme.

14. 8. 1941 U 12.20 časova banditi napali stanicu Grabovac, razbili telefon, obili kasu, i odneli 2 puške sa 40 metaka i sanitetski materijal.

15. 8. 1941 U Svrljigu Ozrenski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 20 pušaka.

15. 8. 1941 U Rekovcu pomoravski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 15 pušaka.

15. 8. 1941 Velika grupa naoružanih ljudi napala žand. stanicu Rekovac, razoružala žandarme, opljačkali poštu sa 70.000 dinara uništila telefon i telegraf, opljačkali poresku upravu sa 90.000 dinara, uništila poreske knjige, oštetili kancelariju sreskog načelstva, palila u načelstvu akta. Grupi se pridružili još neki meštani i jedan finans. Održali govore, naredili činovnicima da više ne rade, a seljacima da ne plaćaju porez. Sreski načelnik otputovao za Jagodinu.

15. 8. 1941 Grupa od oko 50 naoružanih lica upali u opštinu Gornja Mutnica, pocepali sva naređenja, nepredate objave ratnih zarobljenika. Naredila pismeno naredbu seljacima da u varoš ne donose životne namirnice.

16. 8. 1941 Delovi Kragujevačkog NOP odreda napali i zauzeli Gružu, razoružali žandarmerijsku posadu, minirali železnički most i uništili tt uređaje.

16. 8. 1941 U s. Dajićima (kod Ivanjice) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala odeIjenje žandarma i zaplenila 12 pušaka, 4 pištolja i 2 sanduka municije.

16. 8. 1941 Na ž. st. Brusnik (pruga Negotin-Zaječar) Krajinski NOP odred napao i razoružao odeljenje žandarma.

16. 8. 1941 Od nepoznatog lica ubijen je između Jagodine i sela Majura Fajfer Adam po narodnosti Nemac rodom iz Pašićeva, koji je bio zaposlen kod organizacije TOT.

16. 8. 1941 U selu Izvoru naoružana lica napala magacin nadzornika pruge i odneli eksplozivni materijal.

16. 8. 1941 Naoružana lica oduzela knjige za popis ovršenog žita u opšt. Glavničkoj.

17. 8. 1941 Delovi Čačanskog i Užičkog NOP odreda napali na Guču, uništili telefonsku centralu i zaplenili arhivu Poreske uprave, ali nisu razoružali žandarme.

18. 8. 1941 Kod s. Kušića (na putu Sjenica-Ivanjica) Moravička četa Užičkog NOP odreda razoružala 12 žandarma. Zaplenila 20 pušaka, 1. p. mitraljez, radio aparat, 15 bombi i 2 sanduka municije.

19. 8. 1941 Boljevački NOP odred napao i razoružao posadu rudnika uglja Rtanj, a zatim demolirao rudnička postrojenja tako da rudnik u toku cele okupacije nije proizvodio. Poginulo 6 nemačkih vojnika, zarobljena 22 žandarma, a zaplenjena 2. p. mitraljeza, 15 pušaka i 7 pištolja.

19. 8. 1941 Naoružana lica napala poštu Dragovo i oduzelo sav novac, račune i knjige pocepali, telefonsku centralu uništili, poštara najurili i zaključali poštu.

21. 8. 1941 Krajinski NOP odred napao i zauzeo Salaš (kod Negotina), razoružao odeljenje žandarma i zaplenio 8 pušaka, 2 pištolja, 6 bombi i 500 metaka.

21. 8. 1941 Oko 30 naoružanih lica napalo na fabriku cementa u Popovcu. Iz kase odneli 201.000 dinara i odveli činovnike koje su docnije pustili. Na izuzeti novac dali su priznanicu koju su potpisali komandir čete i komesar. Održali su radnicima govor u komunističkom duhu. Vikali živeo Staljin i Sov. Rusija.

22. 8. 1941 Ariljska četa Užičkog NOP odreda napala i zauzela Arilje i razoružala vod žandarma. Neprijatelj imao gubitke od 2 mrtva i 7 ranjenih.

22. 8. 1941 Delovi Kraljevačkog NOP odreda napali nemački aerodrom u Kraljevu i ubili 2 žandarma a zaplenili dve bombe od po 12 kg.

22. 8. 1941 U s. Žitorađi (kod Prokuplja) delovi Topličkog NOP odreda razoružali odeljenje žandarma.

22. 8. 1941 Oko deset naoružanih lica u opštini ivankovačkoj pocepali sve objave i plakate. Isto i u selu Stubiku.

22. 8. 1941 Miloš Milić, bandit iz Grabovca sa 10 naoružanih lica došao je iz šume u selo i iz opštine pokupio plakate i akta i pred opštinom spalio, pa se potom svi udaljili.

23. 8. 1941 Požarevački NOP odred zauzeo Kučevo, razoružao 40 žandarma i zapalio arhivu Suda, Sreskog načelstva i Poreske uprave; zatim se održavši zbor, sa plenom povukao.

23. 8. 1941 Kod s. Orašca (blizu Obrenovca) 1. četa Posavskog NOP odreda vodila borbu protiv oko 200 nemačkih vojnika i žandarma i prisilila ih na povlačenje, tako da su ih na drumu Banjani-Debrc dočekali delovi 3. čete Posavskog NOP odreda i naneli im gubitke.

24. 8. 1941 Delovi Ozrenskog NOP odreda zauzeli Ražanj i razoružali 20 žandarma, aus. Smilovcu spalili opštinsku arhivu.

24. 8. 1941 U selu D. Mutnica jedna grupa od 50 naoružanih ljudi upala u opštinu i spalila sva akta od aprila ove godine. Sazvali zbor i upozorili narod da ne ubija nemačke vojnike, izjavili su da su oduzeti novac od Todora u Izvoru vratili jer njima nije cilj pljačka i pozvali građane da se pokoravaju naredbama vlasti.

24. 8. 1941 Kod varošice D. Krčin nepoznata lica pokidali telefonske linije ka Varvarinu, Kruševcu i Belušiću presecanjem telef. stubova.

25. 8. 1941 Na putu Mladenovac-Aranđelovac (kod s. Orašca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda napali automobil i ubili 1 gestapovca a ranili 2 žandarma.

25. 8. 1941 Noću 24 i 25. avgusta oko deset naoružanih lica u rudniku Sisevac odneli oko 70.560 dinara. Na ovu sumu su dali priznanicu sa potpisima Jovanović Jova, Grujić Sava i Todorović Miladin. Izjavili su da ovu sumu uzimaju po naređenju Komandanta Moravskog odreda. Otišli su u pravcu Južnog Kučaja.

26. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali posadu rudnika Majdanpek i razoružali 7 žandarma.

26. 8. 1941 Noću 26. avgusta od nepoznatih lica miniran je most na železničkoj pruzi Paraćin - Zaječar između sela Glavice i Davidovca, pošto su straže predhodno oterali u šumu.

26. 8. 1941 Osuđen je na smrt od Moravskog oslobodilačkog odreda zbog špijunaže u korist Nemaca Vidoje S. Milenković iz sela D. Mutnice i kazna izvršena streljanjem na m. zv. Vukovac. Vidoje je po naređenju istog suda sahranjen.

26. 8. 1941 Tri naoružana lica u želez. stanici Davidovac polupali telegraf. i telefon. aparate i uzeli od čuvara pušku. U kasi našli 11.622 din. od koje sume uzeli 5.000 din. i izdali priznanicu.

26. 8. 1941 Nekoliko naoružanih mladića upali u opštinu izbeničku, predstavili se kao srpski četnici i oduzeli jedan akt od komande vojnog okruga u Kruševcu. Tražili jelo.

27. 8. 1941 U s. Kopljaru (kod Arandelovca) delovi 1. šumadijskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli im gubitke. Za odmazdu nemačke okupatorske vlasti spalile tri sela.

27. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda napali na Aleksandrovac i razoružali žandarme.

27. 8. 1941 Oko 12 naoružana lica upala u opšt. bunarsku i spalili sve kljige vojnih obveznika i mobilizacijski materijal.

28. 8. 1941 Delovi Požarevačkog NOP odreda ušli u Golubac: razoružali preko 40 žandarma, spalili arhive Sreskog načelstva, Suda i Poreske uprave, održali zbor, a zatim se povukli iz grada. Takođe spalili opštinsku arhivu u s. Oreškovici (kod Petrovca).

28. 8. 1941 Kod s. Ljuboviđe (između Pecke i Ljubovije) delovi Valjevskog NOP odreda vodili borbu protiv nemačkih vojnika i žandarma i naneli gubitke.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

Izveštaj Dunavskog žandarmeriskog puka od 5 IX 1941 god.

Naređenje komandanta Nedićeve žandarmerije od 7 IX 1941 god.

Izveštaj oficira za vezu kod Više komande 65 od 12. septembra1941. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o razvojuustanka u Srbiji, Nedićevoj žandarmeriji i merama zaugušivanje ustanka

Izveštaj Valjevskog žandarmerijskog odreda od 13. septembra 1941. Predsedništvu vlade o sukobu s partizanima u selu Meljaku i o držanju naroda prema Nedićevoj vojsci

Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora

Izveštaj Obnove od 9 oktobra 1941 god. o sukobu između Nedićevih odreda i partizana kod sela Venčana

Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu

Izveštaj Novog vremena od 16 novembra 1941 god. o borbi Nedićevih odreda protiv delova Kolubarskog bataljona Valjevskog NOP odreda

Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice

Uputstvo Milana Nedića od 22. novembra 1941. komandantu žandarmerije o obezbeđenju železničkog, drumskog, vodenog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja od diverzija i sabotaža partizana i pripadnika NOP-a

Saopštenje štaba Požarevačkog NOP odreda od 29 novembra 1941 god. povodom ujedinjenja napada Nemaca, nedićevaca, ljotićevaca i četnika Draže Mihailovića na Požarevački NOP odred

Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak polovinom januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o nedićevsko-četničkom teroru

Izveštaj komandanta žandarmerije od 7 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o stanju u zemlji

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 7 januara 1942 god. o akcijama NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministaretva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 9 januara 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 10 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 11 januara 1942 god. o borbama i akcijama partizanskih odreda

Depeša. komandira žandarmeriske stanice od 12 januara 1942 god. o napadu partizana Jablaničkog odreda na žandarme u selu Pečenjevcu

Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice u Pečenjevcu od 12. januara 1942. o napadu partizana i razoružavanju žandarma

Izveštaj komandanta žandarmerije od 13 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 16 januara 1942 god. o akcijama i borbama partizanskih odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 17 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizana u Srezu ariljskom

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 18 januara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda u Srbiji

Izveštaj komandanta žandarmerije od 21 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između partizana i Nedićevih odreda

Izveštaj komandanta žandarmerije od 23 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Komande žandarmerije od 27 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 29 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj komandanta žandarmerije od 30 januara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama u Moravičkom srezu

Izveštaj Komande žandarmerije od 3 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selu Gredetinu

Izveštaj Komande žandarmerije od 7 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u selima Krenti, Donjoj Kamenici i Štrpcu

Izveštaj Komande žandarmerije od 9 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 9 februara 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 10 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Topličkog i Požarevačkog NOP odreda

Desetodnevni izveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 10. februara 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o aktivnosti partizanskih snaga, obostranim gubicima, popuni Nedićevih formacija i delatnosti potčinjenih jedinica u istočnoj Bosni i Srbiji

Izveštaj komandira žandarmeriske stanice u Pečenjevcu od 18 februara 1942 god. o zločinima bugarske fašističke vojske u selu Pečenjevcu

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim borbama i akcijama u okolini Soko Banje i Aleksinca

Izveštaj Komande žandarmerije od 21 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 22 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu orašačkom

Izveštaj Komande žandarmerije od 23 februara 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o bekstvu zatvorenika niškog zatvora i borbi protiv Kosmajskog NOP odreda kod Beljine

Izveštaj Komande žandarmerije od 24 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama partizanskih odreda

Izveštaj Komande žandarmerije od 25 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Komande žandarmerije od 26 februara 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi protiv partizanskih odreda

Pregled odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade sredinom marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade sredinom marta 1942 god. o borbama i akcijama protiv NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade krajem marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade krajem marta 1942 god. o borbama i akcijama NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 1 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade povodom naređenja zapovednika policije javne bezbednosti

Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 1 marta 1942 god. o borbama protiv partizana u Južnoj Srbiji i Šumadiji

Desetodnevni izjveštaj opunomoćenog komandanta u Srbiji od 1. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv partizana u Srbiji i Bosni, obostranim gubicima, Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 2 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Nišavskog i Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj načelnika Okruga šabačkog ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 6 marta 1942 god. o borbama belogardejaca, četnika i žandarma protiv partizana

Izveštaj komandanta žandarmerije od 8 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj komandanta žandarmerije od 9 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi sa partizanima kod sela Slavkovice

Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 10. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji, aktivnosti partizanskih snaga i obostranim gubicima u Srbiji i Bosni, kao i o Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 11 marta 1942 god. Ministarstvu unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u Požarevačkom srezu

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 12 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama Suvoborskog i Topličkog NOP od-reda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 13 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv partizana u Šumadiji

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama u okolini Niša i Leskovca

Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 15 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda u okolini Valjeva

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 16 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama i akcijama protiv NOP odreda

Izveštaj Pokrajinskog povereništva KPJ za Nišku oblast od 16 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o teroru Bugara i nedićevaca

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 17 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Valjevskom srezu

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 19 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv NOP odreda

Pregled Odeljenja za državnu zaštitu Nedićeve vlade od 19 marta 1942 god. o akcijama i borbama protiv NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 20 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama sa partizanima u selu Paunima

Desetodnevni izveštaj komandujuceg generala i komandanta u Srbiji od 20. marta 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o vojno-političkoj situaciji i obostranim gubicima u Bosni i Srbiji i o Srpskoj državnoj straži i brojnom stanju u logorima

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 21 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbi između žandarma i delova Valjevskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 23 marta 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama Požarevačkog i Ozrenskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 28 marta 1942 god. o borbi protiv partizana Leskovačkog NOP odreda

Izveštaj Štaba nedićevih oružanih odreda od 31 marta 1942 god. o borbama protiv NOP odreda na pravcu Niš-Prokuplje-Kuršumlija

Bilten obaveštajnog otseka štaba Srpske državne straže krajem aprila 1942 god. o partizanskim akcijama

Izveštaj načelnika Okruga valjevskog od 1 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama protiv Suvoborskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 6 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizanskih odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 7 aprila 1942 god. ministru unutrašnjeh poslova Nedićeve vlade o stanju na levoj obali Drine prema Srebrenici

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 15 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 18 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u zemlji

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 22 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskoj akciji u Belom Potoku

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 aprila 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu zaglavskom

Bilten br. 26 obaveštajnog otseka štaba Srpske državne straže krajem aprila 1942 godine

Izveštaj majora Petra Baćovića s kraja maja 1942. Draži Mihailoviću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv partizanskih snaga u Crnoj Gori i Sandžaku maja 1942. godine 

Izveštaj beogradskog Okružnog načelstva od 1. maja 1942. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o dejstvima partizana i brojnom stanju i dislokaciji jedinica SDS i četnika

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 1 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama na teritoriji Istočne Srbije

Izveštaj načelnika Sreza moravskog od 1 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o kretanju partizana Jastrebačkog NOP odreda na teritorši sreza

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama i borbama partizana Jastrebačkog, Nišavskog i Kosmajskog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 5 maja 1942 god. o borbama protiv partizanskih odreda u Toplici i Jablanici

Izveštaj Komande Srpeke državne straže ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade od 7 mata 1942 god. o kretanju i stanju Požarevačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 8 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama protiv partizana

Izveštaj načelnika Okruga kruševačkog od 9 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o sukobu Srpske državne straže sa partizanima Jastrebačkog NOP odreda

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 10 maja 1942. god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim akcijama u Srezu zaglavskom

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 13 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o partizanskim snagama na terenu Crne Trave

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 2 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u vremenu od 22 maja do 1 juna

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 25 maja 1942 god. šefu kabineta Nedićeve Vlade o napadu partizana Jastrebačkog odreda na bugarsku posadu u selu Bresničiću

Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 25 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ofanzivi Italijana, četnika i nedićevaca na slobodnu teritoriju Sandžaka

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 26 maja 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o borbama partizana u Istočnoj Srbiji

Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu od 27 maja 1942 god. Komandi Srpske državne straže o partizanskim akcijama u Srezu vlasotinačkom

Izveštaj Komande Srpske državne straže od 4 juna 1942 god. ministru unutrašnjih poslova Nedićeve vlade o akcijama partizana u vremenu od 31 maja do 30 juna

Naređenje Predsedništva ministarskog saveta od juna 1942. komandama četničkih odreda i SDS o statusu četničkih jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bitka za Srbiju Valjevski partizanski odred Rasinski partizanski odred 1. bugarski okupacioni korpus Toplički partizanski odred Jastrebački partizanski odred Kosmajski partizanski odred Ozrenski partizanski odred (Srbija) Aleksinac Dragoljub Draža Mihailović Kruševac Ustanak u Pomoravlju 1941. Bugarski zločini u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu Lazarevac Avijacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Bela garda Diverzije u oslobodilačkom ratu Knjaževačko-boljevački partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ Ustanak u Srbiji 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu Aranđelovac Kragujevački partizanski odred Gornji Milanovac Toplica u oslobodilačkom ratu Mladenovac Valjevski korpus JVuO Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Nišavski (svrljiški) partizanski odred Jablanički partizanski odred Čačak Ivanjica Zaječar Borbe u Srbiji 1944. Požarevački partizanski odred Milan Nedić Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" 2. šumadijski partizanski odred Babički partizanski odred 1. šumadijski partizanski odred Kosta Pećanac Narodni heroji Jugoslavije 1. južnomoravski partizanski odred Četnici u ustanku Jagodina 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Nemački zločini u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Prokuplje Užice 2. proleterska divizija NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Niš Kuršumlija Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Leskovac 12. vojvođanski korpus NOVJ Streljanja u oslobodilačkom ratu Knjaževac Pljačka u ratu Požarevac Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Lebane Suvoborski partizanski odred Kukavički (leskovački) partizanski odred Svilajnac Valjevo Beograd Borbe u Srbiji 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Kragujevac